logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 14, 7 -14
Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho." Filip sa ozval: "Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí." Ježiš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: “Ukáž nám Otca?!” Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.
ZAMYSLENIE: Vidieť Boha - moja radosť a nádej
na 13. mája 2017
o. Richard Ondáš
zdroj foto: Flickr.com
Filipova žiadosť je typická asi pre všetkých – túžba vidieť Boha. Ježiš mu to umožňuje. Ponúka mu recept, ako vidieť Boha: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ Aj keď sa tento recept zdá veľmi jednoduchý, nesie v sebe celoživotnú úlohu nahliadania na svoj život Ježišovým, a teda Božím pohľadom. Ak sa nám to aspoň z času na čas podarí, naozaj uvidíme Boha. Jeho tvár bude často prekvapujúca: bude to tvár chudobného aj bohatého, plačúceho aj smejúceho sa, chorého aj zdravého, hľadajúceho aj toho, čo už našiel... „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“
Úloha Cirkvi dneška je podľa profesora R. Zulehnera v koinónii a diakónii, t.j. v spoločenstve a službe. Ľudia sú ochotní hľadať spoločenstvo, ktoré žije ich údel, načúva im a spôsobom - ako žije - odpovedá aj na ich otázky voči životu. Skrze spoločenstvo a službu budú môcť aj oni vidieť Otca, ktorý sa im stane radosťou aj nádejou. Je takýmto spoločenstvom tvoja miestna Cirkev?
Úloha Cirkvi dneška je... v koinónii a diakónii, t.j. v spoločenstve a službe.
(R. Zuhelner)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 91 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo znamená pre teba pozrieť sa na svoj život Ježišovým pohľadom? Robíš to? Akým spôsobom?
Pýtaš sa, ako by riešil Ježiš tie konkrétne situácie, ktoré práve prežívaš?
Si súčasťou spoločenstva? S kým zdieľaš svoj život a koho nasleduješ?
{ TIP PRE TEBA }
"GAUDIUM ET SPES" (Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete) Stálo by za to prečítať si aspoň jej prvý bod. "RADOSTI A NÁDEJE, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov a niet nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v ich srdciach"...
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac