logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

Juraj Šúst: Bratislavské Hanusove dni chcú priniesť kritický pohľad do vzťahu súčasnej spoločnosti a kresťanskej kultúry

Publikované: 14.09.2015 o 15:36Autor: Vlado Bishodiny Prečítate približne za 7 minút
Chýba mu razantnejšia komunikácia vedenia Cirkvi ohľadom utečencov. Od roku 2011 je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa, ktoré organizuje Bratislavské Hanusove dni (17. 9. – 19. 9. 2015). Ani tento rok si nenechá ujsť niektoré diskusie a prednášky. Angažuje sa v ochrane života. Juraj Šúst.

Chystáte sa na Národný pochod za život?

Áno, súčasný stav ochrany života považujem za krajne nespravodlivý voči ešte nenarodeným deťom do dvanástich týždňov (v prípade podozrenia na postihnutie plodu do dvadsiatich štyroch týždňov), ktorých život môže byť zničený bez udania dôvodu. Táto inštitucionalizovaná nespravodlivosť, na ktorú sme si takmer zvykli, zároveň negatívne vplýva na mnohé ďalšie vzťahy v našej spoločnosti.

Ktoré konkrétne?

Napríklad na absenciu ľudského, rešpektujúceho prístupu pri pôrodoch voči matkám v slovenských nemocniciach zo strany časti lekárskeho personálu. A možno aj odmietavý postoj časti Slovenska voči utečencom v určitom zmysle zrkadlí cynický vzťah voči najmenším a ženám v núdzi. Svojou účasťou chcem dať najavo, že s takýmto stavom nesúhlasím a považujem ho za škodlivý pre celú spoločnosť. Zároveň chcem podporiť hľadanie praktických riešení pre pomoc matkám v núdzi.

Bratislavské Hanusove dni (BHD) sa konajú v rámci Národného pochodu za život. Prečo?

Cieľom BHD life je prispieť k hľadaniu pravdy a poctivej verejnej diskusii o rešpekte k ľudskému životu a úcte k telu. Chceme osloviť študentov, mladých, ale aj širokú verejnosť, ľudí, ktorí sú pro-life, no i kritikov či skeptikov voči pro-life postojom. Teší nás, že organizátori pochodu zaradili BHD life aj do sprievodného programu k Národnému pochodu.

 

TÉMA UTEČENCOV SI ZASLÚŽI JASNÚ A PRIAMU KOMUNIKÁCIU

Kritici vyčítajú slovenskej Cirkvi, že sa nadmerne venuje prípravám na Národný pochod za život a zanedbáva aktuálnu tému, ktorou sú utečenci. Ako to vnímate vy?

Ohľadom utečencov mi zatiaľ chýba razantnejšia komunikácia vedenia Cirkvi na Slovensku. Možno kvôli náročnosti témy sa zvolil opatrnejší postoj. Neznamená to však, že Cirkev nekonala, viď. zbierky a pomoc Katolíckej charity, informačný leták vo farnostiach alebo laické iniciatívy. Chýba však jasná a priama verejná komunikácia do spoločnosti.

Téma utečencov si ju zaslúži a je po nej v slovenskej Cirkvi, ako aj v celej spoločnosti dopyt. U mnohých sa evanjeliový príklad milosrdného samaritána bije so strachom a pochybnosťami z prijatia a integrácie utečencov z cudzej kultúry, zvlášť z moslimského prostredia.

Aj pastiersky list k pochodu by získal viac na presvedčivosti, ak by sa k tragédii, ktorú nevidíme (potraty), odrazil od tragédie, ktorú denne sledujeme cez médiá (utečenci). Ale za posledný týždeň vnímam zmenu k lepšiemu, mám na mysli napríklad výzvy k pomoci od arcibiskupa Babjaka, vyjadrenia hovorcu KBS Kramaru či stanovisko rehole jezuitov. Kritika komunikácie k utečencom však nijako neberie legitimitu pochodu za život, nakoľko závažnosť dôvodov (približne sedemtisíc potratov ročne) ostáva.

BHD spúšťajú nový formát. Čím je iný od predchádzajúcich?

BHD sú akademický multižánrový festival o vzťahu súčasnej spoločnosti a kresťanskej kultúry. Festival z rôznych hľadísk – filozofia, teológia, ekonómia, história, umenie, politika – reaguje na aktuálne spoločenské témy a zároveň sa snaží dôležité témy otvárať. BHD life je iný v tom, že je celý tematicky zameraný na hodnotu života a úctu k telu a telesnosti a je koncentrovaný iba do troch dní. Jeho načasovanie sa viaže na Národný pochod za život.

Ďalšia novinka, ktorú by sme ale chceli zachovať, je, že popri diskusiách, prednáškach, koncertoch, umeleckých výstavách či divadle, ktoré sú pravidelne súčasťou BHD, chceme s BHD spojiť aj film. Súčasťou BHD life je aj filmový festival Vitae fest, ktorý prináša štyri zaujímavé filmy, týkajúce sa otázok hodnoty života, vrátane rumunského filmu 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni, ktorý v roku 2007 získal Zlatú palmu z Cannes.

 

JE DÔLEŽITÉ, ABY SME SPOLU SERIÓZNE KOMUNIKOVALI

BHD chcú priniesť „kritický pohľad na súčasnú kresťanskú kultúru“. Z akého dôvodu?

Žijeme v kultúre, ktorá vníma kresťanstvo a kresťanskú kultúru buď indiferentne, alebo podozrievavo, až nepriateľsky. Viaceré normy a hodnoty kresťanskej kultúry, napríklad chápanie vzťahu Boha a človeka, hodnoty ľudského života či sexuality, sú vnímané apriori kriticky. Ale to isté platí aj z opačnej strany: autentická kresťanská filozofia vystavuje súčasnú kultúru, napriek jej mnohým prínosom, tvrdej kritike.

Kresťanstvo a súčasná spoločnosť dnes nie sú v harmonickom, ale v komplikovanom, kritickom vzťahu. Tento problém predstavuje výzvu, na ktorú chce náš festival reagovať: namiesto izolácie do vlastných svetov chceme obe kultúry vystaviť vzájomnému stretnutiu. Obe kultúry žijeme v jednej spoločnosti, je dôležité, aby sme spolu seriózne komunikovali.

Ako by teda mala tá komunikácia dvoch kultúr vyzerať?

Stretnutie by malo prebiehať na poli racionálnej diskusie, ktorej nechýba vzájomný rešpekt. Sekulárna kultúra chápe seba samu ako kultúru rozumu a je na to hrdá. A rovnako ani kresťania sa nemajú prečo báť rozumu, nakoľko stavajú na predpoklade, že pravdy viery a rozumu si nemôžu protirečiť. Kritická rozumová diskusia je teda platforma, kde sa obe kultúry, a vlastne akékoľvek kultúry, môžu stretnúť pri hľadaní pravdy.

Presnejším vyjadrením by preto bolo, že chceme priniesť kritický pohľad do vzťahu súčasnej spoločnosti a kresťanskej kultúry. Slovo „kritický“ neznamená, že chceme programovo kritizovať kresťanstvo alebo súčasnú spoločnosť. Skôr sa chceme pýtať „prečo?“ a hľadať hlbšie odpovede. Myslíme si, že kresťanská kultúra stále má čo ponúknuť súčasnému svetu a naopak, aj ona sa môže mnohým inšpirovať.

 

VŽDY, KEĎ SA DISKUTUJE O DÔLEŽITÝCH VECIACH, HRAJÚ ROLU EMÓCIE

V programe sú rečníci, ktorí často majú diametrálne odlišné názory. Nehrozí neprimerané vzplanutie emócií?

Určite hrozí. Vždy, keď sa diskutuje o dôležitých veciach, hrajú rolu emócie. Naopak, bolo by patologické, ak by emócie chýbali. Dôležité je, aby emócie „nevyautovali“ rozum, ale skôr podkresľovali argument a dodávali mu silu a autentickosť.

Dá sa pri všetkých témach dospieť k nájdeniu pravdy a odpovedí?

Bolo by naivné myslieť si, že jedna diskusia stačí na to, aby zúčastnené strany dospeli k pravde. Hoci vylúčiť sa nedá ani táto možnosť. Dôležité však je začať diskusiu, nerezignovať už pred štartom. A áno, som presvedčený o tom, že rozum máme na to, aby sme hľadali a nachádzali pravdu o svete a o človeku. Čo, samozrejme, neznamená, že niekto okrem Boha vie všetko.

Kedy sa BHD konali prvýkrát?

Prvé BHD sa konali v apríli 2012.

Ktorý rečník sa na BHD objavuje najčastejšie?

Trikrát na BHD vystúpil s prednáškou oxfordský profesor William Carroll, ktorý práve v čase BHD dva týždne prednášal v Kolégiu Antona Neuwirtha. Bol by hriech nezavolať takého rečníka aj viackrát.

BHD organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Ako vzniklo a kto ho založil?

Spoločenstvo Ladislava Hanusa založilo päť ľudí, ale najvýznamnejší boli Martin Luterán a Monika Klobušická. Vzniklo v roku 2002. Martin Luterán chcel na Slovensko preniesť svoju skúsenosť z programu Witherspoon Fellowship, ktorý absolvoval v USA. Začal teda SLH ponúkať semestrálny program morálnej, politickej filozofie a kresťanskej kultúry najmä pre kresťanských laikov, ktorí chcú lepšie poznať základy svojej viery a zároveň majú túžbu angažovať sa v spoločnosti. A tento program je jeho nosným pilierom dodnes. Túto jeseň otvárame už dvadsiaty šiesty semester v Bratislave a prvý semester v Košiciach. Ešte je pár dní do uzávierky prihlášok. (Úsmev.)

Kedy ste sa stali predsedom SLH?

Na jeseň v roku 2011.

 

LADISLAV HANUS NÁS V MNOHOM INŠPIROVAL PRE NAŠU VÍZIU

Kto sa môže stať členom spoločenstva?

Členom spoločenstva sa môže stať každý absolvent semestrálneho programu SLH a ročného rezidenčného programu Kolégia Antona Neuwirtha. Prijímame prihlášky od študentov alebo absolventov univerzitného štúdia približne do tridsať rokov.

Prečo ste si do názvu spoločenstva vybrali práve Ladislava Hanusa? Ktorými vlastnosťami vás oslovil?

Víziou nášho spoločenstva je inšpirovať a obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku autentickým kresťanským životom s dôrazom na vzdelanie a tiež prostredníctvom aktivít do spoločnosti, ako sú Bratislava za život, Kto pomôže? či BHD, ale aj prostredníctvom organizácií a projektov, ktoré vzišli z nášho spoločenstva ako Kolégium Antona Neuwirtha, HFI, Zastolom.sk, Nenápadní hrdinovia, Fórum pre kultúru, a ďalších.

Ladislav Hanus (1907-1944) nás v mnohom inšpiroval pre našu víziu, bol katolíckym kňazom a zároveň filozofom, ktorého životnou témou bol vzťah kresťanskej viery a kultúry, zvlášť na Slovensku. Hanus bol presvedčený, že pravá viera sa má prejaviť v kultúre, nemôže sa izolovať do seba. Hanus oslovuje šírkou pohľadu, schopnosťou na malom priestore vystihnúť vlastnosti a charakteristiky náboženstva, spoločnosti, kultúry, tiež hľadaním pravdy, ktorému nechýba schopnosť kritiky, ako aj osobným nasadením.

Bol neúnavným redaktorom a editorom časopisov z prvej polovice 20. storočia – Kultúra, Obroda a Verbum – a zároveň veľmi plodným autorom, ktorý napísal množstvo publicistických článkov a viacero kníh. Jeho azda najvýznamnejším dielom je Rozprava o kultúrnosti. Počas komunistického režimu pre svoje presvedčenie podstúpil niekoľkoročné väzenie.

Čo je pre vás osobne najzaujímavejšie na blížiacich sa BHD life? Ktorú diskusiu alebo prednášku si nenecháte ujsť?

Diskusiu o utečencoch a ich práve na život s Andrejom Bánom a Jozefom Majchrákom, filozoficko-právnickú diskusiu o práve na život s Luciou Berdisovou a Patrikom Daniškom, literárnu kaviareň s Pavlom Korbom, Zuzkou Kepplovou, Pavlom Rankovom či Danielom Pastirčákom, alebo asi najlepší hraný film o téme potratov, realistický rumunský film 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni. Ale ešte si nie som istý, či ma namiesto filmu nezláka diskusia vedúcich predstaviteľov politických strán o téme ochrany života.

...

Snímka: respondent

INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DISKUSIA (1)
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
+
1
|
-
0
15.09.2015 12:19
MilK
opravte si: Ladislav Hanus (1907 - 1994). To by si toho režimu moc neužil.
REAGOVAŤ
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.