logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 11, 1-4
Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“
Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“
ZAMYSLENIE: Je pokušenie dobré alebo zlé?
na 11. októbra 2017
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: Flickr.com
Viem odolať všetkému, okrem pokušeniu. Čo je to vlastne pokušenie? V reklamách sa vždy predstavuje ako dobrá vec. Ako sladké pokušenie. V morálke nás zase varujú, že vedie k hriechu. A prečo sa v Otčenáši modlíme, aby nás Boh neuviedol do pokušenia? Prečo tam nie je napísané – a ochráň nás pred pokušením? Boh nám daroval túto zem a druhých ľudí a teší sa, keď si to vychutnávame. Problém nastáva, keď niečomu alebo niekomu priradíme status prameňa. Prameňom všetkého dobra je Boh. On zastrešuje všetky naše radosti, všetky naše lásky, všetko naše dobro. A pokiaľ ho rešpektujeme ako prameň dobra, všetko je v poriadku. Človek si však ublíži, ak si z niečoho stvoreného spraví boha. Vtedy sa pokušenie stáva zlým, lebo jedine Boh môže byť garantom nášho šťastia. Pokušenie je teda dobré aj zlé. Dobré je vtedy, ak s vďačnosťou prijímame krásne dobré veci a milých ľudí do nášho života ako dar od Boha, a zlé je vtedy, ak by sme sa snažili Boha vyčiarknuť z rovnice nášho života, lebo logicky sa potom náš život zosype. Buďme vďační za ľudí a veci, ktoré nás priťahujú. Je to dar od Boha a jeho lásky. Ale vychutnávajme si toto pokušenie v Božej atmosfére, nie bez neho.
Pokušenie môže vniesť do nášho života nový prvok nadšenia a radosti z vecí a vzťahov, na druhej strane môže zničiť človeka, ak by nerešpektoval prvenstvo lásky k Bohu. Všetko závisí od postoja srdca. Srdce je kompas, ktorý nám ukáže správny smer.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 231 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ktoré pokušenia mi škodia a ktoré pomáhajú?
Ako Boh vstupuje do mojich bojov pokušení?
Ako rozoznať, či skutočnosť, ktorá ma priťahuje mi prinesie pokoj, alebo nie?
{ TIP PRE TEBA }
Podľahnem pokušeniam lásky a vzopriem sa pokušeniam pýchy.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (1)
11.10.2017 18:20
Gabriel
Jer17,9-10:"srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené,kto sa v ňom vyzná?Ja,Pán,skúmam myseľ a skúšam srdce:odplatím každému podľa jeho ciest,podľa ovocia jeho skutkov." V SúVISLOSTI s týmto mi výrok"Srdce je kompas,ktorý nám ukáže správny smer.(Tomáš Jellúš SJ)"pripadá rozporný.Dobrý spôsob ako čeliť pokušeniu má 1Pt1,11,kde proroci hľadajúci spásu"Skúmali,na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch,ktorý bol v nich," lebo "kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch". Porovn.Jn14,15n
Tomáš Jellúš SJ
Katechizmus katolickej Cirkvi bod 1776 „V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu, a keď treba, zaznieva mu v hĺbke srdca… Lebo človek má v srdci Bohom vpísaný zákon… Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac