logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 4, 18-22
Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
ZAMYSLENIE: Oni hneď...
na 30. novembra 2017
Félix Mária OFM
zdroj foto: Flickr.com
Pohotovosť zebedejových synov bola priam blesková. Mnohí by sme si o ich odhodlaní mysleli, že títo chlapi boli dokonale pripravení a odhodlaní urobiť všetko pre Ježiša. Opak je však pravdou.
Pozrime sa len na apoštolov - nie iba Šimona Petra a Ondreja. V podstate o nikom z apoštolov sa nepíše, že nejaký čas premýšľal nad Ježišovou ponukou. U všetkých je zmienka, že išli hneď po Ježišovej výzve. Dokonca pri inej príležitosti Ježiš hovorí o tom, že kto chce ísť za ním už nemá riešiť veci, ako je rozlúčka s blízkymi či dokončenie prác. Nehovorí to pri apoštoloch. Oni išli hneď.
Ale pri apoštoloch vidíme niečo zaujímavé. Nie sú pripravení na situácie, ktorými ich Ježiš vedie. Často si myslia o Ježišovi nedobré veci. Sú z neho prekvapení. Zrádzajú ho. Nechápu jeho slová a postoje. Dokonca niekedy mu i odporujú. Napriek tomu ich Ježiš poveril veľkými možnosťami. Dôveroval im, lebo túžil po ich živote. Túžil, aby boli jeho apoštolmi v čase slabosti i v čase nadšenia. Nechcel z nich dokonalých chlapov. Chcel od nich vernosť v každom čase. I keď nebudú mať istoty. Lebo jedinou pevnou istotou je ON sám.
Ísť hneď do "neistej" istoty...
(Félix Mária OFM)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 186 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Na základe akých kritérií sa rozhoduješ ty?
Potrebuješ mať vo všetkom jasno?
Čo ak nemáš istotu. Hľadáš ju v Bohu?
{ TIP PRE TEBA }
Urob nejakú vec, ktorej sa vyhýbaš už nejaký čas. Dôveruj Bohu.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
VAŠE OTÁZKY (1)
30.11.2017 14:40
PHk
Ďakujem za ľudský prístup k popisu apoštolov,s ktorým plne súhlasím,aj keď mám problém s ich odchodom od vlastných bez námietok.Zatiaľ nikto nenapísal úvahu,čo si o tom mysleli ich rodičia,príbuzní,ktorí sa na nich spoliehali,napr.pri správe ich majetku,v starobe(ktochce ísť zaním užnemá riešiťveci,akoje rozlúčkas blízkymiči dokončenie prác.Nehovoríto priapoštoloch.Oni išlihneď.).Zrejme Ježišova etika bolainá akoľudská.Tiež ešte sanikto nezaoberalmyšlienkou,prečo siJežiš vyvolilmužov,nie ženy
Félix Mária OFM
Pokoj a dobro Predpokladám, že i na tieto otázky by sa dali nájsť odpovede. Možno nie s slovenskom jazyku, ale v iných jazykoch sa určite tým teológovia zaoberali. Minimálne o Ondrejovi a Petrovi vieme, že keď sa Ježiš zdržoval v Kafarnaume, tak žili práve v dome ich svokry. Ak sa teda nemýlim :) Všetko dobré vám prajem
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Alan Ján Dely OP
viac
UTOROK
o. Pavol Burda
viac
STREDA
Félix Mária OFM
viac
ŠTVRTOK
Tomáš Jellúš SJ
viac
PIATOK
Peter Mikula
viac
SOBOTA
Ján Holubčík SDB
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Igor Kráľ SVD
viac
Branislav Kožuch
viac
Jozef Luscoň SDB
viac
Peter Girášek SJ
viac
Ľubomír Majtán
viac