logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 16, 13-19
Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
ZAMYSLENIE: Medové fúzy
na 22. februára 2018
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Ježiš má jednu úžasnú vlastnosť, ktorá má stále opäť a opäť neprestáva fascinovať. Aj keď vie, že život je tvrdý a občas musí dať aj náročnejšiu úlohu, predsa len vždy začína mimoriadne pozitívne. Ocenením. Pochvalou. Prijatím.
Šimonovi ide dať veľkú úlohu, ktorá nebude vždy jednoduchá. Nie nadarmo mu dáva prívlastok Peter – skala, tvrdosť skaly nie je na pokojný oddychový spánok. Ale nevystraší ho. Začína – blahoslavený si Šimon. Blahoslavený bol v Ježišových časoch súhrn všetkých pochvál dokopy. Ako by sme dnes povedali – ťahal mu medové fúzy. Ak má niekto pod nosom med, tak aj keby bol v prostredí, kde smrdí, vždy bude najprv voňať krásu medu a tá kvapka sladkosti úplne zmení jeho vnímanie.
Ježiš je majster medziľudských vzťahov. Vždy najprv ponúka prijatie, ocenenie, pochvalu a až potom prejde k dávaniu úloh, ktoré môžu byť aj náročné, alebo aj k jemným výčitkám, ak treba rozšíriť srdce. Ale vždy je na prvom mieste prijatie. Najprv med a až potom ocot. Na kvapku medu sadne každá včielka – na ocot, aj keby sme mali sto litrov ani jedna. Vylejme ocot, vsaďme na med.
Ježiš mení Šimona na Petra. Hovorí sa, že mu to nebolo vtipné, lebo deň predtým si nechal vytlačiť tisíc vizitiek s názvom Šimon – rybár. Ale hoci ho mení na Petra – skalu – najprv mu vyjadrí uznanie a pochvalu a to k radosti stačí.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 146 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Kedy som naposledy niekoho pochválil?
Kedy mňa niekto naposledy pochválil?
Doprajem pochvalu aj dobrému Bohu? Aj on má predsa srdce.
{ TIP PRE TEBA }
Budem vo svojich vzťahoch používať viac medu a menej octu.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac