logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 10,16-23
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.
Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.
Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“
ZAMYSLENIE: Ovečka medzi vlkmi
na 14. júla 2017
Peter Mikula
zdroj foto: Flickr.com
Vždy ma dokáže udiviť zlo, ktoré vplýva na život ľudí, najmä tých, ktorí sa cítia bezmocní. Študent na univerzite sa nevie brániť posmeškom svojim spolužiakov, u kolegov je ich spolupracovník vyhlásený za „sväteho“ ak sa nezapája do zlých rozhovorov. Dokonca návšteva Božieho chrámu je tŕňom v oku mnohým, ktorí pohŕdavo poukazujú na úprimne snažiaceho sa kresťana.
Ježiš Kristus v tomto úryvku z Evanjelia pripomína, že silou kresťana je práve jeho bezmocnosť, jeho neschopnosť niečo urobiť vlastnými silami so situáciou v ktorej sa nachádza doma, v práci či v spoločnosti.
Sme Bohom poslaní ako ovce medzi vlkov, pričom jedinou dovolenou zbraňou je náš Pastier. On nám je zároveň učiteľom, pretože on je Baránok, ktorý vzal na seba hriech sveta. Rozhodol sa, že zlo, ktoré sa na neho valilo neposunie ďalej, ale ho zastaví utrpením na svojom tele.
List Diogenetovi z prelomu 2. a 3. storočia píše o prenasledovaných kresťanoch hodnotné slová: „Všetkých majú radi, a všetci ich prenasledujú. Nepoznajú ich, a predsa ich odsudzujú. Potupujú ich, a v potupe získavajú slávu. Kazia im povesť, a vydáva sa svedectvo o ich spravodlivosti. Nadávajú im, a oni žehnajú. Urážajú ich, a požívajú úctu. Hoci robia dobro, trestajú ich ako zločincov. Keď sú trestaní, radujú sa, akoby ožívali. Tí, čo ich nenávidia, nevedia povedať príčinu svojho nepriateľstva.“ Nech príklad všetkých, ktorí trpeli pre Božie meno je povzbudením, že kríž je jedinou cestou na zastavenie zla v nás a v našom okolí.
Zlo sveta možno zlomiť jedine trpezlivou láskou, ktorá vie niečo aj vytrpieť
(Peter Mikula)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 163 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Správam sa ako kresťan, keď mi niekto spôsobí krivdu?
Prosím o pomoc v utrpení Baránka Božieho?
Učím sa od Krista jeho láske k tým, čo mi robia zle?
{ TIP PRE TEBA }
Odpustím nespravodlivosť, ktorej sa mi dnes dostane pri cestovaní, v práci či doma.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac