logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mk 16, 15-18
Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
ZAMYSLENIE: Boh dlžníkom človeka
na 25. januára 2016
Igor Kráľ SVD
zdroj foto: flickr.com
V Novom zákone sa nachádza 750 božích prísľubov týkajúcich sa 250 vecí. V celom Písme je ich vraj cez 3000. Sv. Augustín hovorí, že práve vďaka nim sa Boh stal naším dlžníkom. Nie preto, žeby sme mu my niečo dali a teraz je nám zaviazaný vrátiť to späť. Ale tým, že nám sľúbil mnohé veci. Dokonca ich dovolil spísať, aby sme mohli sledovať, ako ich plní.
Božie prísľuby sú však iné, ako naše ľudské sľuby. Majú totiž základ v jeho vernosti. A vo svojich modlitbách a duchovných bojoch máme právo sa na ne kedykoľvek odvolať. Teda, osobne si myslím, že je tu však pár podmienok...
Je logické, že ten, ktorý sa chce na ne odvolávať, musí byť mužom a ženou viery zakotvenou v Biblii. Už len preto, že ide o prísľuby z Biblie. Okrem toho by bolo protirečiace odvolávať sa na prísľuby, ktoré dal Boh človeku (prípadne sa zlostiť, že Boh nie je verný svojmu slovu), ak Bibliu nepovažujem za slovo Božie, normatívne, záväzné a Bohom vnuknuté. Ak nechceme byť pokrytci, je tu ešte jedna vec. Tak intenzívne ako sa chceme dovolávať prísľubov, tak presvedčivo by sme mali veriť aj všetkému ostatnému, čo sa v Biblii nachádza. Vrátane všetkých právd, výziev i príkazov.
Teda ako môžem mať úžitok z prisľúbení Nebeského Dlžníka? Siahať s dôverou po Jeho slove ako po naozajstnom duchovnom pokrme, v ktorom hľadám povzbudenie a útechu. Jeho slová považovať za Božie, účinné a ostrejšie ako dvojsečný meč, ktorý rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Dovoliť, aby Božie slovo bolo svetlom na mojich cestách a formovalo ma na dokonalého človeka pripraveného na každé dobré dielo. A vtedy mám právo vidieť verného Boha, ktorý plnil, plní a naplní všetky svoje prísľuby.
„Verný Boh sa stal naším dlžníkom, no nie tým, že by bol niečo od nás dostal, ale tým, že nám sľúbil veľké veci.“
(Sv. Augustín)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 151 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Keď Peter hovorí o božích prisľúbeniach, hovorí že sú vzácne (2Pt 1,4). V jeho listoch toto slovo použil ešte pre vieru (2Pt 1,1) a krv Kristovu (1Pt, 19). Uvedomil si si už niekedy, akú veľkú hodnotu pripisuje náš prvý pápež Božím prísľubom?
Berieš Bibliu často do rúk a čítaš z nej ako zo slova Božieho a nie ľudského? Kde ju máš položenú?
Berieš tak vážne Bibliu ako normu pre život, ako ju chcem brať vážne aj v prípade Božích prisľúbení?
{ TIP PRE TEBA }
Ak budeš mať dnes čas, skús si vo svätom písme vyhľadať aspoň niektoré z jeho prísľubov: Mt 5,7; Jn 14,21; Jn 8,31-32; Mk 16,17-18; Rim 8,17; 1Kor 6,19; Mk 10,30; Mt 11,28-30. Prípadne do komentárov napíš svoj obľúbený!
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (2)
25.01.2016 14:00
Timka
Izaiáš je plný prisľúbení, ktoré mi pomáhajú, lebo sú pravdivé. Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ŤA DRŽÍ za pravicu a hovorí ti: Neboj sa, ja ti POMÁHAM. (41,13) Ľud, ktorý som utvoril, BUDE rozhlasovať moju chválu. (4321) Alebo 55,8-13. Trinásty verš najmä. :) Skvelé zamyslenie, ďakujem!
Igor Kráľ SVD
Vďaka! Veľa požehnanie do dnešného dňa!
25.01.2016 11:45

„Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš v dobrom: inak budeš aj ty odťatý. Rim 11,22”
Igor Kráľ SVD
Vďaka! požehnaný deň prajem. +!
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac