logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 13,16-20
Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.
Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: ‚Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.‘ Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som.
Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“
ZAMYSLENIE: Byť vyvoleným
na 11. mája 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
My si radi volíme tých, ktorí sú nám bližší. Najlepšie, keď je to naša rodina. Také rodinkárstvo nám nie je na Slovensku cudzie. Dobre je nám, keď na vybraných miestach máme tzv. "svoje osoby". Sme si potom navzájom vyvolení. Vieme si pomôcť a posunúť čo budeme potrebovať. Niekedy na aj na škodu veci a v neprospech tých, ktorí nie sú "naši."
Ježiš si vyberá apoštolov aj spomedzi svojich. Vieme, že niektorí sú jeho príbuzní. Niektorí sú mu bližší. Rovnako sa správa ku všetkým. Dáva príležitosť a šancu každému. Lebo každý je vyvolený k spoločnému cieľu.
K cieľu posiela Ježiš všetkých nás, ktorých si vyvolil. Mali by sme sa prijímať navzájom. Lebo sme Jeho deti. Pokiaľ budeme vnímať viac rozdiely medzi nami ako prekážky, tak nebudeme schopní prijať Boží zámer jednoty. Jednoty, ktorá je vyjadrená prijímaním jedného chleba.
Byť vyvoleným nie je privilégium, je to úloha, poslanie. Veľká milosť Pánovej dôvery. Preto sa nám treba viac pýtať na jeho vôľu. Lebo On nás posiela.
...aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe...
(Evanjelium podľa Jána 17,21)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 162 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Konáš vždy v každom čase podľa evanjelia?
Čo je najčastejším "dôvodom" tvojich kompromisov na ceste evanjelia?
Je tvoj postoj k dôležitým veciam "dvojtvárny" - najskôr hľadáš dobro a výhody pre blízkych a až potom pre druhých?
{ TIP PRE TEBA }
Skús uprednostňovať záujmy iných (spoločné dobro) pred tými svojimi.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac