logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 10,34-11,1
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.
Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.
A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“
Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.
ZAMYSLENIE: Keď príde na lámanie chleba...
na 17. júla 2017
Alan Ján Dely OP
zdroj foto: Flickr.com
Keď príde na lámanie chleba. Určite poznáte toto slovné spojenie, ktoré opisuje (dlho očakávanú) chvíľu, v ktorej ide do tuhého, v ktorej sa človek často nezachová tak, ako plánoval.
S jednou takouto chvíľou sa stretávame pravidelne. Počas každej svätej omše totiž zakaždým príde na lámanie chleba, v tom pravom slova zmysle. Je to chvíľa premenenia. A v tom okamihu naozaj ide do tuhého, pretože je to chvíľa sprítomnenia Ježišovej obety na kríži. Je to chvíľa, kedy Ježiš „stratil“ svoj život pre mňa. No tu to nemôže skončiť! Na Lásku by som mal odpovedať láskou.
Chvíľa premenenia je zároveň okamihom, kedy ma Ježiš pozýva stratiť svoj život pre neho. Na Ježišove slová: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás, by som mal odpovedať v podobnom duchu: Ježišu, toto je moje telo, môj život, ktorý chcem darovať tebe, ktorý chcem obetovať za iných. Toto je pravé eucharistické zmýšľanie!
Správne sláviť eucharistiu, lámanie chleba, znamená nežiť pre seba, ale „lámať seba“ druhým. Od lámania chleba v kostole je potrebné prejsť k „lámaniu seba“ pre iných mimo kostola.
Nemôžeme prijímať Pánovo telo pod spôsobom chleba a pritom pohŕdať Pánovým telom pod spôsobom brata.
(Vojtěch Kodet)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 149 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Dokážem zostať verný Kristovi, keď ide do tuhého?
Prijímam Ježišovo vyznanie lásky pri každej svätej omši: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás“?
Žijem pre seba alebo som schopný „lámať seba“ pre iných?
{ TIP PRE TEBA }
Urobím dnes niečo „navyše“ pre môjho blížneho.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (1)
17.07.2017 10:05
*PHk
To,čo Ježiš povedal svojím apoštolom,je aktuálne aj v kresťanských rodinách (viera rodičov, verzus odmietanie viery deťmi napriek kresťanskej výchove).Ale je vecou svedomia každého z nás,nie Ježiša, koľko z toho sme zavinili svojím príkladom a nie úplne verným spôsobom praktizovania kresťanstva vo svojich rodinách.Žiaľ väčšina z nás to pochopí až v starobe,ak nám bolo dopriata a konečne máme čas aj premýšľať,ako sme svoj dar života konzumovali.Ak by sme nemali nádej v Božie milosrdenstvo,asi by
Alan Ján Dely OP
... ako sme svoj dar života konzumovali ... pekne napísané :) ... veľa požehnania +
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac