logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 15, 12-17
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“
ZAMYSLENIE: Príkaz, ktorý oslobodzuje
na 19. mája 2017
Samuel Peter Lovás OP
zdroj foto: Flickr.com
Naozaj to Ježiš urobil? PRIKÁZAL nám milovať? Ako sa dá prikázať niekomu MILOVAŤ? Veď láska predsa potrebuje slobodu, aby vôbec bola...
Sväté Písmo nám ponúka iný pohľad. Naše srdce podľa neho ustavične blúdi (Hebr 3,10). Kristus varuje učeníkov, že ten, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Kto sa na svojho brata hnevá, už ho v srdci zabil (Mt 5). Ak bude naše srdce len tak poletovať, nikdy nedôjde k pravému cieľu – do Božieho kráľovstva. Prvým cieľom nášho duchovného snaženia je teda správne nasmerovanie srdca. Trvalý postoj človeka, ktorý sa rozhodol milovať Boha nadovšetko a milovať blížneho, je našou kotvou a nevyhnutnou podmienkou vnútorného pokoja.
Pokoj nám zas umožňuje napredovať ku Kráľovstvu nie vlastnými silami, ktoré sa rýchlo vyčerpajú, ale silami Božími. A hlavnou zbraňou kresťana pritom nie je prirodzená pevnosť povahy alebo ľudská šikovnosť, ale viera – naše úplné priľnutie k Ježišovi. Pokiaľ sa nerozhodneme pre tento súhlas – povedať Pánovi áno vo veľkých i malých veciach - bude v nás vždy prebývať určitý nepokoj a smútok.
Všetky dobrá mi boli dané v okamihu, keď som sa prestal o ne uchádzať.
(sv. Ján z Kríža)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 161 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Pri kom / čom je moje srdce?
Nútim svoje srdce milovať?
Čo mi prináša pokoj?
{ TIP PRE TEBA }
Miluj dnes blížnych ako Ježiš.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac