logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

Pápež v rozhovore mladým: Modlím sa tak, že nechám Pána, aby sa na mňa díval

Publikované: 11.04.2014 o 16:39Autor: Voxhodiny Prečítate približne za 7.5 minúty
Habemus Papam – pod týmto titulkom odvysielala 3. apríla 2014 flámska televízia VTR časť rozhovoru, ktorý niekoľko dní predtým poskytol pápež František skupine mladých ľudí z Belgicka.

Asi polhodinový film však nedokumentuje len stretnutie mladých Flámov s hlavou Katolíckej cirkvi, ale tiež hovorí ich o výlete do Vecného mesta, o ich priateľstve, snoch a viere, hoci jedno z dievčat vyhlasuje, že je neveriace. Video je súčasť mediálneho projektu Verse Vis, ktorý sa uskutočnil v rámci mládežníckej pastorácie v diecéze Gent a ktorého sa zúčastnilo pätnásť mladých Flámov.

Svätý Otec ich prijal v pracovni Apoštolského paláce a súhlasil s nakrúcaním celého stretnutia. To sa nieslo v rodinnej a prostej atmosfére, ako to na nahrávke vidieť. Mladí ľudia kladú otázky v angličtine, pápež s veľkou ochotou a láskavosťou odpovedá po taliansky. Svoj súhlas s mimoriadnymi okolnosťami rozhovoru upresňuje hneď v prvej z odpovedí:

„Keď vnímam, že mladý muž či žena pociťujú určitý nepokoj, domnievam sa, že je mojou povinnosťou tomu mladému človeku preukázať službu. Preukázať službu onomu vnútornému nepokoju. Takyto nepokoj je ako semeno, ktoré rastie a v príhodnom čase prinesie ovocie. V tomto okamihu cítim, že môžem poslúžiť tomu, čo je najcennejšie, teda vášmu nepokoju.

Každý človek na svete sa usiluje dosiahnuť šťastie. Uvažovali sme nad tým, čí ste vy šťastný a prečo?

Absolútne! Som absolútne šťastný! A prečo som šťastný? Možno preto, že mám prácu, nie som nezamestnaný, mám prácu ako pastier. Som štastný, pretože som našiel svoju životnú cestu a chôdza po nej mi prináša šťastie.

Je to pokojné šťastie, pretože v tomto veku šťastie nie je také ako v mladosti, odlišujú sa. Je to akýsi vnútorný pokoj, nesmierny pokoj a šťastie, ktoré prichádzajú s vekom. A tiež po púti, na ktorej sa vždy vyskytovali problémy. Tie sú aj teraz, ale tento pocit šťastia kvôli nim neodchádza. Je to pre mňa skutočná Božia milosť. Nie je to vlastná zásluha.

Mnoho ráz ste nám ukázali veľkú lásku k chudobným a trpiacim ľuďom. Prečo je to pre vás tak dôležité?

Pretože je to jadro evanjelia. Som veriaci, verím v Boha, verím v Ježiša Krista a jeho evanjelium. V srdci tohto evanjelia je hlásanie chudobným. Keď si precitáš blahoslavenstvá čí 25. kapitolu z Matúšovho evanjelia, zistíš, že Ježiš hovorí jasne: „Prišiel som, aby som hlásal chudobným oslobodenie, uzdravenie, Božiu milosť…” Chudobným. Pred dvoma mesiacmi som započul, ako jeden človek hovorí: „Tento pápež je komunista!“ Ale nie! Túto zástavu vztýčilo evanjelium, a nie komunizmus! Je to chudoba bez ideológie. Preto si myslím, že chudobní sú v strede Ježišovho hlásania. Problém je v tom, že tohto postoja k chudobným sa niekoľko ráz v minulosti chopila ideológia.

Aké je vaše posolstvo pre neveriacich čí ľudí iných vyznaní?

Všetci sme bratia. Veriaci či neveriaci, príslušníci jedného náboženského vyznania či druhého, židia, moslimov – všetci sme bratia. V strede dejín stojí človek a to je pre mňa veľmi dôležité. V tomto dejinnom okamihu bol však človek zo stredu odstránený, skĺzol kamsi na okraj a v centru sú, teda aspoň teraz, moc a peniaze. Vládne skartačná kultúra, odsúvajú sa mladí i starí ľudia. Rodiny sú stále menšie, pretože mladí ľudia nechcú deti. Mnoho starých ľudí umiera, pretože ich nikto nechce a nikto sa o nich nestará, teda je to akási skrytá eutanázia.

Rád si spomínam na stretnutia s mladými argentínskymi politikmi ešte z čias, keď som pôsobil v Buenos Aires. Títo mladí ľudia, nehladiac na politické preferencie, hovoria novým jazykom, vnášajú novú hudbu a štýl. A to mi dodáva nádej. Myslím si, že mladí ľudia dnes musia vziať svetlo a ísť vpred. Kiežby boli odvážni. To je moja nádej.

Keď čítam noviny alebo sa pozriem okolo seba, občas pochybujem o tom, či je ľudská rasa schopná starať sa o tento svet a sama o seba. Máte aj vy takéto pochybnosti?

Tu si kladiem dve otázky: Kde je Boh? Kde je človek? A teraz sa pýtam: Kde si, človek 21 . storočia? A to mi opäť pripomína otázku: Bože, kde si? Keď človek nachádza sám seba, nachádza Boha. Možno sa mu v tomto hľadaní nedarí, ale pokračuje cestou poctivosti, hľadaním pravdy, cestou dobroty a krásy. Mladý človek, ktorý miluje pravdu a hľadá ju, miluje dobrotu a je dobrý, hľadá a miluje krásu, je na dobrej ceste a určíte nájde Boha. Skôr či neskôr. Niektorým ľuďom sa to však v priebehu života vedome nepodarí. Stretnutie sa s Bohom je vždy milosť. Túto cestu nemôžeme prejsť za iných.

Každý sa s Bohom musí stretnúť osobne, nedá sa s ním stretnúť z počutia či si za takéto stretnutia zaplatiť. Je to osobná cesta.

Každý robí chyby. Z akých konkrétnych chýb ste sa poučili?

Omyl je v živote najväčší učiteľ. Tento veľký učiteľ ta naučí mnohé, aj keď ta neraz poníži. Človek sa totiž môže cítiť ako nadčlovek, ale potom urobí chybu, zažíva poníženie a vracia sa na svoje miesto.

Nepovedal by som, že som sa poučil zo všetkých svojich omylov. Niekedy som bol priveľmi zanovitý, niekedy zas nebolo ľahké dať sa poučiť. Ale ponaučenie z mnohých iných chýb mi pomohlo, aby som si dával pozor a nezopakoval ich. Napríklad som sa mýlil pri vedení života v Cirkvi. Bol som menovaný za generálneho predstaveného vo veľmi mladom veku a narobil som mnoho chýb. V 36-tich rokoch som bol priveľmi autoritársky. Až neskôr som sa naučil, že je potrebný dialóg, že je nutné počúvať názor druhých. Nepoučil som sa však raz a navždy, bola to dlhá cesta.

Vidím Boha v iných ľuďoch. Kde ho vidíte vy?

Usilujem sa ho stretávať vo všetkých životných okolnostiach. Nachádzam ho pri čítaní Biblie, slávení sviatostí, v modlitbe a v svojej práci. Snažím sa ho nachádzať v rôznych ľuďoch. Najmä však Boha nachádzam v chorých. Keď som s nimi, vždy sa musím pýtať, prečo oni, a nie ja. Tú istú otázku si kladiem aj pri stretnutiach s väzňami. A potom sa rozprávam s Bohom a vyčítam mu, že je nespravodlivý, že oni áno, a ja nie. A v tomto dialógu tiež  nachádzam Boha. Hľadám ho v priebehu celého dna, snažím sa o to, aby som sa s ním stále rozprával. Ešte sa mi to nedarí – svätí to vedeli dobre, ja to ešte neviem... Ale toto je cesta.

Pretože neverím v Boha, neviem pochopiť, ako a prečo sa modlíte.

Často si vezmem Bibliu, trošku si z nej precitám, potom ju odložím a nechám Pána, aby sa na mňa díval. To je moja najbežnejšia predstava o modlitbe: Dovoliť Pánovi, aby sa na mňa díval. Niekedy so mnou nehovorí, nič sa nedeje, je prázdno, ale ja trpezlivo čakám, a tak sa modlím. Sedím, modlím sa totiž posediačky, kľačanie mi pôsobí bolesti – a niekedy zaspím.

Iný dôležitý spôsob modlitby je obracať sa k Bohu ako syn na Otca. Cítim sa ako dieťa pri Otcovi. Modlím sa, pretože to potrebujem. Cítim nutkavú potrebu modlitby, ako by ma Boh volal k rozhovoru. A modlím sa za ľudí: za chorých, za tých, ktorí majú problémy, a tým problémom je napríklad vojna. Dnes mi  apoštolský nuncius v Sýrii ukázal fotografie ľudí, ktorí zomreli od hladu.

Nechápu, že v dnes, keď máme všetko na to, aby sme dali najesť celému  svetu, ľudia umierajú od hladu. Pre mňa je to niečo strašné a núti ma to modliť sa práve za týchto ľudí. Som si istý, že dnes odpoludnia sa budem za nich modliť.

Mám strach. Čoho sa bojíte vy?

Sám seba! Ježiš v evanjeliu však často opakuje: „Nebojte sa!“ Prečo? On vie, že strach je vec, povedal by som, normálna. Bojíme sa života, máme obavy z úloh, čo sú pred nami, máme strach pred Bohom. Všetci majú strach, všetci. Netráp sa teda nad tým, že sa bojíš.

Musíš však premýšľať, prečo sa vlastne bojíš. Vysvetlenie treba hľadať pred Bohom a sám pred sebou, prípadne sa s niekým poradiť. Strach však nikdy nie je dobrý radca, pretože radí zle. Práve preto Ježiš mnoho ráz opakoval: Nebojte sa, neboj sa! Musíme poznať svoje vnútro a hľadať, kde je oblasť, v ktorej asi najväčšmi pochybujeme. A z tejto oblasti by sme mali mat trochu strachu.

Existuje totiž dobrý a zlý strach. Dobrý strach je akási ostražitosť, ktorá upozorňuje na naše slabosti, na to, aby sme si dávali pozor a nespadli. Zlý strach je ten, o ktorom hovoríš ty. Ničí ta a drví, neumožní ti nič robiť. Toho sa treba zbaviť.“

Moja otázka sa však skôr týkala strachu zo svedectva viery. Ako prekonať  strach v krajine, kde nie je vždy ľahké hovoriť o viere?

Aha, už teraz rozumiem, z čoho tvoj strach pramení. Je nutné svedčiť v jednoduchosti. Keby sme svoju vieru niesli ako zástavu pri križiackej vojne a chceli by sme získavať nových stúpencov, nepôjde to. Najlepšou cestou je svedectvo, ale pokorné, bez triumfálnosti. Tá je totiž naším ďalším hriechom a zlým postojom. Ježiš nebol triumfálny. Aj dejiny nás učia, aby sme neboli triumfálni, pretože veľkí „triumfalisti“ boli porazení. Kľúčové je teda svedectvo, ktoré ponúkame v pokore. A z neho nemusíme mat strach, pretože netiahneme na križiacku výpravu.

A vy, Svätý Otec, sa nás nechcete niečo opýtať?

Chcem. Nie je to však originálna otázka, je z evanjelia. Po tom, čo som vás počúval, myslím si, že je pre vás v tejto chvíli tá  pravá: Kde je tvoj poklad? Tak znie ta otázka. Kde spočinie tvoje srdce? Nad akým pokladom spočinie? Pretože kde je tvoj poklad, tam bude tvoj život. Srdce je zviazané s pokladom. Každý z nás má nejaký poklad: moc, peniaze, hrdosť, dobrotu, krásu, túžbu konať dobro... Pokladov môže byt mnoho. Kde je tvoj poklad? Dajte si  odpoveď sami, ale až doma...

Pätnásť mladých Flámov sľúbilo, že odpovede pošlú Svätému Otcovi poštou.

 

Ilustračné snímky: incaelo.wordpress.comclericalwhispers.blogspot.comwww.theblaze.com

 

Článok sme vydali s povolením časopisu VOX - dvojtýždenníka o náboženstve a kultúre v pdf formáte.

ČÍTAJTE VIAC:

 

INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DISKUSIA
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
Diskusia je zatiaľ prázdna. Buďte prvý, kto vyjadrí svoj názor.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.