logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 16, 13-19
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
ZAMYSLENIE: Odpoveď, ktorá rozhodne
na 22. februára 2016
Igor Kráľ SVD
zdroj foto: flickr.com
Strachu z dravých rýb sa misionár zbavil až vtedy, keď ho domorodci uistili, že tam pirane nežijú. Keď sa však po dvoch týždňoch misionár dopočul, že miestny rybár zmizol v tej časti rieky, kde sa on každé popoludnie kúpaval, vystrašený utekal za susedmi: „Ste si istí, že tu pirane naozaj nežijú?“ „To neprichádza do úvahy. Nikdy nežijú tam, kde žijú aligátory.“ :)
Od odpovede na kľúčovú otázku môže neraz závisieť celý život. Rovnako to funguje aj v duchovnej sfére, kde sa rozhoduje dokonca o spáse človeka. Ak by sme takúto kľúčovú otázku hľadali tu, bola by to práve táto: „Za koho ma pokladáte vy?“
Vedieť, kto Ježiš v skutočnosti je, čo pre nás urobil a robí, rozhoduje o mnohom. Od nášho postoja k Nemu bude potom záležať náš postoj k sebe samým: pretože objaviť v Ňom svojho Ochrancu, Záchrancu, Brata a Priateľa, ktorý je s nami po všetky dni nášho života, nám dodá istotu a spevní náš krok na cestách životom. Objaviť v Ňom svojho Pána vedie k poslušnosti Božej vôli na strmej ceste vedúcej k úzkej bráne večného života. Od našej odpovede budú závisieť aj naše medziľudské vzťahy a rozhodnutie milovať nielen priateľov, ale aj nepriateľov; žehnať a nepreklínať; milovať nezištne, bez nároku na odmenu. Od našej odpovede nakoniec závisí aj naša spása a spôsob prežívania večnosti.
„Za koho ma pokladáš Ty?“ By mohla byť otázka, ktorú Božie slovo dnešný deň – tak ako každý nasledujúci - ponúka každému z nás. Odpoveď na ňu by však mala byť záväzná.
„Od nášho postoja k Ježišovi bude záležať náš postoj k sebe samým: pretože objaviť v Ňom svojho Ochrancu nám dodá istotu a spevní náš krok na cestách životom. Objaviť v Ňom svojho Pána vedie k poslušnosti Božej vôli na strmej ceste vedúcej k úzkej bráne večného života. Od našej odpovede budú závisieť aj naše medziľudské vzťahy a rozhodnutie milovať. Od našej odpovede bude nakoniec závisieť aj spôsob prežívania večnosti.“
(Igor Kráľ SVD)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 177 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čítaš Bibliu ako knihu, ktorá Ti dovolí spoznávať Boha?
Vedie Ťa jej čítanie k modlitbe?
Bojíš sa otázok o Bohu, na ktoré nemáš zatiaľ odpovede? Alebo sa naopak tešíš, že ich hľadaním sa môžeš posunúť k Nemu opäť aspoň o trošku bližšie?
{ TIP PRE TEBA }
Na začiatku modlitby, je dobré si uvedomiť, pred Koho v skutočnosti predstupujeme. Celá modlitba (odprosovania, vďaky i prosby) potom vyzerá inak, sústredenejšie a vrúcnejšie. V modlitbe predstupujeme pred Boha, ktorý sa nám dáva rôznymi spôsobmi poznať. Skúsme dnes (napríklad aj v komentároch) chváliť Boha za to, aký je. Modlitba chvály môže vyzerať veľmi jednoducho: „Chválim Ťa, Pane, za to, že sa mi dávaš poznať ako .... (brat, milosrdný, Láska, ...)!“ „Chválim Ťa za to, že si ...!“
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (8)
22.02.2016 19:43
Nika
Chválim ťa Pane, že si milosrdný a súcitný Boh ... Chválim ťa Pane, že sa o mňa staráš ... Chválim ťa Pane, že ma miluješ a prijímaš ako svoju dcéru ... Chválim ťa Pane, že máš pre mňa dobrý plán
Igor Kráľ SVD
Chválime Ťa, dobrotivý Bože! +!
22.02.2016 15:36
janka
Chválim ťa Pane za to, že mi dávaš vždy novú šancu.. a že mi tak ukazuješ, ako pristupovať k chybám a zakopnutiam - vlastným aj iných :)
Igor Kráľ SVD
Amen! žehnám!
22.02.2016 13:48
maria
PBPJK!Chvála Ti Pane, že ma nespúšťaš zo svojich ctihodných očí,chvála Ti Ježišu, že ma držíš za ruku, chvála Ti Ježišu, že ma chrániš svojim svätým ramenom, chvála Ti za lásku, ktorú nám denne dávaš, hvála Ti Pane, že prebývaš v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej a môžem za Tebou kedykoľvek prísť, chvála Ti Ježišu, že ma počúvaš keď k Tebe hovorím, chvála Ti Pane za Pannu Máriu , ktorú si nám dal za našu Nebeskú Matku,chvála ti Pane za svätého Otca, ktorý vyhlásil rok milosrdenstva buď zvelebeny!
Igor Kráľ SVD
Amen! +!
22.02.2016 13:12
Darina
Chválim Ťa, Pane, za to že som mohla spoznať kňazov, ktorí ma neustále privádzajú bližšie k Tebe, k lepšiemu spoznávaniu Tvojho Slova a Tvojho Milosrdenstva, ktorí mi ukázali, že Ty pri mne neustále stojíš a len s Tebou nájdem pokoj v duši... Chválim Ťa, Pane, za pokoj a lásku v našej rodine... Chválim Ťa, Pane, za dar viery... Chválim Ťa, Pane, za každý nový deň...
Igor Kráľ SVD
Chválime Ťa, Pane!!!
22.02.2016 10:55
Soňa Balážová
Požehnaný deň, veľmi povzbudzujúce slová, vďaka.
Igor Kráľ SVD
:) vďaka! žehnám...
22.02.2016 08:47
Darinka
Chválim Ťa, Pane, za to, že sa mi dávaš poznať svoje slovo a cezeň seba a mojich blížnych ... Chvála ti Pane, že mi dávaš ľudí ktorí ma ľúbia. Chvála ti Pane, že sa o mňa staráš po finančnej stránke. Chvála ti Pane, za toto krásne ráno, ktoré si nám dal. Chvála ti Pane, Za to že nám Dávaš len tie Najlepšie veci, lebo ty vieš čo je najlepšie... Chvála ti Pane, že ma vyliečiš z mojich bolestí. Chvála ti PANE!!!
Igor Kráľ SVD
Chválim Ťa, Pane! +
22.02.2016 08:36
Manda
„Chválim Ťa, Pane, za to, že ma miluješ takú aká som...
Igor Kráľ SVD
chválim Ťa, Pane!
22.02.2016 08:34
Katka
Ďakujem za zamyslenie. V piatok som čítala List Jakuba, záver na mňa silno prehovoril ako paralela k situácii, ktorej som bola ,,nezaujatým,, svedkom. Celý človek vykríkol Chvála ti Pane, lebo si veľký. Chválim ťa, Pane za to, že sa mi dávaš spoznávať v každom okamihu života.
Igor Kráľ SVD
amen! +!
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.