logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 6,6-11
V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku.
A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať.
Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa.
A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“
Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela.
Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.
ZAMYSLENIE: Moja trinásta komnata a Ježiš
na 11. septembra 2017
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com
Ježiš v Lukášovom evanjeliu uzdraví mnohých ľudí. No všimli ste si taký malý detail? Keď za Ježišom prichádzajú ľudia, ktorí ho prosia o uzdravenie (malomocný, žena s krvotokom...), tak prichádzajú k nemu vždy v iný deň ako v sobotu. No keď Ježiš sám iniciuje uzdravenie, robí to práve v sobotu. Prečo tak Ježiš koná? Pretože chce poukázať na skutočný význam soboty. V tento deň si izraeliti pripomínali vyslobodenie z Egypta. Sobota bola dňom oslobodenia. A Ježiš spomienku na oslobodenie slávi tak, že ON v tento deň oslobodzuje iných. Oslobodzuje od toho, čo ich zväzuje. Ježišovi veľmi záleží na tom, aby sme boli skutočne slobodní. Človek s vyschnutou rukou z dnešného evanjelia neprosil Ježiša o uzdravenie. Možno sa bál farizejov. Možno sa Ježiša hanbil. Možno to už nevnímal ako niečo, čo ho obmedzuje. Ale Ježiš to tak nenechal! Ježiš chce uzdraviť celého človeka. Väčšina z nás (ak nie každý) má časť svojej osobnosti, ktorá sa podobá vyschnutej ruke muža z dnešného evanjelia. Väčšina z nás má niečo, čo pred Bohom ukrýva. Akúsi trinástu komnatu, do ktorej nechceme pustiť Boha, aby v nej urobil poriadok. Ale vedzte, že Ježiš to tak nenechá! Odovzdajme Bohu všetky naše tajné bolesti, neodpustenia, zranenia... aby ich On mohol uzdraviť. Veď Pán po tom tak túži!
Boh nerobí polovičaté veci. Boh koná všetko naplno. On nechce, aby sme zažívali slobodu napoly. Chce, aby sme boli slobodní úplne.
(Alan Ján Dely OP)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 174 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Prosím Pána, aby ma naučil žiť v slobode?
Čo je mojou „vyschnutou rukou“? Čo pred Bohom skrývam?
Dokážem Bohu všetko odovzdať?
{ TIP PRE TEBA }
Otvorím dnes trinástu komnatu mojej duše (komnatu mojich tajností, bolestí, zranení... ) a pozvem do nej Pána.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac