logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Jn 4, 5-15. 19b-26.
Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“
Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“
Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“
ZAMYSLENIE: Vzácna identita
na 28. februára 2016
Tomáš Jellúš SJ
zdroj foto: flickr.com
Na návšteve jednej rodiny mi s hrdosťou vysvetľovali, aké vzácne meno má ich psík a že ich Áronko je jedinečný. Ešte aj ich miestny farár sa z toho smial a vravel – no kdeže je ten váš „Mojžišov brat“? V dnešnom evanjeliu sú na svoju identitu hrdí aj samaritáni, aj židia. A hoci sa navzájom nemali radi prináša Ježiš zmierenie, keď sa rozpráva so ženou, rozpráva sa so samaritánkou. Tým potvrdzuje a má v úcte jej identitu ženy a samaritánky.
To ako sa vnímame, aký máme o sebe obraz veľmi silno vplýva na to, ako sa cítime, ale aj ako pristupujeme ku druhým. A túžime ako po živej vode po prijatí, aby sa nás niekto potvrdil v tom, čom sme. Aby ocenil naše vnútro, našu identitu, nás samých. Samaritánka veľa od Ježiša ako od žida a muža neočakávala. A predsa práve od neho dosahuje všetko prijatie, po ktorom tak smädila ako po prameni živej čerstvej sviežej vody.
Jedna z mojich známych zúfalo hľadá vlastný byt. Chce sa konečne vysťahovať z podnájmu a mať niečo vlastné a súkromné. Je to jej túžba mať vlastný domov, kde sa utvrdí vo svojej vlastnej identite, kde načerpá novú živú vodu a silu pre svoj život. Takýto domov s prameňmi živej vody nám Ježiš ponúka priamo vo svojom srdci. Tak ako Samaritánke aj nám ponúka prijatie a živú vodu lásky.
Veľmi dlhé je dnešné evanjelium. Ježiš sa stretne so ženou a hneď sú z toho štyri strany v evanjeliu. Ale to preto, lebo jej načúval a nechal ju rozprávať. Ocenil to, čo prežíva, vedel si to vypočuť, prejavil záujem. Jeho prijatie bolo pre ňu ako prameň živej vody, ktorý jej dodal novú radosť do života. Ježiš počúva aj nás, ponúka nám prijatie, potvrdenie nášho ja, dáva živú vodu často vysmädnutému ľudskému duchu, ktorý žije uprostred púšte nepochopení.
(Tomáš Jellúš SJ)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 116 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Čo mi moje srdce hovorí o mne?
Čo mi o mne hovorí môj Boh?
Koluje mi v žilách živá voda zo studni lásky Božieho srdca?
{ TIP PRE TEBA }
Ježiš nás vie prijať a mať rád takých, akí sme. Skúsim sa aj ja prijať a mať sa rád so všetkým, čo ma vytvára a netúžiť po nejakom ideáli, ktorý nie som ja.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (1)
28.02.2016 09:04
Júlia
Ďakujem za smerovku k živej h2O. Nech sa z nej ujde aj vām.
Tomáš Jellúš SJ
Zlate :) Ak chces dostat zivy darcek :) napis adresu na sj.jellus@gmail.com :)
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.