logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

Kardinál Vlk pre cesta+: Pre noviny som interview nedával, údaje sú zo súkromného rozhovoru

Publikované: 14.04.2015 o 18:44Autor: Samuel Brečkahodiny Prečítate približne za 5.5 minúty
V piatok 10. apríla sa vo Vatikáne uskutočnilo stretnutie Svätého Otca Františka s emeritným arcibiskupom Bezákom. Sprostredkovateľom, ale zároveň aj ďalším účastníkom stretnutia, bol Miloslav kardinál Vlk. Cesta+ prináša zaujímavé informácie zo zákulisia tohto stretnutia, ale aj korigovanie niektorých zavádzajúcich informácii, ktoré sa objavili tesne po stretnutí v slovenských médiách. Podľa slov kardinála si pápež František záležitosť ešte preštuduje a rozhodne.

Otec kardinál, pápež František vyhovel Vašej žiadosti zo septembra minulého roku o prijatie a pred niekoľkými dňami Vás spoločne s emeritným o. arcibiskupom Bezákom prijal vo Vatikáne. Uskutočnilo sa po siedmich mesiacoch. Dúfali ste ešte, že pozvanie príde?

Predovšetkým musím povedať, že na začiatku môjho angažovania sa v tejto kauze som nemal priamy kontakt s mons. Bezákom, ale s jeho priateľmi a spolupracovníkmi z Trnavy. Tí za mnou bezprostredne po začatí celej aféry prišli do Prahy, informovali ma o celej veci a poskytli kópie viacerých dokumentov. Postupne som z toho všetkého vyrozumel, že proces odvolania mons. Bezáka nebol podľa pravidiel kánonického práva.

A tak som priebežne hovoril s rôznymi dôležitými osobnosťami rímskej kúrie a sondoval možnosti, ako nájsť cestu k dosiahnutiu nápravy toho, čo som pokladal za nesprávne. Tak som napríklad viackrát navštívil štátny sekretariát, stretol sa tam s priateľmi, ktorých tam mám. Vysvetľoval som celú záležitosť, sondoval, kto sa vlastne na odvolaní mons. Bezáka podieľal. Dával som im svoj pohľad na celú záležitosť z druhej strany aj písomne.

Zvlášť pozoruhodná bola návšteva na kongregácii pre biskupov, kde som sa domáhal určitých informácií. Keď mi však predstavený kongregácie kard. Ouellet povedal, že odvolanie biskupa je „administratívnou záležitosťou“, stratil som akúkoľvek predstavu o kánonickosti celého procesu. Preto som v tom intenzívnejšie pokračoval...

S pápežom Františkom ste o prípade odvolaného arcibiskupa hovorili údajne 50 minút. S akými pocitmi ste odchádzali z tohto stretnutia?

Tento údaj o dĺžke rozhovoru je prevzatý zo SME. Pre tieto noviny som nedával žiadne interview, ako sa noviny tvária, to nie je pravda. Údaje v ňom sú prevzaté zo súkromného rozhovoru s jednou osobou, ktorú som pokladal za človeka z okruhu priateľov mons. Bezáka. Táto osoba mi nepovedala nič o svojom úmysle dať to do novín. Ani som nemal možnosť to autorizovať. V tej správe sú niektoré nepresnosti...

Rozhovor trval niečo cez dvadsať minút. Pápež František si nechal celú záležitosť vysvetliť od mons. Bezáka. Pozorne a so záujmom počúval. Už toto hovorilo o veľkej dôvere. Emeritného p. arcibiskupa sa pýtal na jeho názory na riešenie... Dal sa s nami odfotografovať. Všetky tie fotografie boli uverejnené v L´Osservatore Romano a pápež ničomu nebránil. Všetko to pôsobilo dojmom bratského prijatia a dôvery. Na záver pápež povedal, že si záležitosť ešte preštuduje a potom urobí rozhodnutie... Z toho sme nadobudli dojem, že táto záležitosť je v jeho rukách...  

Podľa Vašich informácií, o ktorých ste pred rokom hovorili v rozhovore pre Christnet.cz - V případu arcibiskupa Bezáka byly chyby na obou stranách, mal arcibiskup Bezák na stretnutí s kardinálom Ouelletom, šéfom kongregácie pre biskupov, zaujímať „kritickejší postoj k celej veci“ a priznávať „aj určité svoje chyby“. Ďalej v rozhovore uvádzate: „Pokiaľ vraj tento „kajúci“ postoj Bezákovi vydrží, môže ho prijať aj pápež František, ktorý v rozhovore s českými biskupmi niečo také naznačil. A pri tom stretnutí by malo zaznieť kajúce ospravedlnenie.“

Prijatie sa uskutočnilo. Zazneli aj spomínané slová ospravedlnenia sa?

Pokiaľ som hovoril o chybách na oboch stranách, mal som na mysli najmä niektoré prejavy priaznivcov mons. Bezáka, a to najmä pri slávení svätej omše oboch biskupských konferencií v Brne počas spoločného zasadania...

K tomu „kritickejšiemu postoju“ – to bol skôr dojem z názorov a rečí tých, ktorí ho kritizovali a vyčítali mu rôzne veci. Keď som sa potom hlbšie oboznámil s rôznymi aspektmi celej kauzy, poopravil som si názor. Dnes sa o tomto bode nehovorí. Svätému Otcovi som už dávnejšie naznačoval, že mons. Bezák nechce žiadnu právnu rehabilitáciu. V diskusiách sa už nerozoberali konkrétne detaily. Zdá sa mi, že sa pomaly prijíma názor, ktorý hovorí, že postup odvolania nebol celkom v poriadku.

Preto je dnes zo strany cirkvi skôr snaha o ospravedlnenie... To, že štátny sekretár kard. Parolin vydal zvláštnu normu o odvolávaní biskupov ako komentár ku can. 401 CIC, je toho nepriamym dôkazom... V zmysle tejto normy, proces Bezákového odvolania nie je s niektorými bodmi v súlade. Viem, že na jej vydaní mala silný vplyv práve Bezáková kauza.

O dnešnom postoji mons. Bezáka k celej veci pápež vie. Overil si to pri audiencii. Takže o nejakom „kajúcom postoji“ dnes nemôže byť reč. Možno sa skôr vidí to, že mons. Bezák si prežil ťažké chvíle bez nejakej veľkej viny. O slovách „ospravedlnenia sa“ z Bezákovej strany nebola zmienka.

V tom istom rozhovore pre Christnet.cz ste tiež povedali, že považujete za chybu, že sa o. Bezák nevymedzil voči protestným skupinám na Slovensku. Konkrétne ste povedali: „Ale vlna protestov, ktorá sa potom zdvihla na spôsob rakúskej sekularizovanej organizácie „My sme cirkev“ a ktorá má charakter rôznych politických protestov - to do cirkvi nepatrí a je to prekvapujúce práve v cirkvi na Slovensku, ktorá mala vždy skôr povesť konzervatívnej. Ja som trochu zmenil názor na celú kauzu po tom, čo som zažil v Brne v katedrále pri spoločnom slávení sv. omše slovenskými a českými biskupmi protesty týchto skupín, ktoré neboli ojedinelé ale znovu sa opakovali a ktoré bohužiaľ arcibiskup Bezák nezastavil a nevysvetlil ľuďom, že takto sa to nedá v cirkvi robiť, aj keď chápem v určitom smere rozhorčenie ľudí. Ale takto veci nemožno riešiť.“

Pomôže podľa vás prijatie u pápeža Františka k ukončeniu rôznych takýchto aktivít, o ktorých ste povedali, že do cirkvi nepatria? 

Otázka emócií a protestov po Bezákovom odvolaní a po správach, ako a prečo k tomu došlo, je z časti pochopiteľná. Ale to sa už dnes, keď kauza smeruje k vyriešeniu, nerieši. Niektoré prejavy tých protestov do cirkvi a do liturgie naozaj nepatrili... Ale boli možno prejavom bezmocnosti veriacich, ktorí mali pocit, že nemajú nikoho, kto by sa ich zastal a preto reagovali podľa zvyklostí dnešnej spoločnosti... 

V súvislosti s prijatím emeritného o. arcibiskupa online denník SME (13.4.2015) uverejnil aj takéto závažné skutočnosti, ktoré ste podľa tohto denníka mali povedať: "Hneď som pochopil, že vatikánski úradníci to (prijatie o. Bezáka s kard. Vlkom – pozn. redakcie) zašifrovali tak, aby sa o tom nedozvedeli niektorí vysoko postavení hodnostári v okolí pápeža. Bolo to zámerné, lebo následne mohli rozhodnutie Svätého Otca už len rešpektovať. Isté je, že za týmto prijatím je Svätý Otec, ktorý takto obišiel mocenské štruktúry vo Vatikáne.“

Naznačujete, že vo Vatikáne je skupina hodnostárov, ktorá mala záujem zamedziť kontaktu medzi emeritným biskupom Bezákom a pápežom? Bolo by vôbec možné v praxi prekaziť riadne naplánované prijatie u pápeža, najmä, ak by samotnému pápežovi na tom záležalo?

K informáciám, ktoré vydal denník SME, som sa už vyjadril. Ide o nie celkom pochopený a nepresne tlmočený súkromný rozhovor, bez mojej autorizácie. Zvlášť tie časti, ktoré sa týkajú interných vecí vo Vatikáne, nemienim nijako komentovať...

Otec kardinál, veríte, že prípad odvolaného o. arcibiskupa Bezáka, nech už dopadne po zaangažovaní sa pápeža Františka akokoľvek, môže v konečnom dôsledku cirkev na Slovensku posilniť?

Myslím si, že po tej bolesti, ktorú si cirkev na Slovensku prežila, zvlášť po tej vzájomnej nejednote niektorých častí veriaceho ľudu, aj toho vzťahu medzi hierarchiou a časťou veriacich, môže byť práve Rok milosrdenstva, kedy bude dostatok síl spoločne pravdivo, vecne a s pokorou spolu hovoriť, tým impulzom, po ktorom určite môže dôjsť k posilneniu Cirkvi. Ale ja nechcem do toho nijako vstupovať a dávať rady...

 

...

Titulná fotografia: L‘Osservatore Romano 
Snímka: apha.cz

DISKUSIA (32)
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
+
25
|
-
49
15.04.2015 13:08
František
Na ktorej strane je pochybenie, neviem, ani sa neprikláňam na žiadnu stranu. Jedno však viem. Ak sv. Otec mons. Bezáka ustanovil na biskupský stolec, mal aj právo ho odvolať.Ak to urobil chybne, bude sa on zodpovedať pred Pánom Bohom. Mons. Bezák je (bol) aj rehoľníkom, skladal sľub poslušnosti a vie, čo ten sľub "obnáša". Podľa mňa mal to v pokore prijať, nerozmazávať cez rôzne média, v modlitbe sa obrátiť na svojho Veľkňaza Ježiša Krista a On by našiel spôsob ako kauzu opraviť.Osobne neverím tomu, žeby o.arcibiskup Bezák nevedel, za čo bol odvolaný.Taktiež myslím, že či kladne a alebo záporne rozhodne sv. otec František, pokoj nebude. Hlavne média si na tom "zgustňu".
REAGOVAŤ
+
37
|
-
10
15.04.2015 14:22
Jana
To je zvláštny postoj. Takže keď sa deje zlo, tak máme byť ticho, zavrieť sa do kostolov a tam sa modliť - však Pán Boh to nejako vyrieši. A nepozerajme krivým okom na médiá. Médiá si na celej kauze zgustli a zgustnú práve pre to zlo, nespravodlivosť, ktoré táto kauza odhalila. Aj v cirkvi sa okrem veľa dobrého, dejú aj zlé veci, ktoré je potrebné pomenovať, napraviť a nezametať pod koberec.
+
28
|
-
9
15.04.2015 16:07
Zuzana
Sila slabých je v ich pokore. Ak by cirkevná hierarchia na Slovensku ukázala, že jej záleží na človeku tak by musela prijať, že neurobila nič preto, aby umožnila stretnutie a. Bezáka so Sv. Otcom. Ak to neurobí stratí morálnu autoritu byť svetlom ukazujúcim smer...
+
19
|
-
4
16.04.2015 09:52
Bono
Otázka nie je: Verím alebo neverím za čo bol odvolaný. Ide o to, že vyzval všetkých kompetentných, že nech to kľudne povedia aj na verejnosti, len nech sa aj on dozvie. Takže ak z druhej strany bolo ticho, len potvrdila, že dôvody sú nezverejniteľné nie pre ochranu osoby arcibiskupa Bezáka ale pre ochranu tých, ktorí to zosnovali.
+
1
|
-
1
20.04.2015 19:56
Palo2004
"Podľa mňa mal to v pokore prijať, nerozmazávať cez rôzne média, v modlitbe sa obrátiť na svojho Veľkňaza Ježiša Krista a On by našiel spôsob ako kauzu opraviť. ...". Cele uplynulé obdobie považujem za spôsob, ktorým Ježiš Kristus naprával vyvolanú kauzu. Zastávam názor, že veci sa dejú iba z Božej vôle. Tak ako sa pán Bezák rozhodol priblížiť cez rád k Stvoriteľovi a prijať od neho úrad biskupa. Boh mu dal pocítiť bohatstvo, moc a slávu ale aj krutý pád, poníženie a zradu. Mohol to byť trest za prejavenú pýchu človeka? Ale ešte nie je vyhraté. Okolo pápeža je veľa neprajníkov, ktorí sa určite nezmieria s rehabilitáciou p. Bezáka nech je kdekoľvek. Pán Bezák by mal požiadať o miesto kdekoľvek na Slovensku. Každý biskup by mu to mal umožniť. Aj emeritný arcibiskup sa môže modliť k Bohu a pomáhať biednym.
+
12
|
-
16
15.04.2015 16:59
Peter
Zuzana, kto ste vy, ze si dovolite vyslovit zaver: "Ak to neurobí stratí morálnu autoritu byť svetlom ukazujúcim smer..." Inak, vasa prva veta ma nadchla, no plati rovnako pre kazdeho biskupa, knaza, laika... nielen pre cirkevnu hierarchiu (do ktorej patril aj o. Bezak)
REAGOVAŤ
+
16
|
-
5
16.04.2015 10:10
Mário
Peter, kto ste Vy, že ešte dnes, potom, čo "cirkevná hierarchia" vykonala, je cirkevná hierarchia pre Vás ešte stále "morálna autorita" ...
+
0
|
-
1
20.04.2015 07:21
Peter
som obycajny bezvyznanmny cloviecik, skoro nic. Netusim, co vykonala cirkevna hierarchia - ani mi to neprislucha vysetrovat, ci posudzovat. Mimochodom, redaktorka, ktora uverejnila v SME vyjadrenie pana kardinala Vlka uviedla, ze sa mu predstavila odkial je, pre koho pise, nie je jeho priatelkou, osobne ho nepozna a cely rozhovor ma nahrany... Som presvedceny, ze clovek ktory hovori pravdu - povie ju stale rovnako, kto zaklame, tak si tu svoju pravdu prosposobuje podla momentálnych "svatych" umyslov. Smutne.
+
25
|
-
4
15.04.2015 18:16
Miriam
Ak hovoríme/kážeme o pravde, ale sami pravdu zahmlievame, nie sme morálnou autoritou pre druhých. Ak kážeme o potrebe odpustiť svojim bratom a sestrám, ale sami neodpúšťame, naše slová sú nepresvedčivé. Ak hovoríme o láske k Bohu a svojim blížnym, ale náš spolubrat nás nezaujíma a nič neurobíme, aby sme mu pomohli, nie sme morálnou autoritou pre druhých, lebo naše slová sa nezhodujú s našimi skutkami. Zuzana to, myslím si, napísala správne.
REAGOVAŤ
+
16
|
-
0
15.04.2015 23:43
Juraj
František je skvelý pápež .. úplne ho žeriem :-D o. Bezák nebude zrejme na Slovensku, ale to neva. Verím, že dobro, ktoré tri roky ako biskup a veľa rokov predtým ako kňaz, prinášal na Slovensku, bude prinášať aj inde ... požehnaný večer
REAGOVAŤ
+
11
|
-
4
16.04.2015 10:48
Slávo
Ak by Ježiš po vzkriesení povedal Petrovi a apoštolom: „zapreli ste ma, nie je mysliteľné aby ste ostali v mojom kruhu“, alebo ak by apoštoli povedali Ježišovi: „nezvládli sme to, hľadaj si iných za základ Cirkvi“, bolo by to fiasko. Nespočíva zmysel a prínos celej kauzy v prehodnotení tézy „o. Bezák nebude zrejme na Slovensku“? Nie je podstata riešenia v tom, že OSTANE na Slovensku, že odpustí a príjme tých, ktorí ho neprijali? Že tí, ktorí ho zradili a nepodržali sa budú snažiť o nápravu? Či to je kresťanstvo, že odíde a každý si ponechá resp. vytvorí svoj priestor vplyvu?
+
11
|
-
6
16.04.2015 11:29
Mário
... je možné aj ďalšie riešenie ... že ten, ktorý nezvládol situáciu - pán arcibiskup Zvolenský, ukáže a dokáže v praxi svoju lásku k blížnemu svojmu, k svojmu spolubratovi a verejne si to prizná a ponúkne svoje "miesto" práve arcibiskupovi Bezákovi ... ???
+
1
|
-
2
17.04.2015 00:02
Lucia
Je jasné, že pre slovenských veriacich to bol veľmi silný emotívny úder. A isto bola určitá miera viny na oboch stranách. V akej miere si netrúfam súdiť. Pravdou je, že niektoré veci sa k laickej verejnosti nedostanú, takže je ťažké utvoriť si o niečom takomto neskreslený obraz. No v jednom so všetkými súhlasím. Chce to hlavne odpustiť a prijať. Ukázať milosrdenstvo a zjednotiť sa v spravodlivosti. Nech už bude otec arcibiskup Bezák kdekoľvek,verím, že otec pápež František dá veci do poriadku. Tiež by som rada vyjadrila hlbokú úctu otcovi kardinálovi Vlkovi, že hoci nie je zo Slovenska, ujal sa danej veci ako brat lepšie ako naši súrodáci v podobnom postavení, ktorí mali tú možnosť to ovplyvniť.
REAGOVAŤ
+
3
|
-
14
17.04.2015 16:33
Stanislav
Českí biskupi by si mali uvedomiť, že Slovenská republika je samostatný a nezávislý štát, ktorý tvorí aj osobitnú cirkevnú provinciu, a preto nemajú žiadne právo miešať sa do problémov Cirkvi na Slovensku. Ináč postupujú podobne, ako tie štáty, čo stratili kolonie a nechú sa stým akosi zmieriť. Stanislav
+
4
|
-
3
17.04.2015 08:04
augustin
Smutné je, že slová o. kardinála Vlka pre Cesta+ spochybnila redaktorka SME (autorka knihy o arc.Bezákovi) Marie Vrabcová, a na portáli www.omediach.com z neho v podstate urobila klamára: http://www.omediach.com/tlac/item/6458-kardinal-vlk-ma-problem-s-clankom-v-sme-o-bezakovi
REAGOVAŤ
+
4
|
-
2
17.04.2015 08:49
Jan
Smutne pre koho? Ak tu nahravku ma a jej tvrdenie ze citovala doslova je pravdive, tak potom smutne jedine pre kardinala. Ludia strasne tazko prijimaju odhalenie pravdy.
+
2
|
-
2
17.04.2015 08:59
Lena
Prečo by to potom kardinál sám otváral túto tému, keď k nej nebol ani prizvaný?
+
3
|
-
2
17.04.2015 09:18
augustin
Smutné pre Vrabcovú, lebo kardinál aj pre Katolícky týdeník uvádzal 20 minútové stretnutie...
+
3
|
-
2
17.04.2015 14:02
Renáta
Smutné pre cirkev, lebo podľa všetkého cirkev nie je domom zo skla. Či bola dĺžka rozhovoru 50, 30, alebo 20 minút nie je podstatné, ale čo bolo obsahom rozhovoru... Podstatnejšie je to, že návšteva arcibiskupa Róberta bola utajená aj pred ním samým a vtom redaktorka neklamala.
+
3
|
-
0
17.04.2015 14:47
augustin
Renáta nemáš pravdu. Nebola utajená pred ním samým. Bola normálne naplánovaná a R.Bezák chcel, aby tam kard. Vlk išiel s ním. Prečítaj si rozhovor kard. Vlka v Katolíckom týdeníku. Tie rozdiely vo faktoch asi dôležité sú, ak sám kardinál považoval za dôležité sa od nich dištancovať - viď rozhovor vyššie.
+
5
|
-
12
17.04.2015 21:23
Peter
Mons. Bezák porušil prísahu vernosti a poslušnosti pápežovi. Porušil aj nariadenie nevystupovať verejne v médiách, nenastúpil za kaplána v Radvani, odišiel svojvoľne z kláštora v Taliansku, verejne závažne osočil predstaviteľov Katolíckej cirkvi, nešetrne zaobchádzal s cirkevným majetkom, má názory odlišné od Katolíckej náuky atď. Preto nie je vhodnou osobou do funkcie arcibiskupa a podobných funkcií.
REAGOVAŤ
+
7
|
-
1
18.04.2015 01:20
Maria
Maria Kazdy knaz sklada slub poslusnosti. Ste presvedceni ze pan arcibiskup Bezak ho neporusil? Nezastavam nazor, ze chyby v Cirkvi sa maju skryvat. Myslim si vsak, ze vsetci teda od najvyssich cirkevnych hodnostarov po posledneho clena Cirvi mame nasledovat Pana Jezisa. Bol bez viny a dal svoj zivot za nas a bol odsudeny ako zlocinec. Myslite si, ze pan arcibiskup Bezak nasledoval Krista? Posledna vec, kto sa bude zodpovedat za narusenie jednoty Cirkvi na Sloovensku a nahravanie protikatolickym mediam do kariet?
+
5
|
-
5
18.04.2015 07:16
Mário
Peter, Peter --- ten kto tu niečo porušil a to základné a najhlavnejšie Božie prikázanie: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet" a krivo svedčili bola KBS spolu so svojími pomocníkmi ...
+
5
|
-
0
18.04.2015 13:22
augustin
Z toho mi vyplýva Mário, že ty miluješ arcibiskupa Zvolenského a ostatných našich biskupov ako seba samého. :-) A ak vrámci tvojej lásky je prípustné aj vstupovanie do svedomia iným (slov.biskupom), tak predpokladám, že aj sám si tak často spytuješ vlastné svedomie a riešiš takto dôsledne svoje vlastné hriechy.
+
4
|
-
5
18.04.2015 14:12
Marienka
Mário, ako KBS krivo svedčila?! Tým, že prijala rozhodnutie Bededikta XVI. o odvolaní? Čo iné mala urobiť? Vystúpiť proti pápežovi?
+
4
|
-
4
18.04.2015 17:10
Peter
Mário, Najhlavnejšie Božie prikázanie je Milovať Boha nadovšetko. Toto prikázanie porušil mons. Bezák napr. tým, že porušil svoju prísahu vernosti a poslušnosti pápežovi. V iných prípadoch Bezák závažne porušil prikázanie lásky k blížnemu: prístupom k pracovníkom diecézy v Trnave, závažným osočovaním druhých ľudí, nehospodárnym zaobchádzaním s cirkevným majetkom atď. Čo sa týka KBS, tam krivo svedčíte Vy.
+
3
|
-
3
18.04.2015 20:46
Mário
Augustín a Marienka, tu je vysvetlenie či už ku svedomiu KBS alebo im krivým svedectvám. Prichádza však nie od slovenských biskupov, kardinálov ale od "rovného chlapa", pána kardinála Vlka: http://www.robertbezak.eu/news/kardinal-vlk-na-tv-noe-bohosluzba-v-bratislave/
+
6
|
-
6
19.04.2015 00:32
Andrej
Keď sa arcibiskupa Bezáka zastal spravodlivý chlap kardinál Vlk, nie je už o čom dalej písať. KBS urobila veľkú chybu,že sa svojho kolegu nezastala, odvrátili sa od neho všetci biskupi. Toto našim biskupom ani kňazom táto generácia dobrých ľudí neodpustí. Sklamali na plnej čiare. Teraz vyhlasujú, že sa tešia stretnutiu Bezáka s pápežom, prihrievajú si polievočku, ale každý súdny človek vie, kde je pravda.
+
4
|
-
4
19.04.2015 08:53
Mário
Peter tu si vypočujte kto a aké Božie prikázanie porušil ... http://www.vsouvislostech.cz/
+
4
|
-
4
21.04.2015 01:46
Lucia
Peter, nevoláte sa celým Stanislav Zvolenský?
+
0
|
-
0
25.04.2015 11:56
niekto
lucia, a vy sa volate ako?
+
0
|
-
0
09.05.2015 18:51
Jozef
Kto si, že súdiš blížneho? Čo Ty vieš o vernosti? O prísahe, o poslušnosti a povinnosti? Si vôbec Peter? Veď skôr než kohút...