logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 5,1-3. 5-16
Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema.
V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.
ZAMYSLENIE: Ježiš a charita
na 13. marca 2018
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Uvažovali ste nad tým, čo to bola tá Betsata? Ja áno. Aj keď evanjelium hovorí (v poznámke pod čiarou) o kúpeľoch, z popisu som si to predstavoval asi ako charitu. Akýsi útulok pre „sociálne prípady a invalidov“. A keď som sa dozvedel, že táto brána slúžila ako „kúpeľňa“ pre zvieratá, ktoré putovali na obetu do chrámu, obraz som si dokreslil: podľa mňa tam bola zmes blata, hnoja a ľudských mrzákov. Určite tam bol niekto, kto sa o nich staral. A Boh chce ísť tam! Neuveriteľné. Čakali by sme, že Boh sa bude pohybovať vo vyšších kruhoch; že Boh príde vo vyleštených topánkach a sadne si k na čalúnený trón.
Uvažovali ste nad tým? Ježiš vošiel do tejto biedy. Navyše je bieda znásobená samotou: paralyzovaný sa sťažuje, že nemá nikoho, kto by mu pomohol. Prežil tam tridsaťosem rokov! Niekto mu predsa musel dať jesť a piť. No viac záujmu nikto nemal. Ale teraz má! Uvažovali ste nad tým, že paralyzovaný práve zažíva svoju najšťastnejšiu chvíľu? Stretáva Ježiša. A hoci mu Spasiteľ nepomohol spôsobom, ktorý čakal (veď ho nezniesol do vody!), dostalo sa mu toho, v čo už ani nedúfal.
Uvažoval som nad tým, či si ja pamätám chvíle Božej pomoci?
Hoci Spasiteľ nepomohol spôsobom, ktorý paralyzovaný čakal, dostalo sa mu toho, v čo už nedúfal.
(o. Pavol Burda)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 178 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Uvažoval som nad tým, ako vyzerá môj život, do ktorého chce prichádzať Pán?
Vyžadujem od Pána, aby mi pomohol spôsobom, ktorý chcem ja?
Zúfam si?
{ TIP PRE TEBA }
Ako zbraň do dnešného dňa si vezmi odvahu. Neboj sa, Pán je blízko pri tebe!
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac