logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA


Redakcia

Šéfredaktor:
Zuzana Vandáková (sefredaktorcestaplus.sk)
Zástupca šéfredaktora:
Jana Mikolajčíková (mikolajcikovacestaplus.sk)
Redaktori:
Petra Babulíková, Alžbeta Hrušovská, Mária Kohutiarová, Vlado Bis, Zuzana Rigdová, Samuel Brečka, Lenka Repčáková
Spolupracovníci:
Igor Kráľ SVD, Jozef Luscoň SDB, Félix Mária OFM, Ján Holubčík SDB, Ľubomír Majtán, Tomáš Jelluš SJ
Fotografi:
Matúš Hasil, Roman Fabík, Lýdia Marková
Jazykoví korektori:
Alžbeta Mráková, Zuzana Guričanová
Mediálne spolupráce:
spolupracabenemedia.sk
Reklama:
reklamabenemedia.sk

E-mailová adresa redakcie:

pisemecestaplus.sk

Vydavateľ:

Vydavateľstvo BeneMedia
vydavatelbenemedia.sk

Riaditeľ vydavateľstva:
Martin Ližičiar
ISSN 1339-7346
Periodicita: denne

BeneMedia, s.r.o.
Winterova 1752/10
921 01 Piešťany

IČO: 47 225 718
DIČ: 202 381 3275
DIČ DPH: SK202 381 3275

Číslo účtu

IBAN:
SK40 0200 0000 0037 2416 7854
SWIFT:
SUBASKBX