logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 11,5-13
Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘
A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘
Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.
Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna?
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“
ZAMYSLENIE: Je pred polnocou!?
na 12. októbra 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Je pred polnocou... a kde si TY!? Áno, dal som tam veľké „TY“. Zvolil som tento jazykový výraz preto, že aj tieto riadky píšem takmer o polnoci. A mobil ešte stále „zvoní“. Prosba o modlitbu, boj o vieru, hľadanie Boha. Zvádzalo by to k zvolaniu: „Ja som tu, a kde si ty, Bože?“ Som tu a TY? Nebola by to však pravda. Som tu nie pre mňa. Nie pre moju „šikovnosť“, ale som tu vďaka tebe, Pane. Ty si tá prvá príčina môjho konania. Ty si ten prameň lásky, ktorú môžem rozdávať. Som nástroj tvojej milosti.
Je ľahké sa tváriť, že som ten lepší. Lenže môže prísť iná udalosť a už môže byť zo mňa kňaz či levita, ktorí ťa nevideli v „priekope“, keď si tam ležal. Áno, preto netreba na seba brať naše úspechy. Sú to tvoje úspechy, že nás voláš a povolávaš k väčším veciam v našom živote.
Pane, ale kde mám byť, aby to celé nebolo až také zdrvujúce pre tých, pri ktorých nemôžem byť osobne? Vravíš, že pri tebe? Och, áno. Pri tebe je pevné a nemenné miesto. Ty si jediná istota. Daj mi, Pane, silu ponúkať teba a nie seba. Lebo i ja sa môžem pominúť. Ty si Všemohúci. A pre teba nie je polnoc. Pre teba je iba „teraz“. A teraz si skrze mňa presne tam, kde máš byť. Daj prosím, Pane, nech je tak stále. I ty, ktorý/á čítaš teraz tieto riadky. Buď teraz pri Pánovi a s Pánom, a to tak, aby to cítili tvoji blízki i vzdialení.
Ty si Všemohúci. A pre teba nie je polnoc. Pre teba je iba „teraz“.
(Félix Mária OFM)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 205 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Neboj sa prosiť si a žiadať od Pána ako jeho syn a ako jeho dcéra.
Pros za svojich blízkych a buď im nablízku.
Je pre teba Božia prítomnosť dôležitým časom? Vnímaš čas jeho milosti, ktorý plynie „TERAZ“?
{ TIP PRE TEBA }
Teraz vykonaj niečo nádherné.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac