logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 17, 14-20
K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.“
Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý.
Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“
On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ prejde. A nič vám nebude nemožné.“
ZAMYSLENIE: Nemohli ho uzdraviť
na 12. augusta 2017
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
V poslednej dobe sú veľmi populárne modlitby za uzdravenia. Veľa ľudí cestuje do Poľska, do Žiliny, do Petržalky a na mnohé iné miesta, kde sú kňazi, ktorí sa modlia tieto modlitby. Pamätám si, že po revolúcii k nám chodievali mnohí zázrační uzdravovatelia aj zo zahraničia. A aj teraz. Dokonca až z ďalekej Indie. Stretám sa s rôznymi postojmi k tomuto javu. Od obdivu až po výsmech. Dnešné evanjelium vo mne vyprovokovalo otázku: „Prečo sa dnes tak málo stretávame so zázrakmi a uzdraveniami, aké robil Ježiš alebo ako sa môžeme dočítať v knihe Skutkov apoštolov?“ Kniha Skutkov je plná zázrakov, ktoré robili Ježišovi nasledovníci. Dnes? Veľmi zriedkavo sme svedkami nejakých zázrakov a uzdravení. A keď, tak im neveríme, alebo sa z nich smejeme. V knihe Skutkov apoštolov sa môžeme dočítať dokonca o vzkriesení. Peter v meste Joppe vzkriesil ženu. (Sk 9, 36-43) Pavol vzkriesil mŕtveho v Troade. (Sk 20, 7-12) Nepovedal by nám Ježiš dnes to isté, čo učeníkom v dnešnom evanjeliu? Nemáme aj my malú vieru a preto nie sme schopní robiť zázraky? Nie sme neveriace a skazené pokolenie?
Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ prejde. A nič vám nebude nemožné.
(Ježiš Kristus)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 152 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Modlíš sa za uzdravenie tých, ktorí to potrebujú?
Aká je tvoja viera?
Bol si už svedkom zázračného uzdravenia?
{ TIP PRE TEBA }
Pomodli sa dnes za uzdravenie niekoho, kto to potrebuje.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (6)
23.09.2017 00:07
Gabriel
Ďakujem za communio_missio_1_2017. Podnetné a obsiahle! Po prvom čítaní textu som iba mal pocit, že je to trochu redukované na antropologický rozmer cirkvi a proces. Samotné zameranie sa na proces vnímam ako symptóm deficitu, súvisiaceho s v Communio uvedeným pojmom "bdelá kóma". Zdá sa mi však, že spoločný koreň tohoto redukcionizmu aj tém, o ktorých sme hovorili doteraz sa mi trochu podarilo sformulovať v blogu "Nádvorie nenachádzajúcich" tu: https://christ-net.sk/node/3215 . Pozdravujem!
Ján Holubčík SDB
Vďaka. Zamyslenie "Nádvorie nenachádzajúcich" tu: https://christ-net.sk/node/3215 je naozaj podnetné.
13.09.2017 12:02
Gabriel
Pre obmedzenie počtu znakov dopĺňam predošlú reakciu. Zamyslenie nad príčinami, prečo sa niektorí kňazi "považujú za malých bohov" je tu: O empatii – zamyslenie nad homíliou pápeža Františka (https://christ-net.sk/node/3330), k terapii niečo tu: Nezodpovednosť a psychoterapia (https://christ-net.sk/node/3366), o svetskej metóde pastorácie bez Božej moci: Zoslanie ducha svetského (https://christ-net.sk/node/3326)+Čo mám, to ti dám… Pri chrámovej bráne(https://christ-net.sk/node/3294) Pozdravujem!
Ján Holubčík SDB
Veľmi podnetné. Najmä toto zamyslenie: https://christ-net.sk/node/3330 K tomuto zamysleniu : https://christ-net.sk/node/3326, odporúčam vynikajúci článok na strane 26 - 36: https://issuu.com/institutcommunio/docs/communio_missio_1_2017 Ďakujem veľmi pekne. Požehnaný čas!
13.09.2017 11:37
Gabriel
Re: "konštruktívna kritika na adresu kňazov...je nevyhnutné, aby mali objektívnu spätnú väzbu a boli pripravení ju akceptovať". Aby som nehrešil zanedbaním spätnej väzby, tu je k téme niekoľko textov: Nádvorie nenachádzajúcich? (https://christ-net.sk/node/3215) Vianočný biblický príbeh – postmoderná verzia? (https://christ-net.sk/node/3223) Podobenstvo o rozsievačovi - aktualizácia 2.0? (https://christ-net.sk/node/3346) Premenenie na hore! – Aké? Na akej hore?(https://christ-net.sk/node/3357)
Ján Holubčík SDB
05.09.2017 09:28
Gabriel
Odpovedi rozumiem. Iba mám isté obavy, že to môže byť aj trochu inak. Téme Božej moci som sa venoval v ďalšom zamyslení tu: https://christ-net.sk/node/3375 Vychádza z Evangelii gaudium a z podobenstva o talentoch. Pri všetkej úcte ku kňazom a poznaní ich zaneprázdnenosti - nedostatku času a zaplnení študijného programu inými témami mi to čím ďalej tým viac začína pripomínať príslovie o drevorubačovi, ktorý si pre množstvo práce nemal čas nabrúsiť sekeru... Aspoň oživujem tému. Ďakujem za odpoveď
Ján Holubčík SDB
Vďaka. Prečítal som si Vaše zamyslenie na: https://christ-net.sk/node/3375. Veľmi podnetné. Táto interpretácia mi ešte neprišla na um. Som presvedčený, že konštruktívna kritika na adresu kňazov je nevyhnutná. A to, že mnohí kňazi (hlavne na dedinách) sa považujú za malých bohov je chyba a aj hriech ľudí z ich farnosti, lebo im nedajú spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku. Potom žijú celé roky len s pochvaľovaním a bez kritiky a tak nemajú reálnu a objektívnu predstavu o vlastnom živote a pastorácii, ktorú robia. Nikto nie je dokonalý, ani kňazi a je nevyhnutné, aby mali objektívnu spätnú väzbu a boli pripravení ju akceptovať. Keď im niekto len celé roky prikyvuje a vychvaľuje ich, tak to skončí tak, že Božiu moc nevyužívajú alebo ju využívajú zle. Vďaka za Vašu objektívnu spätnú väzbu.
22.08.2017 05:31
Gabriel
Ďakujem za odpoveď. Uznanie od zasvätenej osoby si vážim a som rád, že som sa v uvažovaní nepoplietol. Myslím si, že aj pre tieto prípady platí, že keď sa nedá rozprávať s hriešnikom o Bohu, treba sa rozprávať s Bohom o hriešnikovi. A tak začnem od seba... Ale predsa - nedalo by sa pripraviť na túto tému nejaké vyučovanie - "postgraduál" pre klerikov? Pozdravujem.
Ján Holubčík SDB
Ospravedlňujem sa, že reagujem znovu tak neskoro. Mal som rómsky tábor a nestíhal som. Postgraduálne štúdium na túto tému by bolo veľmi zaujímavé ale neviem, či reálne. Je veľa iných tem, ktoré by mali klerici absolvovať (duchovné sprevádzanie mladých, pastorácia rodín, ...), no nie je čas a nemajú to zaradené v štúdijnom programe. Ale myslím, že aj vďaka laikom je táto téma živá. Vďaka.
12.08.2017 19:52
Gabriel
Otázku "Nemohli ho uzdraviť" som riešl tu: https://christ-net.sk/node/3363 . Zdá sa,že schopnosť spolupracovať s Božou mocou súvisí s ochotou prijať zodpovednosť-aj za hriech zanedbávania dobrého(= moci danej Bohom) namiesto obkecávania-zdôvodnenia absencie Božej moci. Kto,ako a podľa čoho objektívne rozlíši pravé teologické argumenty od účelového obkecávania a povie to nahlas aj tým, ktorí boli opustení tými, ktorí Božiu moc zanedbali? Prečo v Cirkvi nevidno, že by z toho niekto robil pokánie?
Ján Holubčík SDB
Dobrý deň, reagujem až tak neskoro, lebo som bol mimo netu. Čítal som vaše zamyslenie na christ-nete. Vidím, že Vám netreba nič vysvetľovať a plne vami súhlasím. Žiaľ so zanedbávaním dobrého sa stretám veľmi často a ľudia naozaj nerobia z toho pokánie.
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.