logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 5, 27-32
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.
Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“
ZAMYSLENIE: Vládneš, alebo ti vládnu?
na 16. júna 2017
Jozef Luscoň SDB
zdroj foto: Flickr.com
Počuli ste, že bolo povedané... Čo? Kým? Kedy? Prikázanie Nescudzoložíš! predniesol Mojžiš svojim súkmeňovcom po návrate z vrchu Sinaj. Tam od Pána Boha dostal prikázania, ktoré zaznamenal do Desatora. A kedy hovorí dnešné slová Pán Ježiš? Aj on vystúpil na vrch. Na Vrch blahoslavenstiev. A na ňom predniesol najrevolučnejšiu reč v histórii ľudstva.
Nie, nevyzýval do boja proti druhým, ako to robia bežní revolucionári. Jemu ide o zmenu, revolúciu v srdciach. Tu dáva pokyny, ako má táto revolúcia od starého človeka k novému prebiehať: vyslovuje blahoslavenstvá a hneď po nich venuje pozornosť Desatoru. Ježiš je "druhý Mojžiš". Je zákonodarca pre Nový Boží ľud. Prikázania potvrdzuje a ešte ich aj posúva do hĺbky nášho bytia. A tak dostávame pravidlá na dosiahnutie Novej vlasti - neba.
Zmyslom príkazu Nescudzoložíš! je chrániť Božiu krajinu, ktorú máme vo svojom srdci. Božie kráľovstvo má nepriateľov vonku, ale aj v nás. A tí sú ešte nebezpečnejší. Tí chcú spolupracovať s temnom v nás. O čo ide? To telesné a zároveň žiadostivé v nás je tak blízko nám samým a je tak príjemné, že by sa veľmi rado a ľahko pomiešalo s celým naším bytím. Vášeň i charakter sú nám nablízku. Oboje chcú rásť a preniknúť naše bytie. Ako keď nasadíte trávnik, a pýr nevytrhnete. Raz dva sa opäť zdvihne a začne zadúšať nasadenú trávičku. A práve ich oddelením a vystriekaním nečistej buriny rastie v nás krásne bytie. Je to ťažké, je to súboj so sebou samým a trvá tak dlho, kým žijeme. Ale z tohto zápasu sa rodí nový človek. Človek, ktorý je aj nad žiadostivosťou. Ale ešte sa vráťme k evanjeliu.
Ježiš po predstavení príkazu prechádza z ničoho nič do veľmi ráznej reči. Predkladá nám obraz, v ktorom hovorí o rezaní, sekaní, ťatí... Ozaj sa to má robiť? Máme si siahať na oči, ruky, nohy? Nie. Veď je tu aj príkaz Nezabiješ! Ani seba! Tá Ježišova prísnosť nám odkazuje, ako rázne máme vystupovať proti pokušeniu. Je to jeden zo spôsobov, ako sa zbaviť nečistoty vo svojom srdci. Niekedy to ide aj pokojným zamietnutím nečistej myšlienky či podnetu... Ale sú chvíle, kedy to z nás nie a nie vyhnať. Nečistota sa ako omamná látka plazí a rozpína po našej duši. A v tomto prípade nám Kristus radí ráznosť, vylúpenie myšlienok z hlavy, sekanie nečistých túžob, pohľadov, emócií... Kdesi v nás je centrum, ktoré to všetko ovláda. Tam treba mať v strehu riadiace príkazy na ovládanie aj tohto mámivého sladkého hriechu. K tomu treba mať takú silu, ktorá by dokázala hasiť výbuchy vášne v zárodku. A prečo teda odolávať vábivému démonovi? V stávke je večný život. Krása človeka nespočíva v kráse postavy, ale v kráse charakteru. Vyšli sme z Božej dielne a nosíme v sebe obraz nádherného človeka, ktorý sa pravou láskou očisťuje a vášňou deformuje. Ničivá vášeň zabrzdí rast človeka do tejto nádhery. Po prechádzke týmto svetom nastáva večnosť. V nej má zažiariť celá krása človeka. Jeho základ vytvárame teraz. O to tu ide. A ako je to s vami?
A prečo teda odolávať vábivému démonovi? V stávke je večný život. Krása človeka nespočíva v kráse postavy, ale v kráse charakteru. Vyšli sme z Božej dielne a nosíme v sebe obraz nádherného človeka, ktorý sa pravou láskou očisťuje a vášňou deformuje.
(Jozef Luscoň SDB)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 187 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Máte postup na zvládnutie nečistoty vo vašom srdci?
Vládnete nad sebou vy, alebo vám vládnu vášne?
Máte kontrolu nad krajinou svojho srdca?
{ TIP PRE TEBA }
Sila nečistoty je v tom, že narába s krásou a s príjemnom. Je to to, čo sa nám tak páči. Ak chceme nad ňou vyhrať, musíme zápasiť s príjemnosťou a posilniť si vôľu. Dnes aspoň raz.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac