logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 6,51-58
Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“
Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli.
Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“
ZAMYSLENIE: Živý Otec a živý vzťah
na 15. júna 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Mám rád život. Je plný dynamických situácií. Vie byť aj prekvapivý. Prináša udalosti, ktoré by sme my sami nevedeli tak pestro naplánovať.
Ak príde do nášho života niečo, čo nečakáme, tak sme v úžase, alebo sme zaskočení. Dnešní Ježišovi poslucháči sú aj v úžase, aj zaskočení. Ježiš im ponúka život, ale za cenu požívania zvláštneho a tajomného pokrmu - jeho Tela a Krvi.
Nejde iba o samotné požívanie, ale o živý a úprimný vzťah. V tom je Eucharistia požehnaním pre nás. Nie je to iba prijímanie, ale živý vzťah, ktorý dynamicky premieňa naše životy. Ak prijmeme Ježiša ako toho, kto je Pán a toho, ktorý nás miluje. Od toho bude naša dôvera autentická.
Čo nás viac charakterizuje? Radosť z prijatia Eucharistie - živého Krista do nášho života, alebo strach z prijatia, lebo čo ak som hriešny? Ide totiž o to, aby sme práve v dôvere a v túžbe po jednote prijímali Ježiša v pozitívnom vnímaní, ako toho, kto miluje a má byť milovaný. Nech nás charakterizuje tento vzťah, ktorý nás zjednocuje... i vtedy, keď je ťažko.
Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.
(Tvoj priateľ JEŽIŠ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 164 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Znamená Eucharistia pre mňa "zjednotenie"?
Vnímam posväcujúci účinok Eucharistie?
Ako sa pripravujem na prijatie Eucharistie počas dňa?
{ TIP PRE TEBA }
Skôr ako dnes (zajtra) a po každý deň prijmeš Eucharistiu - povedz Ježišovi, ako po Ňom túžiš.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac