logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 2, 13-17
Ježiš znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.
Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“
Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
ZAMYSLENIE: Poď za mnou!
na 13. januára 2018
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
Poď za mnou! Jednoznačná Ježišova výzva, ktorú ti aj dnes predkladá! Nezáleží na tom, či si farizej, pokrytec, daňovník, kňaz, alebo zlodej. Pozýva ťa ísť za ním.
Každý jeden máme možnosť nasledovať ho. Neexistuje prekážka. Ani hriech nám v tom nemôže zabrániť. Práve naopak. Prišiel volať najmä hriešnikov.
Prečo? Aký má na to dôvod? Čo je za tým? Chce na tebe zbohatnúť? Túži manipulovať davy? Chce byť slávny? Chce ťa využiť? Prečo ťa vyzýva, aby si ho nasledoval?
Ešte dnes budeš so mnou v raji.
(Ježiš Kristus)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 141 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Si pozorný na Ježišove volanie?
Neopovrhuješ sám sebou?
Stretávaš sa aj s „hriešnikmi“?
{ TIP PRE TEBA }
Pomodli sa dnes za tvojich známych „hriešnikov“.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.