logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 23, 1-12
Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
ZAMYSLENIE: Existuje liek na pýchu?
na 23. februára 2016
Jozef Luscoň SDB
zdroj foto: Flickr.com
Ježiša to už muselo riadne „dopajediť“. Videl ako zákonníci a farizeji vedú národ, no nie k Bohu, ale kdesi preč, do „divočiny“! Opierajú sa síce o Písmo, ale vysvetľujú ho po svojom a ich „skutek utek...“ V každej činnosti vytŕčajú svoje „ja“. Z náboženstva vytvorili biznis, ktorým si napĺňajú kapsy a hladkajú svoju neskrotnú pýchu. Ježiš však všetko dáva na správnu mieru! Najväčší je ten, kto pokorne slúži!
Ako sa však môže na tento postoj nastaviť človek? Pár rád znie takto: Má mať na zreteli úmysel, o čo v živote ide. Nemá oddeľovať tento život od toho, ktorý príde po smrti. A ak prestrelí, teda myslí pyšne, nepravdivo..., modlitbou sa má vrátiť do stredu, do pravdy.
Ak je v niečom vynikajúci, má si uvedomiť, že to nemá sám od seba. Objavilo sa to v ňom a je to dar od Pána. A čo úsilie, ktoré do toho vložil? To je jeho? Ááále, ani to nie je celkom pravda. Aj tú schopnosť nasadiť sa za vec, mu dal Boh!
No On sa pri tom stiahol, aby človek mal pocit, že aj on v tom niečo urobil... Takže? Všetko je dar. Len naše ego si nahovára, že to som „ja“ dokázal. Ja, ja, len ja! Hovorí sa, že pýcha zomiera dve hodiny po smrti človek. Ako je zakorenená v tebe?
Všetko je dar. Len naše ego si nahovára, že to som „ja“ dokázal. Ja, ja, len ja! Hovorí sa, že pýcha zomiera dve hodiny po smrti človek. Ako je zakorenená v tebe?
(Jozef Luscoň SDB)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 248 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Odpovedz si: Vieš o svojich prejavoch pýchy?
Dokážeš sa zreálniť a žiť v pravde?
Poznáš proces, ako skrotiť svoju pýchu?
{ TIP PRE TEBA }
Istý veriaci vraj povedal: „Mám veľa nečností, ale v pokore, v tej ma nik neprekoná...“ . Veru, človek dokáže byť pyšný i na svoju hlúposť. Čo tak zostať dnes aspoň raz ticho a počúvať iných?
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (2)
23.02.2016 09:00
Darinka
Na lakomstvo má Boh pre mňa jednoduchý liek, vždy mi povie "Daj". Hoci ja sa sťažujem, že mám málo a on mi povie "Daj". S pýchou je to trochu ťažšie, tú keď si uvedomím, že ju mám už znova do nej padám, lebo som pyšná na seba ako som si to dobre všimla. Tu ma Boh pokoruje, keď musím prosiť ľudí o pomoc, alebo o modlitbu za chorobu alebo iné trápenie. Vždy keď si poviem, že "Ja už prosiť nebudem" on povie "pokor sa".. A tak spolu bojujeme s pýchou... Ale všetko len skrze neho..
Jozef Luscoň SDB
Ahoj... Veľmi dobrý postreh... Vetko len skrze neho. :-). Žehnám. Lusko.
23.02.2016 08:47
Anna
Ako je to s oslovovaním učiteľ a otec, veď ich tu máme kopec a aj kňazov oslovujeme otče, neprieči sa to dnešnému evanjeliu??
Jozef Luscoň SDB
Ahoj... Nuž titul Otec a Učiteľ v plnej miere patrí ozaj len Bohu. Aj naše otcovstvo a učiteľstvo pramení z neho a istotne je len pre menší okruh ľudí - pre najbližších. Titul duchovný otec je re kňaza veľmi záväzný - veď má byť otcom myšlienok pre nejakých ľudí, však...? Tak asi takto to ja vidím a prajem príjemný deň. Don Luscoň.
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac