logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 16, 19-31
Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.
Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘
No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik čo ako by chcel nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘
Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘
Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘
Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘
Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“
ZAMYSLENIE: Môžem ešte uvidieť viac?
na 25. februára 2016
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Stretáme sa s ním každý deň. Takmer v každej domácnosti ho máme a mnohí ho nosíme so sebou. Znak našej spásy. Kríž.
Boháč žiada výnimočné "znamenie" z neba v podobe návratu zomrelej osoby na túto Zem. No "Abrahám" (Ježiš) v tomto podobenstve jasne poukazuje na Božie prejavy - cez Mojžiša a Prorokov. Ježiš chcel farizejom jasne naznačiť, že viac už nie je potrebné k objaveniu podstaty života.
Človek po stáročia skúma zmysel svojho života. V podstate Ježiš naplnil túžbu boháča, a vidíme, že stále v nás "drieme" pochybnosť. Takže odpoveď boháčovi môže pomôcť pochopiť aj nám Ježišov zámer. Ten je ukrytý práve v Mojžišovi a Prorokoch. Možno práve v ich dôvere v Boha i keď sami boli veľmi zraniteľný.
Boli to vodcovia, ktorí sami potrebovali Ducha, ktorý ich posmeľoval. Vo všetkých vidíme Božiu lásku, ktorá je naplneným zmyslu ľudského bytia. Viac ako lásku neuvidíme. Myslím, že ani viac nepotrebujeme. Kríž vo svetle veľkonočného tajomstva hovorí jasnou rečou.
Myslím, že ani viac nepotrebujeme. Kríž vo svetle veľkonočného tajomstva hovorí jasnou rečou.
(Félix Mária)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 154 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čakáš znamenia od Boha?
Snažíš sa hľadať Boha vo svojom srdci - v hĺbke svojho bytia?
Akú úctu máš voči krížu (nemám namysli len "drevený kríž") ?
{ TIP PRE TEBA }
Skús stráviť čas v tichu a modlitbe pred krížom. Zober ho do rúk a spomeň si aj na kríže okolo seba (bolesti a trápenia blízkych). Kristus dokázal vstať z mŕtvych, dôveruj že dokáže premeniť tvoje kríže.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.