logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 5, 13-16
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“
ZAMYSLENIE: Svetlo sveta
na 13. júna 2017
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com
Dnes sa nám Ježiš prihovára obrazne. Hovorí nám podobenstvá, ktoré majú moc zmeniť život. Prvé je o výnimočnosti soli. Jej chuť je nenahraditeľná, a Ježiš nám hovorí: „Ty si výnimočný. Nejestvuje nik, kto by tvoj u misiu zvládol lepšie. Teba posielam, ty ochutíš svet mojou láskou. Si na to plne vybavený. Len choď!“
Druhé nie je o ekonomickom a ergonomickom usporiadaní spotrebičov v domácnosti. Cez obraz lampy nám Majster ukazuje dôležitosť svedectva. Jeden život má moc osvetliť mnoho iných. Iste ste aj vy stretli ľudí, ktorí vás zaujali aj bez toho, aby povedali čo i len slovo. Žijú tak skutočný život s Bohom, že každé ich počínanie je tým „svetlom na svietniku.“
Vo východnom obrade takýmto ľudom dávame sympatický titul: „prepodobní.“ Ich život sa mení podľa podoby Krista. Posledná výzva je pre mňa navždy spojená so slávnostným začiatkom slávenia sv. liturgie s biskupom. Potom, ako ho oblečú do bohoslužobného rúcha, prinášajú mu zažaté sviece. Počas slov ostatného verša dnešného Evanjelia ich berie do rúk, aby požehnal svoj ľud. Slovo o svetle dostáva v rukách biskupa konkrétnu podobu – uskutočňuje sa cez zapálené sviece. Akú podobu dostane toto slovo v mojom živote? Soľ, lampa a svetlo: obrazy, ktoré zmenia môj život.
Slovo o svetle dostáva v rukách biskupa konkrétnu podobu... Akú podobu dostane toto slovo v mojom živote?
(o. Pavol Burda)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 127 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo je Boží dar pre moju misiu?
Rozhodujem sa byť svetlom pre svet, alebo sa radšej schovám?
Ako môžem dnes uskutočniť slovo o svetle ja?
{ TIP PRE TEBA }
Keď dnes niečo vezmeš do rúk, alebo začneš niečo robiť, spomeň si na verš: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac