logo
konto fb rss email
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

Renáta Ocilková: Teraz je čas, keď ešte môžeme vysloviť svoj názor slobodne

Publikované: 03.02.2015 o 20:08Autor: Vlado Bishodiny Prečítate približne za 8 minút
Je, skrátene, členkou výboru pre rodovú rovnosť. Cesta+ sa s ňou rozprávala o tom, čo jej funkcia obnáša, ako daný výbor funguje. Hovorí tiež o tom, aký je vzťah smeru k rodovej rovnosti a čo s tým, ak bude referendum neplatné. Renáta Ocilková

Tvoja funkcia je „Členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť“. Prečo bol tento výbor zriadený? Čo by malo byť jeho cieľom?

Výbor pre rodovú rovnosť prechádzal určitým vývojom: najprv v r. 1991 vznikol Vládny výbor pre ženu a rodinu, neskôr fungoval „Koordinačný výbor pre problematiku žien“, bol to poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády na presadzovanie záujmov a potrieb žien v spoločnosti. V r. 1999 vznikol „Odbor rovnosti príležitostí“ na ministerstve práce a „Parlamentná komisia žien pri Výbore NR SR pre ľudské práva a menšiny“, v r. 2003 bola premenovaná na „Komisiu pre rovnosť príležitostí a problematiku žien pri Výbore pre ľudské práva, menšiny a problematiku žien“. V súčasnosti sa tento odbor na ministerstve práce volá „Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a Výbor pre rodovú rovnosť pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť“, predsedom výboru je minister práce.

Čo funkcia vo výbore obnáša?

Do Výboru pre rodovú rovnosť som bola nominovaná Fórom kresťanských inštitúcií v r. 2011 a vstupovala som do toho s predstavou, túžbou i zámerom venovať sa ochrane práv žien, hlavne matiek, konkrétnej pomoci ženám a stáť pri konštruktívnych návrhoch týkajúcich sa života žien. Realita je však dnes taká, že výbor sa stále viac venuje rodovej rovnosti – nie rovnosti mužov a žien a pomoci matkám, dokonca aj v štatúte výboru sa uvádza, že výbor dáva rade podnety na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práva na rovnaké zaobchádzanie z dôvodu pohlavia a rodu - všetko sa má diať s ohľadom na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska pohlavia a rodu. To teda naznačuje, že výbor sa vzďaľuje od svojho pôvodného poslania – od orientácie na ženy v spoločnosti a venuje sa v podstate dekonštrukcii pohlavnej identity, nakoľko oddeľuje biologické pohlavie od rodu.

Ako vnímaš vzťah vládneho SMERu k problematike rodovej rovnosti? Na jednej strane premiér deklaroval, že takéto témy nie sú prioritou vlády, na druhej strane už prúdia financie na podporu aktivít ohľadom rodového scitlivovania.

Skúsenosť z európskych krajín, ako aj z úrovne Európskej únie nás učí, že tam, kde je vo vláde ľavicová, liberálna alebo zelená strana, má rodová ideológia zelenú. Aj Slovensko je toho dôkazom. Už za predchádzajúcej pravicovej vlády bola zo strany liberálnej SaS snaha zriadiť výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových ľudí a intersexuálov (LGBTI), ale vďaka ministrom za KDH a SDKÚ-DS to vo vláde neprešlo. V marci 2012 sa ujala moci ľavicová vláda a do pár mesiacov bol zriadený Výbor pre práva LGBTI ľudí.

Financovanie v oblasti tzv. rodového scitlivovania je za súčasnej vlády veľmi štedré – len napr. na ministerstve práce na kapitolu, v ktorej sa nachádza dotácia na podporu rodovej rovnosti na rok 2014, bolo vyčlenených  2 709 094 eur, na publicitu a propagáciu problematiky inštitútu rodovej rovnosti 551 947,20 eur, Filmový festival Inakosť je finančne podporený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom kultúry SR, Dráma Queer je podporená ministerstvom kultúry, atď. Takže formálne (mediálne) deklarovanie je jedna vec a skutky sú druhá vec. Čo však ovplyvňuje naše životy - formálne postoje alebo zákony a financovanie programov?

Aké zastúpenie majú v tomto výbore zástancovia tradičnej rodiny? Sú vaše názory a pripomienky vypočuté?

Ak by som usudzovala podľa vyjadrení, hlasovaní a podľa organizácií, ktoré členky a členovia zastupujú, tak sme vo výbore 3 zástancovia tradičnej rodiny, tradičných hodnôt a ochrany života (zo 61 členov). Naše názory nikdy nepresadíme, dosiahneme akurát to, že sa dostanú do zápisnice (aj to nie vždy), stáva sa, že nás nechcú ani len vypočuť, odporučia nám len zaslať stanovisko písomne. Napriek tomu si hovorím, že tá práca vo výbore zatiaľ má zmysel. Ak by sa naše postoje (napríklad k potratovej tabletke) dotkli čo i len jedného srdca, malo to zmysel.

Poďme k blížiacemu sa referendu. Prečo je väčšina médií voči nemu negatívne naladená a dokonca vyzývajú k ignorácii referenda?

To je otázka, na ktorú i ja márne hľadám odpoveď. Ale boj, ktorý sa proti referendu vedie, je dôkazom toho, že ide o veľmi dôležitú a dobrú vec. Možno sme ani netušili, aká dôležitá je rodina, keď téma o nej spustila také množstvo filozofických debát, uvedomenia si mnohých problémov rodiny, ako aj množstvo podnetov na ich riešenie. Stále však nerozumiem, čoho sa odporcovia referenda boja, keď odporúčajú nezúčastniť sa ho... Obyčajnej rodiny? Ochrany detí? Ochrany zväzku, v ktorom sú mnohí z nás?

Mal by kresťan v referende zaškrtnúť trikrát ÁNO? Existuje množstvo kresťanov s liberálnymi názormi...

Každý bez ohľadu na to, či je veriaci alebo nie, či je kresťan alebo iného vyznania, ak mu záleží na tom, aby spoločnosť normálne žila a ctila si prirodzené zákony vpísané do ľudských sŕdc, by mal 7. februára zaškrtnúť 3 krát ÁNO. Ak sú kresťania, ktorí váhajú, či to urobiť, tak sú to podľa mňa ľudia, ktorí nevedia, čo sa na nás chystá. Je to prirodzené, človek popri každodenných problémoch nemôže podrobne sledovať dokumenty vlády, resp. robiť vláde „strážneho psa“, to človeka skutočne vyčerpáva a popri bežných povinnostiach na to nemá čas.

Takže čo sa na nás chystá?

 

Súčasná vláda zakomponovala do Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv úlohu, podľa ktorej sa majú „podniknúť potrebné právne kroky na dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva“, to znamená, že pripravila pôdu pre registrované partnerstvá. Z okolitých krajín (napr. Rakúsko) vieme, že za legalizáciou homosexuálnych partnerstiev nasleduje povolenie výchovy detí homosexuálnymi pármi a odtiaľ je len krôčik k tomu, aby sa deti vyrábali a kupovali ako tovar.

Stratégia si taktiež ukladá za cieľ zaviesť komplexnú sexuálnu výchovu, pričom osobitná pozornosť musí byť venovaná rozmanitosti, diverzite; viacero výborov OSN vyjadrilo voči Slovenskej republike znepokojenie nad tým, že sexuálna výchova ešte nie je súčasťou školských učebných osnov. A o čo má ísť v sexuálnej výchove? Už dnes máme na Slovensku niekoľko akreditovaných či neakreditovaných vzdelávacích programov, s ktorými chodia určité organizácie do škôl a učia deti, že homosexualita, bisexualita, sebauspokojovanie je normálne.

V týchto programoch nejde (len) o biologické informácie o ľudskom tele, ale ide  o sexualizáciu detí; v týchto programoch nejde o formovanie charakterov a vštepovanie hodnotových postojov u mládeže, aby boli vedené k zdržanlivosti a vernosti, ale učia sa, ako mať bezpečný sex.

A preto si myslím, že referendum a výchova detí sa netýka len kresťanov – týka sa to každého z nás. Keď si necháme siahnuť na deti, čo sa stane so slovenským národom?

Odporcovia tradičnej rodiny tvrdia, že malé percento homosexuálov predsa tradičnú rodinu nemôže ohroziť. Tvoj názor?

Rodinu neohrozí malé percento homosexuálne cítiacich ľudí, ale rodinu ohrozuje LGBTI loby. Ak nejaký systém chce zmeniť myslenie ľudí, kde začne? Predsa u detí. A tu začína ohrozenie našich rodín – vštepovať deťom tzv. rodové scitlivovanie, tj. znegovať sexuálnu identitu a  identitu človeka ako takú, vštepovať deťom, že homosexuálny vzťah je rovnako hodnotný pre spoločnosť ako heterosexuálny, vštepovať deťom, že dôležité je mať bezpečný sex a nie verný monogamný vzťah... koho to v konečnom dôsledku ohrozí? Naše rodiny a celý národ.

Médiá nám dnes podsúvajú názor, že homosexualita je vrodená a nič sa s tým nedá urobiť. Podobne ako s tým, ak sa niekto narodí napr. ako chlapec, ale začne sa cítiť ako dievča. Pred pár rokmi sme o takýchto témach takmer vôbec nepočuli, dnes sme toho presýtení. Prečo?

Napriek viacerým výskumom gén homosexuality zatiaľ nebol dokázaný. Je teda nepodložené tvrdiť, že homosexuálne cítenie je vrodené a nič sa s tým nedá robiť. Práve naopak, z histórie vieme, že po vyradení homosexuality z medzinárodnej klasifikácie chorôb homosexuáli demonštrovali za svoje právo na terapiu. Robert L. Spitzer, profesor psychiatrie, ktorý hral kľúčovú rolu pri rozhodnutí APA (Americkej asociácie psychiatrov) o vyškrtnutí homosexuality zo zoznamu psychických porúch, urobil štúdiu na overenie úspechu liečby homosexuality na 200 homosexuáloch: 66% mužov a 44% žien po terapii pocítilo značnú zmenu a žili ďalej bežným heterosexuálnym životom. Známe je tiež svedectvo Michaela Glatza, zakladateľa a bývalého šéfredaktora časopisu Young Gay America, ktorý bol uzdravený z homosexuality a hovorí, že to bolo to najoslobodzujúcejšie, najkrajšie a najúžasnejšie, čo kedy v živote zažil.

Pravdou je aj to, že ľudia s homosexuálnym cítením boli v spoločnosti od nepamäti (viď Biblia, príbeh Sodomy), to však ešte neznamená, že homosexualita je vrodená. Môže tu zohrávať rolu súhra faktorov – aj  dedičná predispozícia, ale aj (alebo hlavne) vplyv prostredia, v ktorom človek vyrastá – rodina, výchova, spoločnosť - a ak sa vytvorí prirodzene prajné prostredie a spoločenská akceptácia, až pozitívna diskriminácia pre homosexuálne prejavy, môže to mať za následok zvýšený počet ľudí s homosexuálnou orientáciou. A práve toto – spoločenskú akceptáciu s pozitívnou diskrimináciou považujem za jeden z dôvodov, prečo sa dnes možno častejšie stretávame s fenoménom, že mladík alebo dievčina nie sú spokojní so svojím pohlavím alebo ich nepriťahuje opačné pohlavie.

Ak bude referendum neúspešné, čo to bude pre Slovensko znamenať? Čo to napovie o kresťanstve v našej krajine?

Ak by bolo referendum neplatné (t.j. zúčastnilo by sa ho menej ako polovica oprávnených voličov), to ešte neznamená, že by bolo neúspešné. Ak by sa ho zúčastnilo napr. čo i len 20%, tj. 800 tisíc občanov, bol by to 10-násobok účastníkov Národného pochodu za život alebo dvojnásobok tých, čo podpísali petíciu - a to je vzhľadom k počtu ľudí, ktorí sa hlásia k LGTBI skupine, obrovské číslo. A možno to na druhej strane napovie aj o realite hodnotovo ukotvených ľudí.

Otázka na záver: Prečo by sa mali ľudia referenda zúčastniť?

Pretože ešte môžeme. Hrozí, že príde čas, že už o tejto téme nebudeme môcť rozhodovať v referende. Teraz je čas, keď ešte môžeme vysloviť svoj názor slobodne.

A hlavne preto, lebo jedine manželstvo je základom pre zdravú rodinu, lebo  rodina je tým najlepším prostredím pre výchovu detí. Preto, aby sme deti ochránili pred nezdravým prostredím, v ktorom by mali, mohli byť vychovávané, formované; preto, aby sa deti dozvedeli pravdu o sexualite ako o dare pre manželov. A preto, aby bol život chránený od počatia po prirodzenú smrť, aby človek človeku nemohol siahnuť na život ani pod zámienkou ochrany a podpory ľudských práv.

 

...

 Fotografie: Renáta Ocilková

DISKUSIA (27)
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
+
10
|
-
1
03.02.2015 21:25
Lucia
nemohli by ste pred referendom clanky nezamykat? Dala by som zdielat, ale ked je zamknuty, kvoli 3 vetam sa to neoplati. Aspon teraz, potom ich pozamykajte. Vdaka.
REAGOVAŤ
+
10
|
-
0
03.02.2015 22:13
redakcia cesta+
Dobrý deň, aj napriek potrebe pokryť režijné náklady sme sa aktuálny článok rozhodli odomknút. Dlhodobo sa venujeme téme rodiny, podporiť našu činnosť môžete na: www.cestaplus.sk/predplatne
+
4
|
-
1
04.02.2015 10:56
simona
Cestu+ mám predplatenú, ale z rovnakých dôvodov aké spomínala slečna/pani Lucia som sa potešila odomknutému článku. ďakujem Vám za tento ústretový krok! (a prajem veľa nových a spokojných predpolatiteľov :)
REAGOVAŤ
+
8
|
-
5
04.02.2015 11:52
Noem
P.Ocilkova Pan Boh vedel preco si vas zatial na tomto svete nechal.A ja mu za to uprimne dakujem. Je spravne ze je to odomknute a potrebne to sirit po diskusiach na jednotlivych weboch
REAGOVAŤ
+
6
|
-
4
04.02.2015 17:23
rjam
Noem... Pan boh to vedel???? Naozaj???? Prave som si precital co vsetko museli !!!LEKARI!!! urobit aby ju zachranili. Dakujte im!!! Ak ten Vas boh existuje tak jedine co pre nu urobil je ze sa prizeral ako trpi!
+
5
|
-
2
04.02.2015 20:35
Noem
Ako vies ze sa iba prizeral? Kto sme my aby sme sudili Boha a jeho cesty?
+
0
|
-
0
18.02.2016 12:29
len čitateľ
"rjam" či čo si, načo sa ozývaš keď sa ťa to nijakým spôsobom netýka, vlci musia viť?
+
2
|
-
6
04.02.2015 13:57
marika
Lobby podľa mňa poškodila aj rómskej otázke, ekootázke a ďalším, kde niekto zacítil dobrý zárobok.Mnohí zapredajú aj vlastnú matku a urobia nadprácu, aby zarobili. Potom sa to dostane do určitej fázy a tam to už ostane a narába sa s terminológoiu.A už vôbec nejde o danú menšinu, len sa tak hádžu heslá. Ale daná skupina vidí svoje logo, tak sa bije za dané frázy, robí "křoví" a pridáva peniaze nás všetkých určitým jedincom z tzv. občianskych organizácií. Sme už naozaj za časom, kedy by som bola proti človeku len kvôli sexorientácii.Ale ak mi niekto niečo vnucuje, obmedzuje ma v názore, dostávam strach sa vyjadriť, postavím sa na zadné vo všetkom. Napr. aj v náboženstve a inde. Takto to bolo aj v tzv odporúčaniach a nariadeniach z Moskvy. Dnes sme zamenili svetové strany. Činy ukazujú, že nám to servírujú a potom niekto povie, že to musíme prijať a zrazu to máme a sloboda je o jeden krok zrušená.. Už tu bolo niekoľko krokov.
REAGOVAŤ
+
4
|
-
5
04.02.2015 14:41
Espe
Všetku predpojatosť a napojenie na peniaze, čo pripisujete agendám (ekootázka, rómska tematika, atd) sa priamo vztahuje aj na agendu cirkvi (u nas krestanskych). Predovsetkym na katolicku cirkev, ktora je povinna vystupovat vo verejnom zaujme bez predpojatosti katolickym ucenim a provincnymi názormi oficiálneho kleru. Zdoraznujem poziciu RKC, lebo pobera zdaleka najviac verejných financii na platy a aktivity cirkevných predstavitelov. Prezentuje sa nielen v kostoloch, ale stale viac vo verejnom priestore (skolstvo, media...) - to vsetko z penazi obyvatelov SR. Ale jej reprezentanti nehaja verejny zaujem a sekulárnemu cloveku nemaju katolicke vzory, postupy a nauka co ponuknut. Zvazte ci nemate klapky na ociach. Prijmite v krestanskej laske aj novy pohlad na vec. Fakt, ze za vsetkymi agendami su peniaze (ci uz z EU, alebo od sekularnych obcanov SR, ktori su prostredníctvom zakladnej zmluvy zaviazani RKC vyplacat tribut).
+
2
|
-
0
04.02.2015 15:14
Peto
Vdaka za rozhovor, velmi dolezite a poucne citanie!
REAGOVAŤ
+
5
|
-
4
04.02.2015 15:43
Katka
Pekne napísaný článok, jedna poznámka: "a ak sa vytvorí prirodzene prajné prostredie a spoločenská akceptácia, až pozitívna diskriminácia pre homosexuálne prejavy, môže to mať za následok zvýšený počet ľudí s homosexuálnou orientáciou" Asi áno. Ale nie preto, že by sa z heterosexuála stal homosexuál, ale preto, že tí, ktorí dnes v snahe po konformite uprednostia proti svojej prirodzenosti heterosexuálny vzťah by takto už nečinili. Neide totiž o otázku mainstreamu - hudba, umelci, filmy, kde je pomerne jednoduché nechať sa ovplyvniť. Ide o fundamentálnu potrebu človeka po vytvorení hlbokého vzťahu k partnerovi. Neviem si predstaviť, že by som začala vyhľadávať partnera nízkeho, s červenými vlasmi, speváka len preto, že je to "in". O čo menej je pravdepodobné, že by to naviedlo ľudí k vyhľadávaniu partnera z ich pohľadu neprirodzeného pohlavia..
REAGOVAŤ
+
9
|
-
13
04.02.2015 15:48
Simona
Jednoduchá odpoveď prečo neísť k referendu. Pretože ľudské práva sa nemajú riešiť referendom. Ak vám pán boho dovolí žiť ešte raz dúfam, že budete všetci homosexuálovia, ktorí sa budú celí život "štastne" učiť v hetero vzťahu.
REAGOVAŤ
+
5
|
-
3
04.02.2015 16:29
VladoB
Ktoré ľudské práva máte na mysli a kde sú ukotvené, v akej deklarácii?
+
5
|
-
0
04.02.2015 16:20
Mirka
Prepáčte ale profesor Robert L. Spitzer svoje slová, výskum, odvolal. Bol nevedecký. Tu je odkaz: http://www.forbes.com/sites/daviddisalvo/2012/05/19/how-one-flawed-study-spawned-a-decade-of-lies/
REAGOVAŤ
+
1
|
-
0
05.02.2015 09:28
Stano
Je to vrodene alebo nie?
REAGOVAŤ
+
4
|
-
6
05.02.2015 16:54
Miroslav
Homosexualita je liecitelna choroba,len treba chciet..a nie sa lutovat a obvinovat druhych aky som ja utlacany a ponizovany.ak si ludiaa myslite ,ze je to nieco prirodzene tak degeneracia ludstva nabieha do poslednych faz
REAGOVAŤ
+
0
|
-
0
07.02.2015 13:14
bebe
No ja si myslim, ze by vsetkym pomohol ibuprofen a vsetci vyzdraveju. Nema vyznam sa dalej rozpisovat...
+
2
|
-
1
05.02.2015 17:12
Dušan Veselovský
Dnes som čítal zaujímavý text. Zaujímalo by ma aj, čo by naň povedala táto pani. http://www.jetotak.sk/editorial/referendum-scitanie-sodomitov A ešte jedno vyjadrenie človeka, ktorého si veľmi vážim. Pani Ocilkovú si bohužiaľ vážiť neviem: http://dennik.tyzden.sk/stefan-hrib/2015/02/05/preco-nejdem-na-referendum/
REAGOVAŤ
+
1
|
-
0
05.02.2015 17:49
Milan Lehotský
Renáta, nech Vás požehná Mašiah Jehošuah a nech Vás ochraňuje! Renáta, nech rozjasní Mašiah Jehošuah svoju tvár nad Vami a nech Vám je milostivý! Renáta, nech obráti Mašiah Jehošuah svoju tvár k Vám a nech Vám udelí pokoj! AMEN. Hallelujah!
REAGOVAŤ
+
1
|
-
0
05.02.2015 17:50
Emil
OMG...
REAGOVAŤ
+
4
|
-
3
05.02.2015 18:46
Barbora Burajová
Budem sa venovať len jednému (z mnohých) omylov pani Ocilkovej a to jej vstupu do Výboru pre rodovú rovnosť. V zmysle čl. 3 štatútu Výboru pre rodovú rovnosť Výbor presadzovaním rodovej rovnosti napĺňa svoju pôsobnosť. Keby si pani Ocilková prečítala aspoň článok 2 štatútu, nebola by prekvapená postavením Výboru, diskutovanými témami a obsahom navrhovaných opatrení. Nič ani nikto pani Ocilkovej nebráni navrhovať riešenia pre ženy s cieľom zlepšiť ich postavenie s ohľadom na skutočnosť, že sú matkami. Opätovna však pripomínam, že ňou navrhované prístupy nesmú ísť proti Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ďalších medzinárodných dohovorov ukladajúcich povinnosť eliminovať diskrimináciu z dôvodu pohlavia a rodu a legislatívy Európskej únie v tejto oblasti (článok 2 štatútu).
REAGOVAŤ
+
1
|
-
1
06.02.2015 11:01
Jana
Ako keby som čítala nejaký materiál zo záverov zjazdu KSČ: tiež sa to len tak hmýrilo kadejakými pôsobnosťami a postavením nejakých výborov, ktoré akože napĺňali nejaké významné celospoločenské ciele, boli v súlade s nejakými závermi nejakých medzinárodných dohovorov a tiež prístupy a činnosti jednotlivých orgánov a osôb museli byť vykonávané v súlade a s ohľadom na nejaké všeobjímajúce závery zjazdov a marxisticko-leninských ideí sveta, história sa opakuje, stále nejaké chápadlá a ideológie chcú manipulovať verejnosť a hlavne zdravý rozum vyradiť z obehu......
+
2
|
-
0
06.02.2015 10:50
Jana
Ďakujem za tento rozhovor, bolo to zaujímavé čítanie, hlboko si vážim prácu pani Ocilkovej a jej názory zdieľam.
REAGOVAŤ
+
0
|
-
2
06.02.2015 17:20
Espe
To isté čo píšete o agende okolo KSČ a okolo Výboru pre rodovú rovnosť platí pre agendu RKC. Ak chcete vedieť presne, začítajte sa do verejne dostupných materiálov okolo základnej zmluvy SR s RKC. RKC je nadnárodná organizácia, ktorá má agendu, ciele, závery, dohovory a činnosti jednotlivých orgánov a osôb. Poriada rôzne zjazdy a hlása svoje idey. "Chápadlami ideológie" pôsobí na ľudstvo už 2000 rokov. Rada som vás do-vzdelala. Nemusíte ďakovať. Nazdravie.
+
2
|
-
1
07.02.2015 07:21
maria
o tom, ze rodina je zakladna bunka spolocnosti nas ucili v skole a teraz nase deti,vnukov,vnucky chcu ucit bludy,inak sa to pomenovat ani neda.Slovaci chranme si rodinu LGBTI - TO JE MOR PRE SPoLOC NOST NEDOVOLME JU PUSTIT DO SPOLOCNOSTI, do skol, kde mame istotu, ze tito ludia zo skupiny LGBTI "pedagogovia" nebudu na skolach ucit nielen napr. Matematiku, prirodovedu,....nauku o spolocnosti, ale budu formovat a pecatit do malych srdc nazory zastancov LGBTI. Toto referendum ma zmysel a preto by mal ist kazdy, kto ma este zdravy rozum Neveriaci,veriaci, .... Rodova rovnost : zena je predurcena byt matkou, srdcom rodiny. Muz je svojou silou predurceny chranit rodinu zvonku, zena z vnutra. Maria
REAGOVAŤ
+
0
|
-
0
27.06.2015 21:56
r
maria, a farari mozu detom vstepovat svoj pojlad? dost sprofanovany.
+
1
|
-
0
10.02.2015 09:35
Daniela
Ak sa pani Ocilkova odvolava na psychiatra Spitzera a jeho vyskum, mala by vediet, ze pan Spitzer nakoniec odvolal svoje zavery, priznal, ze neboli pravdive a ospravedlnil sa gay komunite. Prosim, bojujme za pravdu, nesirme lzi. V nasledujucom videu o tom hovori. https://www.youtube.com/watch?v=gIifMxPcRnI http://www.nytimes.com/2012/05/19/health/dr-robert-l-spitzer-noted-psychiatrist-apologizes-for-study-on-gay-cure.html?pagewanted=all&_r=0
REAGOVAŤ