logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 8, 51-59
Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“
Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“
Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh,‘ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“
Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“
Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.
ZAMYSLENIE: Kým sa robíš?
na 17. marca 2016
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Kým sa robíš? - Takto zaznela výčitka Židov voči Ježišovi. Ježiš sa nehral na nič. Bol si vedomý kým je. Vedel, že sa neoslavuje sám, lebo by to nestálo za nič. V Svätom Písme nachádzame viacero situácii, kedy Boh udeľuje dôstojnosť človeku. Veľkosť osoby (a jej poslanie) vyjadruje menom, ktoré udeľuje. V dnešnom prvom čítaní Boh mení Abramovo meno na Abrahám - "budeš sa volať Abrahám" (porov. Gn 17, 3-9). Rovnako nachádzame zmienku o tom, ako volá Boh na "sklesnutého, zatrpknutého a sklamaného madiánskeho pastiera" dvojnásobným zvolaním jeho mena: "Mojžiš, Mojžiš." - Chce mu pripomenúť, že i keď to meno prijíma od faraónovej dcéry, dáva mu ho Boh. - Ty, ktorý si "vytiahnutý z vody". Pripomína mu to, aby si bol vedomý svojej dôstojnosti.
Ježiš dnes v Evanjeliu používa Božie meno - "Ja Som" - ktoré je totožné z menom, ktoré Boh povedal práve spomínanému Mojžišovi - "Ja som, ktorý som." - Ten, ktorý je, je určite "prv" ako bol Abrahám. Boh je prítomný v každej dobe. I v každej situácii.
My sa chceme snažiť byť bez hriechu a snažíme sa robiť dobré skutky. Vidíme v tom prítomnosť Božej lásky a milosti. Veríme, že keď sa deje dobre, že je tam prítomný Boh. Tak je to aj dobre. Veriť, že Boh je pôvodcom dobra je na mieste. Ale rovnako by sme nemali zabúdať na to, že keď sa deje neprávosť, prežívame chorobu, sužujú nás kríže - Boh tam je. Nie ako pôvodca, ale ako nositeľ - spolu s nami. Boh, ktorý je, chce byť aj v tento chvíli. Stotožňuje sa v nás s bolesťou.
I my sme niekým. A nemusíme sa "robiť" veľkými. Sme "vytiahnutí" z vody. Sme pokrstení a povolaní k veľkým veciam a k večnému životu. Zachovajme Jeho slovo. Slovom, ktorým nás povoláva a robí nás VYVOLENÝMI.
My sa chceme snažiť byť bez hriechu a snažíme sa robiť dobré skutky. Vidíme v tom prítomnosť Božej lásky a milosti. Veríme, že keď sa deje dobre, že je tam prítomný Boh. Tak je to aj dobre. Veriť, že Boh je pôvodcom dobra je na mieste. Ale rovnako by sme nemali zabúdať na to, že keď sa deje neprávosť, prežívame chorobu, sužujú nás kríže - Boh tam je. Nie ako pôvodca, ale ako nositeľ - spolu s nami.
(Félix Mária)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 162 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Nomen omen? Vystihuješ svojím životom to, že si KRESŤAN?
Napĺňaš poslanie ku ktorému si povolaný? Naplnením Zákona je LÁSKA.
Uvedomuješ si zjednotenie s Kristom? To, že si VYKÚPENÝ?
{ TIP PRE TEBA }
Nehraj sa dnes na nikoho. Buď tým kým si. Boh ťa povolal, dal ti dôstojnosť. Tak ju v pokore ukáž svetu.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.