logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 14,21-26
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“
Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“
ZAMYSLENIE: Urobíme si uňho príbytok...
na 15. mája 2017
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com
Začiatok Biblie nám predstavuje miesto, kde prví ľudia prebývali s Bohom. Tým miestom bol raj (Gn 2–3). No hriechom, nedôverou voči Bohu, ľudia o toto miesto prišli. Museli ho opustiť. Koniec Biblie nám opisuje iné miesto: nový Jeruzalem (Zjv 21). Je to miesto, kde človek nanovo prebýva s Bohom. Na počiatku máme rajskú záhradu, na konci nový Jeruzalem. Celý „priestor“ medzi týmito dvoma miestami je vyplnený „putovaním“. Biblia je opisom „putovania“ ľudí. Od rajskej záhrady do nového Jeruzalema, od strateného spoločenstva s Bohom k obnovenému spoločenstvu s Bohom. Ak by sme ale tvrdili, že Biblia opisuje hlavne putovanie človeka k Bohu, tak by sme sa mýlili. Tým hlavným pútnikom v Biblii totiž nie je človek, ale Boh. Človek svojím putovaním k Bohu len odpovedá na putovanie Boha k človeku. Boh je najväčším pútnikom Biblie. A cieľom Božieho putovania je človek, ľudské srdce: „ ... prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ Boh chce prebývať v našom srdci! Zachovávaním jeho slova, modlitbou, láskou, pokáním, vierou, odpúšťaním… budujeme Bohu domov v našom srdci.
Boh stojí pri dverách nášho srdca a klope (Zjv 3,20). Túži vojsť! To je pravda. Lenže Boh niekedy klope na dvere nášho srdca nie preto, aby vošiel, ale preto, aby vyšiel. Aby vyšiel k iným ľuďom a dotkol sa aj ich srdca. Ak teda si chce Boh urobiť príbytok z nášho vnútra, nie je to “len“ kvôli tomu, aby v ňom prebýval, ale aj kvôli tomu, aby skrze nás prišiel aj k iným ľuďom. Vďaka tomu, že dovolím Bohu prebývať vo svojom srdci, môže Boh doputovať aj k iným ľuďom.
Boh mnohokrát klope na dvere nášho srdca nie preto, aby doň vošiel, ale preto, aby z neho vyšiel.
(pápež František)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 174 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo bráni Bohu, aby si urobil príbytok v mojom vnútri?
Kedy Boh klope na dvere môjho srdca?
Umožňujem Bohu, aby vyšiel z môjho vnútra a dotkol sa aj tých ľudí, ktorí ho ešte nespoznali?
{ TIP PRE TEBA }
Pouvažujem nad tým, akými spôsobmi klope Boh na dvere môjho vnútra.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac