logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 3,13-17
Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.
A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
ZAMYSLENIE: O milosti
na 14. septembra 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Deň za dňom mám možnosť spoznávať Božiu milosť. Je to pre mňa niečo, čo neviem uchopiť, ale zároveň je to niečo tak konkrétne, že nemám pochybnosti, že je to jeho milosť.
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna, aby nás spasil. On nás nechce odsúdiť, ale naopak, chce nás zachrániť.
Naša spoločnosť sa mení, politické režimy a vlády sa striedajú, kultúry, epochy a všetko je stále nové a "pokrokové"... len jeho láska je verná. Nech sa deje čokoľvek. On stále miluje človeka. I keď človek pochybuje o jeho láske. Boh nestráca chuť ísť o krok bližšie, aby sme znovu mali možnosť poznať a okúsiť jeho milosť.
Ako to poznať? Každým dňom. Možno i tým, že nám posiela ľudí do cesty. Ľudí, ktorí nás potrebujú. Možno to znie paradoxne, ale naozaj je to tým. Veď si len uvedomme, že Boh nám posiela ľudí, aby sme im pomohli. My si myslíme, že na to nemáme. Ale oni prichádzajú. Boh ich posiela. I Ježiša poslal. Aby sme neboli sami. A Ježišovi tiež môžeme prejaviť našu službu. Práve v ľuďoch, ktorí sú okolo nás. Povýšme ich kríž, lebo je vykúpený jeho milosťou. Neodsudzujme Boha za to, že prichádza na tento svet. A rovnako, že prichádza ku nám. On chce byť s nami, lebo mu na nás záleží.
...Ježišovi tiež môžeme prejaviť našu službu...
(Félix Mária OFM)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 160 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ako vyzdvihuješ svoj kríž?
Vyzdvihuješ kríže svojich blízkych?
Vytrvalo kráčam svojou každodennou cestou?
{ TIP PRE TEBA }
Odovzdaj svoj kríž Bohu... možno aj tým, že povýšiš kríže svojich blízkych.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (2)
14.09.2017 20:31
Maria
Podelím sa o. Mária s modlitbou : Uctievam ťa drahocenný krížu, kt. si bol okrášlený najsvätejšími údmi a drahocennou krvou sfarbený. Modlím sa k Tebe môj Bože, kt. si bol na svätý kríž pribitý a to z lásky ku mne .Budem rada ak sa so mnou túto modlitbu pomodlíte , vopred ďakujem , uctíme si tak všetci Drahocenný Kríž. Zo srdca vyprosujem aby Vám Drahocenný kríž stále svietil na Vašej kňazskej ceste a tiež všetkým kňazom na ceste+ a jej čitateľom.
Félix Mária OFM
Amen VĎAKA p. Mária +!
14.09.2017 11:53
PHk
Pre mňa je najpodstatnejšia skutočnosť: "Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka." Prežil som viac "krížov" v zmysle utrpenia a prívam súčasný s driekovou časťou chrbtice, ale vždy ďakujem Bohu, že nemám také "kríže", aké denne vidím v Dome tretieho veku. Môžem len dúfať, že by som ich vo viere v Boha zvládol. Veď nie sme skúške prítomnosti na Zemi vystavení na večnosť !
Félix Mária OFM
Nech Vás Pán žehná a posilňuje. Vaše svedectvo je krásne. Prijali ste Kristov kríž... V modlitbe Vám žehnám +!
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac