logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Pápež František

Boh pozerá s láskou na každého jedného z nás.

Pápež František

Milosrdenstvo neznamená len byť "dobrým človekom" či obyčajnú sentimentalitu. Je to miera našej autenticity Ježišovych učeníkov.

Pápež František

Šťastné Vianoce všetkým, ktorí pripomínajú Vianoce!

Pápež František

Cirkev je povolaná byť nablízku každému človeku, počnúc najchudobnejšími a tými, ktorí trpia.

Pápež František

Radosť je ako znamenie kresťana. Kresťan bez radosti alebo nie je kresťan, alebo je chorý. Nie je iná možnosť! Jeho zdravotný stav nie je dobrý! Zdravie kresťana, radosť! Raz som povedal, že sú kresťania s tvárou ako paprika v octe... Tvár stále...

Pápež František

Neprestajne vzdávajme Bohu vďaku, najmä za jeho trpezlivosť a milosrdenstvo.

Pápež František

Daj, nech nestratíme zmysel našej pozemskej púte:
nech hrejivé svetlo viery osvecuje naše dni,
nech potešujúca sila nádeje riadi naše kroky,
nech nákazlivé teplo lásky oživuje naše srdce,
aby oči každého z nás boli vždy uprené k Bohu, tam, kde je pravá radosť.

Pápež František

Pred 50 rokmi hovoril Druhý vatikánsky koncil o komunikácii. Načúvajme všetkým, ktorých stretáme v živote, veďme s nimi dialóg a privádzajme ich ku Kristovi.

Pápež František

Cirkev pozýva všetkých, aby sa nechali zahrnúť Otcovou nehou a odpustením.