logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 5, 20-22a. 27-28.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte. Ale vaša reč nech je ‚áno áno‘, ‚nie nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“
ZAMYSLENIE: Láska vidí vždy viac
na 12. februára 2017
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: Flickr.com
Každý systém má svoje pravidlá. Každý druh spoločenstva má svoje zásady, ktoré platia. Štát má svoje zákony, naše rodiny svoje zvyky. A aj náboženstvo má určité línie, ktoré sa zachovávajú. Starozákonní židia veľmi dôkladne zachovávali Tóru, zákon. A tu prichádza Ježiš a všetko posúva na novú vyššiu úroveň. On sa nedá zaškatuľkovať do rigidných prikázaní. Jeho láska ide ďalej. Vymaňuje sa zo zaužívaného, všedného a vedie nás na nové brehy. Aj keď pravidlá slúžia poriadku, nie sú tu na to, aby nás zväzovali. Láska je silnejšia a flexibilnejšie vie zareagovať na jednotlivé situácie. Ježiš zákon neruší, ale ho pozdvihuje na novú úroveň lásky. Bolo povedané ... ale ja vám hovorím toto. Vysvetľuje veci tak, že sú pre ľudského ducha prijateľnejšie. Ježiš nie je otrokom pravidiel, ale služobník lásky.
Počuli ste, že bolo povedané ... ale ja vám hovorím ... Ježiš očisťuje ľudské zvyky od nánosu nepružnosti a dodáva im nový lesk. Jeho slová spôsobujú, že aj pravidlá nám začínajú dávať zmysel. Nie je v ich područí a poukazuje na lásku, ako základ všetkého. Robíme dobro nie preto, že sa to patrí, alebo nám to nejaký zákon prikázal. Robíme dobro, lebo chceme robiť radosť druhým, Bohu i sebe.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 211 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Kedy mi pravidlo slúži a kedy ma zotročuje?
Ako zladiť zákon a lásku?
A kedy má láska prednosť?
{ TIP PRE TEBA }
Nenechám sa zviazať všeobecnými pravidlami a ani nebudem viazať druhých. Ale v ceste lásky im ukážem, že dobro sa robí, lebo je prirodzené, nie preto, že je prikázané.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.