logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 5, 33-37
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“
ZAMYSLENIE: Živá reč – to je aj skutok
na 17. júna 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Pri čítaní tohto textu mi v hlave zaznievajú slová svätého Antona Paduánskeho. V jednej jeho kázni uvádza krásnu myšlienku o tom, ako má byť naša reč živá skrze naše skutky. Tento významný učiteľ Cirkvi spomína udalosť zo Skutkov apoštolov, kde je napísané, že keď apoštolov naplnil Duch Svätý, začali hovoriť rozličnými jazykmi. Svätý Anton ďalej vysvetľuje, že „rozličné jazyky, to sú rôzne svedectvá o Kristovi, ako pokora, chudoba, trpezlivosť a poslušnosť. Hovoríme nimi vtedy, keď ich ukazujeme iným na sebe. Reč je živá vtedy, keď hovoria skutky“.
Dnes Ježiš od nás požaduje pravdivosť. Naše „ÁNO“ nech je „ÁNO“. To má byť naše svedectvo viery. Byť pravdivý. Byť veriaci nielen slovom, ale i skutkom. A to je CELÉ NAŠE SVEDECTVO. Na jednom mieste sa Ježiš vracia k tejto pravdivosti, keď o desať kapitol neskôr môžeme čítať: „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa“. (porov. Mt 15,8 a Iz 29,13)
I my máme byť v tomto svete svedectvom spôsobom rozličných jazykov. Preto dobre si premyslime, za kým kráčame, koho nasledujeme a aký to má pre nás dôsledok. Naša viera nie je prestíž, naša viera nie je kultúra, naša viera nie je iba niečo slávnostné, ale je to niečo, v čom má prenikať Duch Svätý do tohto sveta. Cez naše skutky. Cez Pravdu, ktorou je Kristus, cez Lásku, ktorou je Boh. Boh nás povolal vo svojom Duchu. Tak nech je naše áno – áno.
Dobre si premyslime, za kým kráčame, koho nasledujeme a aký to má pre nás dôsledok. Naša viera nie je prestíž, naša viera nie je kultúra, naša viera nie je iba niečo slávnostné, ale je to niečo, v čom má prenikať Duch Svätý do tohto sveta. Cez naše skutky. Cez Pravdu, ktorou je Kristus, cez Lásku, ktorou je Boh.
(Félix Mária OFM)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 129 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo pre teba znamená prísaha? Vidíš rozdiel medzi sľubom a prísahou?
Pokladáš sa za pravdovravného?
Keď si uťahuješ z blížnych, dovolíš im pochopiť, čo bola pravda a čo žart?
{ TIP PRE TEBA }
Skús sa zamyslieť nad svojimi sľubmi a predsavzatiami. Nie sú aj ony vyznaním tvojej viery v Boha? Ak si spomenieš na nejaký nesplnený sľub, či predsavzatie a dnes ho splň.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac