logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 10, 7-15
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.
Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám.
A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.“
ZAMYSLENIE: Viesť primeraný dialóg
na 13. júla 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Ohlasovanie Božieho kráľovstva je v podstate postavené na primeranom dialógu. Ježiš keď posiela apoštolov tak ich upozorňuje, že pri vstupe do mesta a dediny majú oslovovať miestnych ľudí a pýtať sa ich na to, či je tam niekto, kto má záujem o ich službu.
Dialóg je forma komunikácie, ktorá nie je postavená na presviedčaní ani na argumentácii, ale na vzájomnej výmene osobnej skúsenosti, alebo osobného poznania.
Niekedy je veľkým problémom nás Slovákov, že sa spoliehame na našu "tradičnú" vieru. A veľa našich náboženských prejavov opierame o to, že "musíme" - "že sa to patrí" a "že tak to vždy bolo"... a chýba nám osobný vzťah. Lebo prijatím Božieho kráľovstva má prísť do nášho SRDCA POKOJ.... mali by sme byť plní POKOJA.... nech pokoj vládne v našom živote :)
...pokoj Vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam ...
(Ježiš (a tiež liturgia svätej omše))
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 149 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ako sa podieľaš na šírení Božieho kráľovstva?
Šíriš okolo seba pokoj?
Si tvorcom pokoja?
{ TIP PRE TEBA }
My františkáni sa zdravíme "Pokoj a dobro"... skús to dnes i ty :)
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac