logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Lk 21, 5-11
Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“
Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“
On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“
Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“
ZAMYSLENIE: Z najväčšej istoty nezostane kameň na kameni
na 28. novembra 2017
o. Pavol Burda
zdroj foto: Flickr.com
Istoty máme radi zrejme všetci. Mať istotu, že nás neodpoja od elektriny, alebo že z kohútika stále potečie voda... Niektoré istoty nám zovšedneli a dokonca sa stali samozrejmosťou.
Izraelskou samozrejmosťou bola Božia priazeň. Od chvíle vyvolenia Abrama cez kráľov a prorokov, cez obdobia vojen i pokoja... nech sa dialo čokoľvek, Boh bol s nami. A istotou Božej prítomnosti je chrám.
Veľkolepá stavba v Jeruzaleme privádzala ľudí do úžasu. Aj Ježišovi niekto povedal: „Pozri, Pane – nie je to nádherné?“ Ktokoľvek sa pýtal, musel zostať prekvapený odpoveďou. Možno čakal, že Ježiš pochváli stavbárov, alebo pocíti hrdosť na svoj národ. Z úst mu zaznie: „Nič tu nezostane! Ani dva kamene položené na sebe.“ Hrozivé proroctvo mohlo znamenať, že Boh už nezostane pri svojom ľude. Alebo si nájde iný spôsob a nové miesto, kde bude prebývať?
Izrael v tom čase nepoznal odpoveď. My už vieme, že Pánova prítomnosť nezávisí na stavebnom slohu alebo na pamätníkoch. Novým chrámom je tvoje srdce – to je istota nového Izraela – Cirkvi.
V mojom srdci znie tvoje meno len: JEŽIŠ!
(pieseň)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 181 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Aké sú moje istoty?
Mám chuť byť chrámom alebo je to úloha pre iných a „zasvätených“?
S akými myšlienkami zvyknem odchádzať z kamenného chrámu?
{ TIP PRE TEBA }
Porozmýšľaj, ako sa môžeš starať o kamenný chrám aj chrám srdca. Ponúkni svoju pomoc!
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac