logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 8, 27-33
Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“
Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“
Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.
Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“
ZAMYSLENIE: Čo mu asi tak povedal?
na 16. februára 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Ježišov spôsob komunikácie bol dosť transparentný. Aspoň čo sa týka apoštolov. Hovoril im o veciach, o ktorých nehovoril iným. Snažil sa ich pripraviť na všetko, čo by mohlo ovplyvniť ich život.
Medzi apoštolmi nebola až taká transparentnosť, ako ich tomu chcel Ježiš naučiť. Skôr vidíme, že medzi apoštolmi existovala aj istá nezhoda. Napríklad aj dnes, keď mali hovoriť o tom, za koho pokladajú ľudia Ježiša. Ale aj v Skutkoch apoštolov nachádzame, že na sneme v Jeruzaleme vznikli isté nezhody. Tie boli bežné. Napríklad aj keď Zebedejovi synovia žiadali "lepšie miesto" pre nich v Božom kráľovstve. Ostatní apoštoli sa na nich namrzeli.
Čo také chcel povedať a aj povedal Peter Ježišovi, že ho "musel" vziať bokom? Čo bolo jeho úmyslom keď ho Ježiš tak dôrazne napomenul? To sa už nedozvieme. Len je to určite aj pre nás podnet k zamysleniu, s čím my chodíme za Ježišom. Sú naše prosby primerané, alebo naše požiadavky presahujú tie "ľudské veci"?
Ježišov spôsob komunikácie bol dosť transparentný. Aspoň čo sa týka apoštolov. Hovoril im o veciach, o ktorých nehovoril iným. Snažil sa ich pripraviť na všetko, čo by mohlo ovplyvniť ich život
(Félix Mária OFM)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 203 ľudí.
POĎ NA HLBINU
S čím sa obraciame na Boha?
Zaujímame sa o veci Božie aspoň tak ako o veci ľudské?
Čo sme ochotní urobiť pre materiálne "blaho" a čo pre duchovné?
{ TIP PRE TEBA }
Skús dnes urobiť pre veci Božie o niečo viac ako o ľudské! Veď ide o dušu.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac