logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 5,20-26
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“
ZAMYSLENIE: Každé slovo je dôležité
na 23. februára 2018
Peter Mikula
zdroj foto: Flickr.com (CC licencia)
Ak počúvame Ježišove slová, môže sa nám zdať, že s veľkým množstvom nesprávne vyslovených slov nemáme žiadnu šancu dosiahnuť nebeské kráľovstvo. Áno, jedine s Božím milosrdenstvom môžeme dosiahnuť spásu. Ale Pán chce na nás vidieť aj správnu snahu, že chceme niečo robiť so svojim jazykom a slovami, ktoré denne vyslovuje. Pozýva nás k urovnaniu vzťahov s našimi blízkymi.
Dávať si pozor na jazyk je veľká výzva pre každého z nás. Všetci máme tendenciu súdiť „tých druhých“, mať svoj „správny názor“ na všetkých a na všetko. Často sme v pokušení nezachovať si postoj lásky voči politikom, predstaveným v práci, v škole či doma.
Ježiš je naším vzorom v postojoch pravdy a lásky, ktoré vkladá do slov a činov. Povzbudzuje, vyučuje, napomína, karhá ľudí okolo seba, ale všetko robí s najhlbšou pokorou a láskou. Lásku voči zákonníkom, farizejom, apoštolom i voči každému z nás dokazuje smrťou na kríži z lásky, nie z nervozity a zo zloby. Je veľkou výzvou Pôstu pre teba i pre mňa dať si do poriadku nevyjasnené vzťahy s príbuznými, kolegami, susedmi a spolupracovníci.
Ježiš od nás nechce zo začiatku všetko. Chce iba modlitbu, malú snahu, pokus o nadviazanie kontaktu (hoci zdanlivo neúspešný), úsmev, podanie ruky, objatie, malú pozornosť. Na našom arcibiskupskom gymnáziu, kde vyučujem, máme jednu kolegyňu, ktorá nám, kolegom, z času na čas prinesie výborné plnené šišky. Myslím, že táto zdanlivá drobnosť robí naše vzťahy radostnejšie a plnšie lásky. Pokúsme sa v tomto Pôstnom období udržať si alebo vylepšiť vzťahy s našimi blízkymi, aby sme tak mali otvorené dvere srdca pre nášho Pána a Spasiteľa.
Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
(svätý Jakub)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 195 ľudí.
POĎ NA HLBINU
O kom počas dňa rozprávam najčastejšie negatívne?
S kým mám najväčší problém nadviazať vzťahy a odpustiť mu?
Ako často sa modlím za svojich nepriateľov?
{ TIP PRE TEBA }
Dnes si budem dávať viac pozor na jazyk a pomodlím sa za ľudí, u ktorými sa dnes stretnem s nepochopením.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac