logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 2,1-12
„Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo.
Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý.
Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“
Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“
Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“
A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“
ZAMYSLENIE: Odpustenie Pánom
na 12. januára 2018
Peter Mikula
zdroj foto: Flickr.com
Čo by ste povedali, keby vám niekto rozobral na dome strechu? V evanjeliu to urobili zrejme tí istí štyria priatelia ochrnutého človeka, ktorí ho priniesli na nosidlách pred dom, v ktorom učil Ježiš. Tento dom je obrazom Cirkvi, ktorá je ochotná obetovať strechu, alebo čokoľvek iné, aby sa pomohlo človeku, ktorý trpí fyzicky i duchovne.
Ako kňaz vo farnosti viem, že za rok spálime v našich kostoloch energiu za niekoľko tisíc eur na rôzne materiály a aktivity spojené s pastoráciou minieme nielen veľké peniaze, ale aj veľké množstvo osobnej energie a vlastného nasadenia mnohých. To je iba jedna farnosť. V celej Cirkvi sú to mnohé obety: neraz obety života, obety modlitby, obety odriekania. Všetko toto je len pre to, aby sa človeku mohlo ohlasovať Slovo života.
V týchto dňoch spolu s niektorými ľuďmi nesieme ťarchu tragédie, ktorá sa stala v jednej rodine. Donekonečna nám vystáva otázka: Prečo? V tejto situácii nutne potrebujeme Krista, ktorý vždy ponúka nádej a pokoj. V dnešnom evanjeliu najskôr dáva odpustenie, aby mohol uzdraviť aj fyzicky. Nerobí to naopak! Prijatie Božieho dotyku, jeho odpustenie lieči dušu i telo.
Je dokázateľné, že zloba a neláska spôsobuje choroby, či dokonca vedie k smrti. Naopak, môžeme s istotou povedať, že odpustenie a láska lieči rany a dáva nový život. Obviňovanie zabíja, ale odpustenie lieči. Modlime sa, obetujme financie, dajme sa osobne do služby Bohu, aby Kristovo uzdravenie mohlo prísť cez naše ústa, ruky či srdce k ľuďom zraneným a zlomených životom. Nemyslime iba na seba a svoju „strechu“.
Obviňovanie zabíja, ale odpustenie lieči.
(Peter Mikula)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 140 ľudí.
POĎ NA HLBINU
V čom by som mohol obetovať viac pre šírenie Božieho Slova na tejto zemi?
Kto v mojom okolí svojim vyjadrovaním a správaním žalostne volá po Božom uzdravení?
Viem si urobiť priateľa z „márnej mamony“?
{ TIP PRE TEBA }
Dnes v modlitbe menovite predložím pred uzdravujúceho Ježiša Krista aspoň troch zranených ľudí zo svojho okolia.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.