logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 3,20-21
Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“
ZAMYSLENIE: Pasca pre kazateľa
na 23. januára 2016
Ľubomír Majtán
zdroj foto: flickr.com
Jednu z „radostí“, ktorú prežíva kazateľ, je keď dočíta evanjelium, spočívajúce v dvoch veršoch (ako je tomu aj dnes). Dobrý kazateľ dokáže nájsť zopár myšlienok alebo príkladov, aby potešil poslucháčov; slabší môže tápať, splietať, až o ňom napokon môžu niektorí veriaci podobne vyhlásiť, že sa pomiatol.
Označiť človeka za pomäteného je niekedy tá najľahšia cesta, ak sa nám nechce hľadať argumenty na vysvetľovanie. Častokrát sa pod titulom „to je ale hlupák“ skrýva vlastná ľudská nedokonalosť, úbohosť a strach. Mávnuť rukou je ľahšie aj vtedy, keď si niektorí ľudia robia posmech z našej viery, tradície, zvykov. Ak chceme iných presvedčiť o kráse kresťanstva, musíme mať sami potrebné vedomosti a pokoru, s ktorou ich vysvetľujeme iným.
Ježiš nepodceňuje a neodháňa ľudí. Tak sme to počuli aj v dnešnom úryvku. Skôr naopak. Venuje sa im natoľko, že nemá ani čas aby si zajedol. Dobrotou nášho srdca môžeme meniť nenávisť a zatvrdilosť, ktorá je v našich nepriateľoch.
Ak chceme iných presvedčiť o kráse kresťanstva, musíme mať sami potrebné vedomosti a pokoru, s ktorou ich vysvetľujeme iným.
(Ľubomír Majtán)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 130 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Vieš sa vynájsť v krízových momentoch?
Pri posmeškách o tvojej viere len mávneš rukou, alebo sa snažíš aj vysvetľovať?
Snažíš sa v iných ľuďoch hľadať dobro, hoci by bolo i ukryté?
{ TIP PRE TEBA }
Nevzdávaj sa ani vtedy, keď sa ti zdá, že nebudeš mať o čom hovoriť.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (1)
22.01.2016 12:46
Katka
Ja som za Ježiša aj Cirkev.Chápem, že ju tvoríme my,ľudia,slabí a hriešni.No čo mňa dosť hnevá je fakt, že ak sa aj niečo zlé udeje v Cirkvi, tak sa to ututláva a s týmto mám dosť problém niekedy, pri obhajobe Cirkvi.Momentálne je aktuálny americký film Spotlight, ktorý sa zaoberá zneužívaním detí kňazmi.Kňaz zhrešil a ublížil dieťaťu- čiže Ježišovi.Čo je hrozné je fakt, ako sa to tutlalo a ako kňazov prekladali do iných farností.Cirkev má jasne povedať hriechu NIE a áno adekvátnemu trestu.
Ján Holubčík SDB
Máte pravdu. Nikto z toho nemá radosť. Na druhej strane, aj vo vlastnej rodine, kde otec pije alebo ak bol neverný manželke, tak sa rodina tým nechváli a nie je dobré, aby sa o tom rozprávalo hore dole. Pád si treba priznať, ale treba aj zachovať úctu k človeku, ktorý zhrešil a zbytočne nehovoriť o jeho chybách. Ale úplne s vami súhlasím
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.