logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

Štrnásť modlitieb za budúceho manžela

Publikované: 07.01.2016 o 14:42Autor: A Lovely Calling / Alžbeta Hrušovskáhodiny Prečítate približne za 7.5 minúty
Vitaj na našej štrnásťdňovej ceste modlitieb za budúceho manžela! Tešíme sa, že si sa na to dala. Bude to skvelé! A vedela si, že tvoj budúci manžel tieto modlitby potrebuje? Naozaj.

Samozrejme, môžeš sa tieto modlitby modliť tak, že si ich len prečítaš, ale rada by som ťa poprosila, aby si si ich prepísala vlastnými slovami – do denníka, diára, zápisníka alebo čohokoľvek iného. Potom, keď prejdeš túto štrnásťdňovú cestu, môžeš tieto modlitby odložiť do špeciálnej škatuľky a keď príde tvoj svadobný deň, podaruj ich svojmu manželovi. Bude si ich tak môcť prečítať kedykoľvek, keď bude mať zlý deň. Myslím, že sa mu to bude naozaj páčiť! A ty sa budeš môcť k týmto modlitbám tiež vrátiť. Ale bola by som rada, keby si ich napísala vlastnými slovami, aby pochádzali skutočne od teba a od Pána. Takže, si pripravená začať? Super! A vďaka za to, že si sa na to dala. Nech ťa požehnáva Pán!

5 základných krokov

KROK 1: Tu je štrnásť modlitieb, ktoré sa budeš modliť za svojho budúceho manžela počas štrnástich dní.

KROK 2: Prečítaj si modlitbu.

KROK 3: Pomodli sa ju.

KROK 4: Prepíš si ju a opäť sa ju pomodli vlastnými slovami.

KROK 5: Uchovaj si všetky svoje prepísané modlitby do svadobnej cesty a potom mu každý deň jednu podaruj. A urobíš tak vašu svadobnú cestu ešte výnimočnejšou!

Ale štrnástou modlitbou sa to všetko nekončí. Táto dvojtýždňová cesta je iba začiatkom! Keď sa domodlíš „Modlitby za budúceho manžela“, môžeš pokračovať tým, že si k svojej každodennej modlitbe pridáš aj tento úmysel, či už pred spaním, keď len tak sedíš v obývačke, alebo keď umývaš riad. Kedykoľvek si na to spomenieš, modli sa!

---

DEŇ 1

Pane, ešte neviem, kto je môj budúci manžel, ale Ty áno. Dobrovoľne Ti teda zverujem svoj i jeho život. Počas najbližšieho víkendu túžim pozdvihnúť svojho budúceho manžela k Tebe, Pane. Prosím, daruj mu skvelý víkend! Pomáhaj mu, aby si užil svoju rodinu a priateľov. Daruj mu pokoj a oddych od ťažkej práce. Pomôž mu udržať zrak upretý na Teba a daj, aby sa s Tebou stretol. Modlím sa za to, aby bol schopný robiť správne rozhodnutia a dobre si naplánovať tento víkend. Pomôž mu byť svetlom a žiarivým príkladom pre jeho priateľov. Pane, čokoľvek bude robiť, daj, aby to bolo odrazom jeho lásky k Tebe a aby to robil na Tvoju slávu. Prosím, daj mu pochopiť, že ho miluješ a že sa o neho staráš. Vďaka Ti za to, Ježiš. Milujem Ťa a túžim vzdávať úctu Tebe i svojmu budúcemu manželovi. Amen.

 

DEŇ 2

Pane, prosím, požehnávaj dnes môjho budúceho manžela darom priateľstva. Prosím, daj mu dobrých mentorov a priateľov, ktorí ho budú podporovať v jeho úsilí o zbožnosť. Špeciálne sa modlím, aby mal okolo seba príklady Božích mužov, ktorí mu budú vzorom. Prosím Ťa, aby si mu dal priateľov v jeho veku, ktorí Ťa hľadajú celým životom. Prosím, pomáhaj mu v tom, aby bol vždy obklopený ľuďmi, ktorí ho budú priťahovať bližšie k Tebe a nie naopak. A prosím, daj mu priateľov, ktorí budú prinášať do jeho života smiech a radosť. Amen.

 

DEŇ 3

Drahý Bože, prosím Ťa, daruj dnes môjmu budúcemu manželovi jasnosť a víziu. Prosím, inšpiruj ho, aby mal jasnú predstavu o živote. Iba Ty presne vieš, aký bude jeho život a čo chceš skrze neho vykonať. Prosím, pripomínaj mu túto víziu každý deň. Pomôž mu úplne sa spoliehať na Teba, aby mohol smelo kráčať dopredu. Bože, prosím Ťa o to, aby si mu pomáhal milovať Ťa viac než všetko ostatné. Daj, aby bol schopný nasledovať Ťa a hľadať celým svojím srdcom. Prosím Ťa, aby si mu dal vášeň, obetavosť a smelosť, ktoré môžu pochádzať len od Teba. Amen.

 

DEŇ 4

Drahý Bože, prosím, pomáhaj môjmu budúcemu manželovi byť dobrým pracovníkom. Nech jeho práca prináša slávu Tvojmu menu. Pomáhaj mu byť vždy úprimným nielen v práci, ale aj v každodennom živote, nezávisle na tom, o akú malú alebo veľkú vec sa jedná. Každý deň, i v tejto chvíli, pomáhaj mu robiť múdre rozhodnutia, ktoré budú vždy na Tvoju česť a chválu. Pomôž mu byť čestným a postaviť sa vždy za správnu vec. Amen.

 

DEŇ 5

Pane, modlím sa, aby sa môj budúci manžel skrze každodenné skúšky učil, ako byť dobrým lídrom. Modlím sa, aby sa naučil vlastnostiam, ktoré z neho spravia skvelú hlavu rodiny. Nech sa učí čestnosti, sile myslenia a, nadovšetko, láske. Nech sa učí stáť si za svojimi názormi a necúvnuť pred výzvami tohto sveta. Viem, že byť vodcom vyžaduje smelosť a pokoru, silu, skromné srdce, múdrosť, ale aj trpezlivého ducha. A modlím sa, aby sa to všetko mohol naučiť predtým, než sa stane hlavou našej rodiny. Požehnaj jeho deň a daruj mu pokoj a radosť. Nech je naplnený Tvojím Svätým Duchom a nech kráča po cestách pravdy a láskavosti. Vďaka Ti, Ježiš, za neho! Neviem, kto to je, kde je alebo čo práve teraz robí, ale modlím sa, aby Tvoja nekonečná radosť bola vždy pri ňom. Daj, nech sa dnes môže smiať a má veselého ducha! Vďaka, Ježiš. Amen.

 

DEŇ 6

Drahý Bože, modlím sa, aby si požehnával môjho budúceho manžela pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré nájde vo svojom živote. Daj, aby vedel, že Ty – Autor všetkých vecí – máš všetky odpovede. A, Pane, pomáhaj môjmu manželovi, aby sa nebál odpovedí, ale aby vedel, že všetky veci majú miesto v Tvojom pláne. Nauč ho s nadšením nasledovať pravdu, ale rovnako mu daj pochopiť, že na tejto strane nebies nenájde všetky odpovede. A, Pane, keď nebude nachádzať odpovede, ukáž mu, ako dúfať v Teba. Amen.

 

DEŇ 7

Drahý Bože, prosím, pomáhaj môjmu budúcemu manželovi milovať Tvoje slovo, Bibliu. Pomôž mu študovať ju a učiť sa z nej každý deň. Veď ho a daj mu múdrosť, keď ju bude čítať, aby bol raz schopný učiť a viesť našu rodinu. Pomáhaj mu meditovať nad Tvojím slovom a nielen ho počúvať, ale aj podľa neho konať. Vďaka, Ježiš. Amen.

 

DEŇ 8

Drahý Bože, prosím, daj dnes môjmu budúcemu manželovi silu a múdrosť. Prosím, daj mu silu čeliť pokušeniam, ktoré mu ponúka dnešný svet. Pomáhaj mu v jeho bojoch a námahách a daj, aby vedel, že Ty si s ním po všetky dni. Pomáhaj mu rásť v sile. Prosím, daruj mu múdrosť, aby sa vedel správne rozhodovať. A daj, aby tá múdrosť vo všetkom pochádzala od Teba. Vďaka Ti za všetko, čo si vykonal, čo konáš a čo ešte vykonáš v jeho živote. Amen.

 

DEŇ 9

Pane, prosím, požehnávaj nedeľu môjho budúceho manžela. Daj, nech nájde pokoj, keď bude dnes počúvať Tvoje slovo. Modlím sa, Pane, aby miloval svoju rodinu a aby si raz chcel založiť svoju vlastnú. Modlím sa, aby mal milujúce srdce pripravené pre svoje deti, aby bol jemný a starostlivý. Nauč ho vlastnostiam, ktoré z neho urobia skvelého otca. Pomáhaj mu učiť sa im teraz, aby bol z neho raz výborný otec. Daj mu vodcovské schopnosti a srdce, ktoré bude slúžiť rodine. Nauč ho rozpoznať dôležitosť tejto úlohy a pomôž mu prijať jeho povolanie budúceho manžela a otca. Vďaka Ti, Ježiš. Amen.

 

DEŇ 10

Drahý Pane, modlím sa, aby si dal môjmu budúcemu manželovi pokorné srdce schopné požiadať o pomoc, keď ju bude potrebovať. Nauč ho obrátiť sa na niekoho, kto mu dokáže pomôcť, namiesto toho, aby sa len sám boril so svojimi problémami. Keď bude bojovať s hriechom (a ja viem, že bude), ukáž mu, že v konečnom dôsledku je žiadosť o pomoc hodná tej chvíle pokory, pretože mu to pomôže prekonať jeho vlastné neresti. Amen.

 

DEŇ 11

Drahý Bože, prosím, pomáhaj môjmu budúcemu manželovi byť dobrým vodcom na akomkoľvek mieste, kde sa teraz nachádza alebo kde bude v budúcnosti. Môže to byť náš domov, jeho práca, kostol alebo niečo iné, daj, nech jeho život a veci, ktoré robí, vždy prinášajú Tvojmu menu česť a slávu. Nech môžu ostatní vidieť Tvoj obraz skrze neho a nech chcú prísť a spoznať Ťa. Špeciálne mu pomáhaj viesť našu budúcu rodinu po správnych cestách. A daruj mu múdrosť a bystrý úsudok a pomáhaj mu vo všetkých ťažkých rozhodnutiach, ktoré nám môžu prísť do cesty. Amen.

 

DEŇ 12

Pane, daruj dnes môjmu budúcemu manželovi radosť a šťastie! Nech je jeho srdce veselé a bezstarostné. Nedaj, aby ho znechutili sklamania. Nech si dnes i po všetky ďalšie dni dokáže naplno užívať život! Nech je jeho smiech silný a jeho úsmev viditeľný. Nech je žiariacim zdrojom radosti pre všetkých naokolo. Modlím sa, aby ho jeho rodina podporovala a upevňovala, aby sa on potom vedel rovnako správať k ostatným. Nech sú jeho oblaky depresie a obáv zahnané radosťou. Daruj mu pokoj a uistenie, aby mohol zažiť plnosť Tvojej dobroty. Vďaka Ti, Pane! Amen.

 

DEŇ 13

Ježišu, modlím sa, aby si požehnal môjho budúceho manžela láskavým a milujúcim srdcom. Daj, aby sa už teraz, kým je slobodný, učil, ako byť milujúcim manželom. Pomáhaj mu požehnávať ostatných a daruj mu súcit. Nauč ho, ako pomáhať tým, ktorí trpia. Nauč ho, ako ma dopĺňať, keď som vystresovaná alebo nahnevaná. Daj mu správne slová, ktoré ma upokoja. A, Pane, prosím, daruj mu milujúcu rodinu a priateľov, aby sa nikdy necítil sám. Požehnávaj dnes jeho deň a pomáhaj mu cítiť, že je milovaný! Vďaka, Pane. Amen.

 

DEŇ 14

Pane, prosím Ťa o silu pre môjho budúceho manžela. Pomáhaj mu odolávať nástrahám a pokušeniam dnešného sveta a dnešnej doby. Pane, modlím sa, aby sa cítil silný prijať všetko, čo mu život ponúkne – s Tebou po svojom boku. Daruj mu vznešené srdce, silného ducha, vášnivú túžbu po svätosti. Nech prijme svoje povolanie ako kresťanský líder dvadsiateho prvého storočia a daj mu vedieť, aký hlboký vplyv má na ostatných. Ježišu, daj mu silnú lásku k spravodlivosti a zdravý rešpekt pred Tebou, Bože. Ďakujem Ti za neho, Ježišu. Ktokoľvek to je, kdekoľvek je, vďaka Ti za neho. Odovzdávam Ti všetky svoje myšlienky, otázky, obavy, strachy týkajúce sa môjho budúceho manžela. Pane, Ty sám riaď môj ľúbostný život, Tebe ho zverujem. Prosím, buď Kráľom môjho srdca, buď všetkou mojou nádejou a všetkými mojimi snami. Milujem Ťa, Ježišu. Ďakujem Ti za všetko, čo si vykonal v mojom živote i v živote môjho budúceho milovaného! Amen.

...

ČÍTAJTE AJ ROZHOVOR S BÝVALÝM EXORCISTOM:

 Páter Leopold Jablonský: Diabol ma nefascinuje, fascinuje ma Božia moc, ktorú som zažil 

...

Nepremeškajte hodnotné články v internetovom magazíne s hodnotami:

 

...

Zdroj: http://alovelycalling.com/prayers-for-my-future-husband/

Snímka: Dollar photo club

DISKUSIA (20)
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
+
10
|
-
1
07.01.2016 16:16
Ema
Veľká vďaka :) Preložili by ste, prosím, aj http://alovelycalling.com/prayers-for-becoming-a-future-wife/ pre tých, ktorý nie sú v anj až tak doma?
REAGOVAŤ
+
3
|
-
1
08.01.2016 19:35
Lucia
Čo keď sa budem modliť za chlapca, ktorý nakoniec nebude mojim manželom? Tomu, ktorý sa ním stane asi ťažko dám modlitby, ktoré pôvodne patrili niekomu inému...
REAGOVAŤ
+
7
|
-
0
08.01.2016 21:39
Ivanka
Lucia podla mna sa nemas modlit za niekoho konkretneho. V tom to je ☺
+
0
|
-
0
09.01.2016 23:06
Lucia
Ale keď s niekým chodím a plánujeme budúcnosť, nemám sa za neho modliť v tomto zmysle?
+
6
|
-
1
09.01.2016 00:59
Naty
Oooch strasne ma trapi ze pri citani a modleni sa myslim na konkretneho chlapca a nedokazem sa modlit vseobecne za partnera (ktoreho este nemam)...velmi ma to trapi a uz 2.modlitba mi velmi sedi na to ako sa sprava a co robi .......... vedeli by ste mi nejako pomoct ?
REAGOVAŤ
+
1
|
-
1
09.01.2016 21:00
Noela
Nase vlastne zelania nie su vzdy to najlepsie, ale Bozia vola a to, co Boh nam zjavi ako svoju volu skrze urcite okolnosti. Stastny clovek, ktory sa vie tomu podriadit. - sv. Arnold Janssen
+
2
|
-
0
10.01.2016 00:27
Naty
Musim s tym koncit lebo uz 3.den a neskutocne mi tie modlitby sedia na danu osobu .......budem sa vsak modlit nadalej za partnera ale vlastne modlitby....verim ze vy ostatne budete pozehnane :)
+
5
|
-
0
10.01.2016 23:32
vlada
naty ja mam ten isty problem...ale ten clovek ma strasne sklamal a mojim partnerom uz s najvacsou pravdepodobnostou nebude...ale vzdy ked nanho zacnem mysliet v tomto smere, tak si jednoducho poviem, ze tak ako Ty Boze chces tak bude...nic v svojom zivote uz nevylucujem, lebo len Boh moze rozhodnut take veci co my nevieme...a On dokaze premenit aj vodu na vinu... takze netreba nic zatracovat ale ani sa na nic upinat a snazit sa to zverit Bohu do rúk on najlepsie vie...:)
+
4
|
-
0
13.01.2016 18:51
Sára
Vďaka za skvelý článok, hned som sa do toho pustila a som z toho nadšená ! Skvelá vec, bez tohto článku by ma to nedapadlo, veľmi to ocenujem
REAGOVAŤ
+
2
|
-
0
28.01.2016 11:39
Tomas
hm, nemohla by si pridať aj nejaké modlitby za budúcu manželku? :)
REAGOVAŤ
+
0
|
-
0
07.02.2016 14:50
Majka
potrebujem 14 modlitbu,pomozte mi..:)
REAGOVAŤ
+
0
|
-
0
08.02.2016 20:43
Aďa
Prosim vas ako to tu funguje? Zacala som to citat a po druhom dni mi to tu nejde najst iba diskusiu.. musim si to najskor predplatit aby mi ukazalo dalsie dni? :)
REAGOVAŤ
+
0
|
-
0
08.02.2016 21:12
Martina
Prosím Vás, nemáte niekto článok uložený? Dnes som si ho chcela vytlačiť, aby som mala modlitby poruke mimo PC a premeškala som dostupnosť článku o 1 deň (netušila som, že články tu sú dostupné len mesiac). Ak by ste mi ho niekto poslali, bola by som veľmi vďačná. Vopred ďakujem.
REAGOVAŤ
+
4
|
-
1
11.02.2016 07:57
cestaplus.sk
Článok si môžete prečítať aj mesiac po, ak ste našim predplatiteľom. Prosíme o nešírenie uzamknutých textov e-mailami a inými spôsobmi. Čím viac bude takýchto prípadov, tým skôr tento portál prestane existovať. Predplatné nám pomáha každý deň existovať ďalej.
+
5
|
-
3
23.02.2016 16:26
Broňka
Hm. Je trošku nefér, že preložený článok z inej stránky dávate do uzamknutia, nie? Ako, chápem, keď si uložíte niečo vlastné, že je to vaša práca, tvorba . Ale naozaj... preložený článok? A ešte k tomu modlitby! :D Aspoň je vidieť na čom je postavený tento portál.
+
5
|
-
0
23.02.2016 16:30
cesta+
Broňka, ten text náš redaktor preklada a upravoval, tiež ho korektor jazykoval, redaktori a korektori robia hodiny a hodiny práce mesačné a zdá sa nám fér, že je toto ich úsilie odmenené. Nezamykáme originál, ale našu prácu s tým spojenú.
+
2
|
-
0
25.02.2016 12:16
Broňka
Cesta+ Až na to, že ste uviedli zle autora :) Ale verím, že hodiny a hodiny práce zaručia, že namiesto Love Calling Team to prepíšete na správny A Lovely Calling Team,aby si to mohli ľudia, ktorým angličtina nerobí problém, vyhľadať :)
+
1
|
-
0
25.02.2016 12:30
cestasplus.sk
Ďakujeme za upozornenie. Bola to nepozornosť, tá sa pri hodinách a hodinách práce stane:) Opravené.
+
1
|
-
0
21.04.2017 10:08
Simona
Nebude aj 14 modlitieb za buducu manželku? :)
REAGOVAŤ
+
0
|
-
0
08.02.2018 15:38
Diana
Vďaka za tento príspevok, veľmi mi pomohol, a to nielen v modlitbe za budúceho manžela, ale tiež k otvoreniu sa nekonečnej Božej láske. buďte požehnaní, budem na vás myslieť v modlitbách! :)
REAGOVAŤ