logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

Premeňme pôstny dar na šancu na lepšiu budúcnosť

Publikované: 15.02.2018 o 00:00Autor: TShodiny Prečítate približne za 1 minútu
Včera začalo Pôstne obdobie. Čas, keď sa slobodne rozhodujeme vzdať sa obľúbenej kávy, sladkosti či inej drobnosti. No nie každý si dáva takéto predsavzatie z vlastnej vôle. Ľudia v Afrike žijú po celý rok v chudobe a nedobrovoľnom odriekaní. A práve chudoba sa najdelikátnejším spôsobom dotýka detí. Preto Slovenská katolícka charita organizuje už 7. rok verejnú zbierku – Pôstna krabička pre Afriku, z výnosu ktorej sa podporujú projekty pomáhajúce najchudobnejším deťom v Ugande a Rwande.

„Pôst je špeciálny čas stíšenia sa a odopretia si z nášho prebytku, ktorý môžeme venovať tým najchudobnejším, pre ktorých to častokrát môže znamenať radikálnu životnú zmenu,“ hovorí Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.

Kampaň Pôstna krabička pre Afriku je zameraná na konkrétneho človeka – najchudobnejšie deti v subsaharskej Afrike. Z výnosu kampane sa podporuje ich vzdelanie a zdravotná starostlivosť v centrách, ktoré prevádzkuje Slovenská katolícka charita.

Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti v Rwnade je zamerané na predškolskú výchovu, vďaka ktorej deti získavajú základné zručnosti na zvládnutie školského vzdelávania, keďže rodičia sa častokrát nedokážu o deti dobre postarať a niektoré tak trpia podvýživou a rôznymi chorobami z nedostatočnej hygieny či zlej stravy.

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande ponúka každodennú pomoc sirotám a polosirotám s HIV a AIDS. Postavenie Centra bolo reakciou Charity na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias vojenských konfliktov v 80-tych rokoch sužuje práve vírus HIV a chudoba. V priestore Centra sa podarilo vybudovať nové odborné učebne, v ktorých budú môcť deti získať svoje prvé pracovné zručnosti. Prostredníctvom nadobudnutej praxe budú mať ľahšie uplatnenie ako stolári či krajčírky.

Pôstny dar za odrieknutú drobnosť môžu záujemcovia vhodiť do krabičky, ktorú nájdu v obálke kampane vo svojom kostole. V rámci kampane bolo distribuovaných 41.000 pôstnych krabičiek do takmer 700 farností Slovenska.

Viac informácií na stránke www.postnakrabicka.sk.

 

DISKUSIA
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
Diskusia je zatiaľ prázdna. Buďte prvý, kto vyjadrí svoj názor.