logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 6, 7-15).
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“
ZAMYSLENIE: Čo sa ti objaví, keď povieš otec?
na 16. februára 2016
Jozef Luscoň SDB
zdroj foto: A. Hrušovská
Modlitba srdcom a v srdci nebeský Otec. To má byť základný akord, ktorý udáva atmosféru každej modlitbe. Ak ju „rozložíme“ na tóny, tak má byť plná dôvery v nebeského Otca, v jeho veľkosť, všemohúcnosť, priateľstvo... Otec, to je mužná láska, spravodlivosť, istota, ochrana, obeta, statočnosť, čestnosť, správne chápanie života, odovzdanie hodnôt... Otec, to je charakter! Môžeš pred ním slobodne stáť. Prináša „akurát“ to, čo potrebuje dobrý život.
) Ak je to tak, prečo dnes ľudia necítia v srdci Otca? Prečo sa cítia tak zmätení, nedôverčiví, chaotickí, neistí...? Nuž máme problém vo vnímaní hlbokých vecí, seba i samého nebeského Otca. Bráni nám v tom aj zloba, ktorú diabol primiešal medzi nás! No veľmi zlú reklamu otcovstvu robia aj niektorí otcovia. Majú problém s identitou otcovstva. Je tu začarovaný kruh. Lebo ani oni nevideli a nezažili aký má byť správny otec. Videli ho, keď sa opil, ako zdúchol, keď mal chrániť slabšieho, ako intrigoval pri tunelovaní podniku, ako podplácal, ako opustil rodinu a išiel za mladšou ženou, ako bol lenivý ísť do kostola, ako bezdôvodne týral psa či iné bytie, ako používal hrubé slová... A mohli by sme pokračovať!
Skreslili sme obraz otca. Máme len jeho karikatúru! A potom keď povieme, že Boh je Otec, máme s tým problém. Našu skúsenosť s pozemským otcom premietame do obrazu Boha Otca. V našej mysli si musíme veľa vecí očistiť.
(Jozef Luscoň SDB)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 161 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Aký obraz otca nosíš vo svojom srdci?
Vieš, čo patrí k identite otca?
Čo robíš preto, aby si bol charakter?
{ TIP PRE TEBA }
Viera sa odovzdáva cez vzťahy. A keď sú tie na nič, tak skutočný život z generácie na generáciu neprúdi! Žiaľ, dnes sa „otcovstvo“ často neodovzdáva! Ale predsa sú tu ešte aj dobrí otcovia. Musia sa veľa učiť, namáhajú sa, musia rozlišovať čo je dobré a čo zlé... Ale čo je najdôležitejšie, musia budovať svoj charakter. Ba všetci to musíme robiť! Lebo ináč z nášho náboženstva zostane iba povrchná tradícia, či plytká legenda... Je čas spamätať sa a začať niečo robiť. So sebou.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Debata k aktuálnej Baterke sa z dôvodu zaneprázdnenosti kňaza, žiaľ, neuskutoční.
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.