logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 17,1-6
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor!
Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!“
Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“
Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“
ZAMYSLENIE: Ako budovať spoločenstvo?
na 13. novembra 2017
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com
Žiť v spoločenstve nie je ľahké. Nedorozumenia, zranenia, pohoršenia... Napriek tomu v spoločenstve môžeme podrásť v láske k Bohu a ľuďom. A to aj vďaka dvom jednoduchým prostriedkom...
Aké je podľa vás hlavné meradlom toho, či spoločenstvo (rodina, mládežnícke spolčo, farnosť...) je veľmi dobré? Určite to nie je počet členov. Kvantita ani zďaleka nie je rozhodujúca. Určite to nie je ani to, či jednotliví členovia sú úspešní, vzdelaní, bohatí ľudia. Tým hlavným meradlom dobrého spoločenstva je to, či medzi nami vládne „duch zmierenia a odpustenia“. Tento duch je totiž Kristovým Duchom. Slová „prepáč“, „mrzí ma to“, „odpúšťam ti“, „ideme ďalej“, budujú spoločenstvo.
Určite poznáte príbeh o Kainovi a Ábelovi. Neskončil veľmi dobre. Tento príbeh je zvláštny tým, že Kain s Ábelom (hoci boli bratia) veľmi nekomunikovali. Podľa Písma Kain povedal Ábelovi iba jednu jedinú vetu: „Poď von!“ A keď vyšli von, Kain zabil Ábela. Tento príbeh nám naliehavo pripomína, že tam, kde sa nekomunikuje, kde si v srdci „hromadíme nevypovedané“, tam to vedie k nepokoju, zániku. Takéto spoločenstvo postupne umiera. No tam, kde je priestor na dialóg, úprimný rozhovor, kde si vieme povedať pravdu z očí do očí, tam to žije. Takéto spoločenstvo bude žiť.
Zmierenie a úprimný dialóg! Dva prostriedky na budovanie spoločenstva. Jednoduché, no pritom tak účinné. Prečo? Lebo tak s nami buduje spoločenstvo samotný Boh.
Hlavným meradlom dobrého spoločenstva je to, či medzi nami vládne „duch zmierenia a odpustenia“. Tento duch je totiž Kristovým Duchom.
(Alan Ján Dely OP)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 176 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Zasievam vo svojich spoločenstvách zrnká hnevu, zloby alebo zrnká odpustenia, zmierenia?
Viem prijať slová kritiky od iných ľudí?
Snažím sa nedorozumenia vo vzťahoch vydiskutovať alebo hromadím vo svojom srdci hnev či domýšľavosť?
{ TIP PRE TEBA }
Zmierenie a úprimný dialóg. Pokúsim sa aspoň jeden z týchto prostriedkov využiť v priebehu dňa.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac