logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

Vatikán oznámil oficiálne znenie modlitieb k svätým pápežom

Publikované: 26.04.2014 o 11:58Autor: Petra Babulíková (preklad)hodiny Prečítate približne za 2 minúty
Včera boli na priečelí Baziliky Sv. Petra vyvesené zástavy blahoslavených pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. a zároveň vytlačené oficiálne modlitbové kartičky oboch nových svätých.

Kartičky vydal kardinál Angelo Comastri, pápežský vikár pre Vatikán. Budú k dispozícii v nedeľu, po kanonizácii oboch pápežov.

Kardinálova kancelária sa vyjadrila, že nemá v pláne poskytnúť oficiálne preklady modlitieb. Uvádzame teda ich neoficiálny preklad:

 

Modlitba k sv. Jánovi Pavlovi II.

Ó, svätý Ján Pavol, z nebeského okna nám udeľ svoje požehnanie! Žehnaj cirkvi, ktorú si miloval, ktorej si slúžil a ktorú si riadil, odvážne ju vedúc po cestách sveta, aby si tak priniesol Ježiša všetkým a všetkých k Ježišovi. Žehnaj mladým, ktorí boli tvojou najväčšou vášňou. Pomôž im opäť snívať, pomôž im opäť pozerať k výšinám, aby tak našli svetlo, ktoré ožiaruje cesty života tu na zemi.

Žehnaj rodinám, žehnaj každej rodine! Ty si varoval pred útokom Satana na túto vzácnu a nenahraditeľnú Božiu iskru, ktorú Boh zapálil na zemi. Svätý Ján Pavol, ochráň svojou modlitbou rodinu a každý život, ktorý z rodiny vykvitne.

Modli sa za celý svet, ktorý je stále poznamenávaný napätiami, vojnami a nespravodlivosťou. Ty si bojoval s vojnou nastolením dialógu a sadením semienok lásky: modli sa za nás, aby sme boli neúnavnými rozsievačmi pokoja.

Ó, svätý Ján Pavol, z nebeského okna, kde ťa vidíme vedľa Márie, zošli na nás všetkých Božie požehnanie. Amen

 

Modlitba k sv. Jánovi XXIII

Drahý pápež Ján,

Tvoja jednoduchosť a prívetivosť niesli vôňu Boha a zapaľovali v ľudských srdciach túžbu po dobre. Ty si často rozprával o kráse rodiny zídenej okolo stola a deliacej sa o chlieb a vieru; modli sa za nás, aby opäť v našich domovoch žili naozajstné rodiny.

S otvoreným náručím si sadil nádej a učil nás načúvať Božím krokom, ktorými pripravuje nové ľudstvo; pomôž nám mať zdravý optimizmus, že zlo bude porazené dobrom.

Ty si miloval svet s jeho svetlom a tmou, a veril si, že mier je možný: pomôž nám byť nástrojmi pokoja doma a v našich spoločenstvách.

S otcovskou nehou si dával všetkým deťom pohladenie: dojímal si svet a pripomínal nám, že ruky nám neboli dané, aby sme udierali, ale aby sme objímali a sušili slzy.

Modli sa za nás, aby sme sa neobmedzovali na preklínanie tmy, ale aby sme prinášali svetlo, prinášali Ježiša všade a vždy sa modlili k Márii. Amen

 

ZDROJ: http://cnsblog.wordpress.com/2014/04/25/vatican-issues-official-prayers-to-saints-john-xxiii-john-paul-ii/

Ilustračné snímky: en.mercopress.com, stwalburgas.blogspot.com, 

...

ČÍTAJTE AJ:

Poznáte Jána XXIII.? Osem vecí, ktoré boli v jeho pontifikáte revolučné

MUŽ MODLITBY (1): Najčastejšie chodili Jánovi Pavlovi II. prosby od tých, ktorí nemohli byť rodičmi

INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DISKUSIA (2)
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
+
0
|
-
0
30.04.2014 06:35
Zdenka
Biblia nás učí niečo iné. 2.Mojžišova,20.kap...Ja Hospodin,som tvoj Bôh.Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí,ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi,ani tých ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť. Ján.20.kap.6.verš....A Ježiš mu povedal:Ja som cesta i pravda i život: nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.
REAGOVAŤ
+
1
|
-
0
30.04.2014 23:06
Peťa
Zdeni, prosíš niekedy kamarátov, aby sa za teba modlili? Ja hej, a rovnako tak prosím aj svätých v nebi, aby sa za mňa modlili. Prečítaj si tie modlitby ešte raz... a skús ich pochopiť. Nič nie je čiernobiele.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.