logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 5,1-12
Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“
ZAMYSLENIE: Blahoslavení tichí...
na 12. júna 2017
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com
V knihe proroka Zachariáša sa dočítame o jednom kráľovi. Ale nie hocijakom kráľovi. Bude vládnuť "od mora až k moru a od Rieky až do končín zeme". Tento kráľ bude "hlásať pokoj národom". A to aj vďaka tomu, že je to kráľ tichý, mierny, pokorný (porov. Zach 9,9n). A takýchto ľudí má Boh v obľube. Tento kráľ je predobrazom iného Kráľa, tichého a pokorného Kráľa pokoja (porov. Mt 11,29), ktorý odstraňuje hranice deliace národy, hranice deliace ľudí a vytvára tak priestor pokoja – jeho meno je Ježiš Kristus. Pýcha, nepokoj srdca vytvára hranice medzi človekom a Bohom, medzi ľuďmi navzájom. Pokora, miernosť či tichosť srdca tieto hranice odstraňuje.
Sv. Ján Klimak tvrdí, že miernosť, tichosť srdca je "vodkyňou a putom bratského spoločenstva, štít, ktorý odráža všetky strely nenávisti a horkosti". Srdce tichých ľudí je "trónom, na ktorom si Pán odpočinie".
Je dobré, keď človek "kričí", keď sa deje nespravodlivosť. Ale "kričať" kvôli získavaniu moci či kontroly nad inými vedie k nepokoju, rozdeleniu medzi ľuďmi. Cez dnešné blahoslavenstvo nás Boh pozýva, aby sme boli tými, ktorí svojou miernosťou, tichosťou srdca vytvárajú priestor pokoja pre iných. Aby sme boli tými, u ktorých si Boh "odpočinie".
Srdce tichých ľudí je "trónom, na ktorom si Pán odpočinie".
(sv. Ján Klimak)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 150 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Dokážem „kričať“, keď sa deje nespravodlivosť?
Čím vytváram hranice vo svojom živote – medzi mnou a Bohom, medzi mnou a blížnymi?
Čím je naplnené moje srdce?
{ TIP PRE TEBA }
Dnes dám vo svojom srdci priestor miernosti, tichosti, aby som tak vo svojom okolí vytvoril priestor pokoja pre iných.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac