logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 16,24-28
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“
ZAMYSLENIE: Nasledovať aj s krížom
na 11. augusta 2017
Peter Mikula
zdroj foto: Flickr.com
Povedať a priznať pred niekým svoje problémy sa v dnešnej dobe nenosí. Problémy však majú všetci. Jedni to však vedia dobre tajiť. Pán Boh nás však neľúbi na základe bezproblémovosti a dokonalosti. Ježiš priamo počíta, že každý z nás máme svoje kríže. Mnohí z nás sme najväčším krížom pre seba my sami. Ďalšími krížmi môžu byť: povaha, vzťahy v rodine, závislosti, lenivosť, ustráchanosť, pocit viny, nevyliečiteľná choroba či smrť blízkej osoby. Zamerať sa však na kríž a stratiť Majstra z pohľadu je znakom, že sa čoskoro môžeme začať potopiť ako Peter na mori. Kríž, nech je akýkoľvek, nás má nasmerovať k tomu, ktorý „niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil...“ (Iz 58,4a). Na kríže nie sme sami. Mnohí z nás až pri životných krížoch spoznali hodnotu svojej viery v Pána Boha, spoznali jeho milosrdenstvo.
15. mája 1938 bol za pomocného biskupa do Trnavy konsekrovaný Mons. Michal Buzalka. Zvoli si heslo „Per crucem ad lucem“ (Cez kríž k svetlu). Jeho biskupské poslanie bolo v totalitnom komunistickom režime naplnené krížom. Bol odsúdený na doživotie spolu s ďalšími dvoma biskupmi. Zomrel na následky mučenia zo strany vtedajšieho režimu v roku 1961. Dnes je otec biskup vo svetle Nebeského Otca a je začatý proces jeho blahorečenia. Kríž môžeme vliecť, alebo aj niesť. Jedine ak ho budeme niesť s Ježišom, stane sa nám i našim blízkym svetlom a nie temnotou.
Per crucem ad lucem – cez kríž k svetlu.
(Mons. Michal Buzalka)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 144 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ktoré sú tri moje najväčšie životné kríže?
Prežehnám sa, keď idem autom okolo kríža na začiatku dediny či mesta?
Kto z ľudí z môjho okolia mi je vzorom kresťanského nesenia kríža?
{ TIP PRE TEBA }
Pobozkám kríž s vďakou a láskou voči Ježišovi.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.