logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 5,43-48
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“
ZAMYSLENIE: Hoax nenávisti
na 20. júna 2017
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com
Nový Učiteľ reaguje na hoax (dnes by sme to tak nazvali) učiteľov Starého zákona. Reaguje na výrok, ktorý bol zrejme v tom čase ukotvený v myslení ľudí. Prvá časť je nám povedomá - Milovať budeš svojho blížneho, ale tá druhá - nenávidieť (budeš) nepriateľa - nás možno prekvapí. Takýto príkaz by sme v Starom zákone len ťažko našli. Je to zrejme preto, že ide len o výmysel učiteľov tej doby, ktorý vydávali za pravdu. Poslucháči nepravdivosť tohto učenia mohli (ak poznali Starý zákon) tušiť: Ak ťa nenávidí smädný, daj sa mu napiť. Ak hladný, daj mu najesť... A Pán ťa odmení (pozri Prísl 25, 21-22). Alebo: ak sa zatúla býk tvojmu nepriateľovi, privedieš mu ho späť (pozri Ex 23,4-5).
Kristus však ide ďalej. Nielenže tento hoax dementuje, prináša prevratnú novinku: milovať všetkých. Teda aj tých, ktorí voči tebe prechovávajú nenávisť. Mohli by totiž vznikať otázky: Nestačilo by nepriateľov len tak “zniesť”? Načo ich hneď milovať? Učiteľ však radikálnosť lásky zvýrazňuje výzvou: „Buďte dokonalí...”. Z rovnakej príčiny používa obraz slnka. Vychádza pre všetkých a nerobí rozdiely.
Láska k nepriateľom je znakom Božej dobroty.
(o. Pavol Burda)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 170 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Koho naozaj milujem, a koho len “znášam”?
Robím rozdiely v tom, ako pristupujem k blížnym?
Vyhnal som zo srdca všetko neodpustenie a zatrpknutosť?
{ TIP PRE TEBA }
Cvič sa v láske. Prejav ju niekomu, kto ti ubližuje, Pán ťa požehná.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac