logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 9, 36–10, 8
Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!
Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“
ZAMYSLENIE: Moja misia
na 18. júna 2017
Ján Holubčík SDB
zdroj foto: Flickr.com
Dnes jedenásť mladých saleziánskych dobrovoľníkov dostáva misijný kríž a odchádzajú na ročnú misiu do rôznych krajín sveta. Celý rok sa pripravovali na toto poslanie. Preverovali si, či to je Božia vôľa, a očisťovali svoje motívy. Ich srdcia boli citlivé na výzvu: „Choďte!“ Okrem nich sa pripravujú ďalší šesťdesiati mladí na krátku misiu počas leta, aby aj oni naplnili Ježišovu výzvu: „Choďte!“ A nakoniec poznám skupinku šiestich mladých, ktorí uvažujú nad celoživotnou možnosťou naplnenia Ježišových slov: „Choďte!“ Ich túžba sa podobá túžbe dvanástich apoštolov, ktorí túto výzvu prijali ako celoživotné poslanie a odovzdali Kristovi celý svoj život. Aj títo šiesti chcú nasledovať Krista a po celý život hlásať: „Priblížilo sa Božie kráľovstvo!“ Ježiš pozýva každého k určitej misii, k určitému poslaniu. Ráta s každým z nás. Každého chce zapojiť do realizácie plánu spásy. Nemôže byť nič krajšie, ako napĺňať túto Ježišovu výzvu. Je to cesta plná dobrodružstva, milostí a zázrakov. Najdôležitejšie je, že to je cesta, na ktorú ma pozýva sám Ježiš – Pán môjho života, ktorý mi chce len to najlepšie.
Nepochybujem o tom, že Boh má plán s každým človekom a pre každého považujem za podstatné hľadať v živote Božiu vôľu. Pochybujem však o všetkých jednoduchých receptoch a zásadách, ako toto umenie zvládať. Viem, že existujú úskalia rozhodovania, pri ktorých nám nijaké príručky morálky či duchovného vedenia a ani najmúdrejší spovedník nemusia byť nič platné a kde ani naše svedomie nehovorí jednoznačným hlasom. A ak započujeme vôbec niečo ako „Boží hlas“, potom aj Boh môže k nám prehovárať v hádankách a paradoxoch, s ktorými sa budeme musieť roky – a možno až do smrti – vyrovnávať.
(Tomáš Halík)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 123 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Pýtaš sa Boha, na akú cestu ťa pozýva?
Veríš, že Boh ti chce len to najlepšie pre tvoj život?
Máš odvahu vykročiť na cestu, na ktorú ťa pozýva Pán?
{ TIP PRE TEBA }
Pomodli sa dnes za odvahu plniť Božiu vôľu.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac