logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 11,47-54
Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.
Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.
Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“ Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.
ZAMYSLENIE: Kľúč poznania
na 19. októbra 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Dnešné Ježišovo „beda“ je ostrým slovom voči jeho poslucháčom. Nie sú to len predstavitelia ľudu, ale aj samotný pospolitý ľud. Všetkým Ježiš predkladá zrkadlo, v ktorom sa majú pozrieť na svoje konanie v kontexte dejín. Neraz nám bolo povedané, že história je učiteľkou života. Preto i pre nás je dôležité si položiť otázku: Ako úprimne žijeme svoj život?
Božia múdrosť nám ponúka a pomáha hľadať pravdu. Posiela nám do života prorokov a apoštolov. Sú to ľudia, ktorí vnímajú kontext Božieho chápania dejín a hlavne výzvy, ktoré stoja pred nami, aby sme ich aplikovali do svojho života.
Aký je tento kľúč poznania? Je to práve vyjadrenie Božieho zákona lásky. Ako ťažko je nám milovať. Hľadáme rôzne „kľúče“, akoby sme tento zákon čo najviac pokrútili, len aby sme si našli zámienku, prečo by sme nemuseli milovať, a pritom ten kľúč je jednoduchý. Jednoduchý je v tom, že Ježiš ho prežil a apoštoli nám ho zanechali. Ježiš nás pozýva, aby sme ho nasledovali. V jeho milosrdenstve, v jeho láske, v jeho odhodlaní. A nie strojiť úklady. To Ježiš nerobil. Oslovilo ma to aj na svätom Ignácovi Antiochijskom, ktorého sme si prednedávnom pripomenuli liturgickou slávnosťou. V jeho rozlúčkovom liste sa nenachádza jediné slovo, ktorým by robil výčitku svojím mučiteľom, alebo slovo, ktorým by chcel ublížiť. Jeho slová viedli k láske a milosrdenstvu. To je odovzdanosť a vernosť, ktorej sa môžeme učiť.
Niečo podobné môžeme pozorovať aj v evanjeliách. Nie je tam „beda“ a túžba po zničení, ale „beda“ ako pozvanie k milosrdnému Otcovi a zmiereniu s ním.
Nie je tam „beda“ a túžba po zničení, ale „beda“ ako pozvanie k milosrdnému Otcovi a zmiereniu s ním.
(Félix Mária OFM)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 168 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Podľa akého kľúča vnímam Božie slovo?
Podľa akého kľúča vnímam vyjadrenia svojich blížnych?
A ako sa vyjadrujem ja? Je to jasná reč alebo potrebujú iní kľúč, aby mi porozumeli?
{ TIP PRE TEBA }
Skús byť priamy v reči... ale s LÁSKOU!!!
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac