logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 1, 39-47
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.
A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“
ZAMYSLENIE: Väčšia a menšia radosť
na 12. septembra 2017
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com
Dnešné stretnutie dvoch žien dokonale vystihuje jediné slovo – radosť. Existuje však menšia a väčšia radosť?
Na jednej strane Alžbeta a Zachariáš – obaja v pokročilom veku a bez detí. Aké obrovské muselo byť tešenie sa po toľkých sklamaniach, po toľkom čakaní. Je to také nepravdepodobné, že Alžbetin muž neuverí ani anjelovi, ktorý mu to oznámi z očí do očí.
A na druhej strane mladučká Mária vychovávaná v chráme. Zvestovanie toho, že Mária sa stane matkou Mesiáša ju naplnilo radosťou. Ježiš v nej začal byť prítomný úplne, ona bez hriechu sa stala plnou radosti až po okraj a nemala nedostatku. Povedali by sme, nič jej k väčšiemu šťastiu nechýbalo. Máriino niekoľkodňové kráčanie do kopca v jej stave určite nie je to najpohodlnejšie, čo si vieme predstaviť. Má však veľmi dobrý dôvod. Cestu, na ktorú sa vydáva, nepodstupuje, aby sa ona potešila spolu s Alžbetou. Túži po tom, aby sa aj Alžbeta tešila v úplnosti. Aby aj ona pocítila tú istú Radosť, ktorá sa v Betleheme narodí. A prvé chvíle stretnutia to len potvrdzujú, keď prostredníctvom Márie Božieho Syna stretáva nielen Alžbeta, ale aj dieťa v jej lone.
Evanjelium nám ukazuje, že existuje väčšia radosť ako naplnené očakávanie roky neplodných manželov. A kedy môže dnešný človek prežívať najväčšiu radosť? Po prijatí Eucharistie, keď je Ježiš tak živo prítomný v nás, ako bol v lone Márie pri návšteve jej priateľky.
Kristus medzi nami!
((jeden z pozdravov v Gréckokatolíckej cirkvi) )
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 156 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Rád zdieľam radosť?
Uvedomujem si, že Boh je mojou najväčšou radosťou?
Zdieľam radosť z Ježišovej prítomnosti ako Mária, ktorá sa vybrala za Alžbetou?
{ TIP PRE TEBA }
Povedz niekomu blízkemu o tvojom zážitku s Ježišom.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac