logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 24,1-12
V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.
Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: ‚Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.‘“ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.
ZAMYSLENIE: Tak predsa je to pravda
na 26. marca 2016
Ľubomír Majtán
zdroj foto: flickr.com
Jasná správa, ktorá zasahuje ako facka. Niečo nefunguje tak, ako by podľa nás malo. Ak bol Ježiš umučený a pochovaný, ako to, že v hrobe chýba jeho telo? Kameň je odvalený a stráže chýbajú.
Jedným z nepriamych dôkazov Ježišovho zmŕtvychvstania je aj chýbajúce telo v hrobe. Nik rozumný predsa nehľadá živého medzi mŕtvymi. Ženy a neskôr i Peter overujú, že je to skutočnosť. Ženy rozpačité, Peter čudujúci sa. Ako inak sa má človek zatváriť pred tak veľkým tajomstvom ako je smrť, alebo v tomto prípade dokonca porazenie smrti?
Svedectvo dvoch mužov v žiarivom odeve nadchýna človekom údivom, že zmŕtvychvstanie Pána je naozaj skutočné. Neboli to len Ježišove sľuby, ale skutočnosť. Hmatateľná realita. „Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“
Svedectvo dvoch mužov v žiarivom odeve nadchýna človekom údivom, že zmŕtvychvstanie Pána je naozaj skutočné.
(Ľubomír Majtán)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 102 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ako rozumieš tomu, že Ježiš porazil smrť?
Je to pre teba skutočnosť, že Pán vstal z mŕtvych?
Ako dôveruješ Ježišovým prísľubom?
{ TIP PRE TEBA }
Ešte raz premedituj tajomstvo posledných troch dní, aby si si uvedomil Pánovo vykupiteľské dielo.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac